Hopp til innhold

Oslo i havn med 400 ladepunkt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo ladestolpeSeinhøstes 2007 vedtok bystyret i Oslo en utbyggingsplan for ladestasjoner for elbiler. Nå er kommunen i havn og ladestasjonene brukes flittig. Du kan også komme med ønsker til flere.

 

 

 

Hvordan kom det i stand?

Ola ElvestuenI november 2007 ble det fremmet et privat forslag fra Ola Elvestuen (V) om opprettelse av 400 nye ladestasjoner for elbiler i Oslo. Planen innebar å bygge 100 ladepunkt hvert år i åra 2008-2011.

I 2007 var det ca 1.800 elbiler i hele Norge. Vi kan derfor trygt kalle forslaget visjonært. Det var tverrpolitisk enighet om tiltaket selv om enkelte partier ville ha enda flere punkter. Som et resultat at Elbilforeningen hadde drevet en aktiv elbilvalgkamp den høsten.

Litt bekymringer hadde vi for at forslaget skulle være for ambisiøst og resultere i en «ørken av ladeplasser». Men den gang ei. Knapt har vi et bedre bevis på at en ambisiøs ladestasjonsutbygging bidrar til å øke bruken av elbil.

Interessant nok er idag forslagsstiller Elvestuen nyvalgt byråd for Miljø og samferdsel. Vi har vanskelig for å forestille oss at Oslo kommune ikke vil fortsette å ha en visjonær politikk for å gjøre mest mulig av transporten i byen om til nullutslipp.

LadestasjonHar det gått bra?

Bymiljøetaten, Divisjon trafikk kan gledesstrålende fortelle at jobben nå på det nærmeste er utført. Vi har fulgt med på ladestasjoner.no og sett at det stadig kommer nye stasjoner inn i databasen NOBIL. Også ivrige elbilister melder fra til oss om nye ladestasjoner de ser er i ferd med å poppe opp, f.eks. denne i Chr. Kroghs gate som vi nylig fikk bilde fra.

Det gjenstår kun å koble opp de siste ladestasjonene før jul. Når året er omme blir fasiten 403 ladepunkt i Oslo fordelt på 82 ladestasjoner strødd over hele byen. Sjekk det ut på ladestasjoner.no.

Belegget

Ifjor hadde kommunen en grundig beleggsmåling over en hel måned. Den rapporterte vi fra her. I år har det bare vært telling i ei uke, men tallene er positive og interessante.

På dagtid er den gjennomsnittlige bruken i snitt 61%. Oslo Vest ligger 10%-poeng over snittet, mens Øst er tilsvarende under. Nattestid er det mer likt mellom vest og øst og snittet er 25%. Totalt belegg gjennom døgnet blir da 43%.

I løpet av ett år er bruken kraftig økt. Høsten 2010 var utnyttelsen på dagtid 37%, det betyr at den har økt med 65%! Det gjennomsnittlige belegget for hele døgnet har økt fra 30% til 43%. Slike målinger må alltid tas med en klype salt, men at bruken av ladestasjonene er kraftig økende, er det ingen tvil om.

Beleggsmålingen ser ut til å uttrykke at 1/3 av elbilene som bruker ladestasjonene ikke er tilkobla for lading.

«Godplassene»

Vi må trekke fram noen av ladestasjonene. Mange av dem har til tider et belegg over 100% (takket være Buddyer som utnytter plassene godt), og enkelte av dem har svært skjev bruk gjennom døgnet. De vi synes er aller best, har god utnyttelse både på dag-, kvelds- og nattestid. De ligger i områder med kombinasjon av bygårder og næringslokaler. Verdt å merke seg at gigantplassene brukes flittig. Ihvertfall på dagtid.

Belegg ladestasjoner

Hvem har gjort jobben?

Politikerne skal ha ros for beslutningen som ble gjort. Bymiljøetaten, Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten) skal ha minst like mye ros for utføringen av oppgaven de fikk. I Elbilforeningen setter vi stor pris på deres samarbeidsvilje og lydhørhet for hva elbilistene tror er gode løsninger. Helt sentrale i arbeidet har vi funnet Marianne Mølmen og Frederik Martinussen. De fortjener personlig ros fra alle elbilister!

EnstostolpeDet er ingen ukomplisert oppgave å sette opp en ladestasjon på gateplan. Mange parter blir involvert. Først må en attraktiv lokasjon finnes (ofte tips fra elbilister), driftsseksjonen til Bymiljøetaten må finne strøm der, elektroentrepenør må sjekke med netteier om det er strøm nok, Politiet gir tillatelse til om plassen kan reserveres for formålet og ny skilting gjøres og Bymiljøetaten Divisjon samferdsel må søkes om gravetillatelse. Alt dette før man egentlig er i gang med jobben…

Det er selskapet Proxll som har vært utførende part på elektroinstallasjon. For de ca første hundre ladepunktene var svenske Garo leverandør av ladestolpen. Så ble det skifta til finske Ensto. Bildet ovenfor er fra åpningen av den første ladestasjonen med Enstostolpe, det skjedde på Torshov. Stolpen er flankert av representanter for Proxll og Ensto, med Frederik Martinussen fra det som den gang het Trafikketaten.

Framtidig utbygging

LadestasjonI budsjettet for 2012 er det vedtatt å sette opp 100 ladepunkt. Som alltid er Bymiljøetaten lydhør for å høre hvilke behov elbilistene ser. Derfor setter de stor pris på den gode hjelpen elbilistene gir. Idéene kan du komme med i kommentarfeltet nedenfor. Som alle andre, Bymiljøetaten følger med på elbil.no.

Bymiljøetaten har bedt oss om å minne alle på at det finnes en støtteordning for alle private aktører, f.eks. borettslag, bedrifter, kjøpesentre, forretninger parkeringsselskap og også kommunale aktører som bydeler og virksomheter, samt statlige byggeiere. Du må bare holde til i Oslo kommune. Privatpersoner kan ikke søke midler. Klima- og Energifondet gir en støtte på opptil 10.000 kroner til hver stikkontakt som settes opp!

Her finner du søknadsskjemaet. I 2011 er det knappe 100 ladepunkt som har fått finansiering fra denne ordningen. Det er penger til flere!