Hopp til innhold

Oslo kaster ut ladbare hybrider fra ladeplasser

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Oslo har ikke ladbare hybrider lenger tilgang til ladeplasser reservert for elbiler.

– Det er dårlig miljøpolitikk å begrense muligheten til å kjøre på fornybar strøm for ladbare hybrider, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Tidligere har ladbare hybrider hatt tilgang til alle ladeplassene til Oslo kommune så lenge de står på lading.
Parkering
I Oslo har ikke ladbare hybrider lenger tilgang til ladeplasser reservert for EL-motorvogn.
Ny praksis er at ladbare hybrider bare har tilgang til ladeplasser merket med underskiltet «For ladbar motorvogn». På ladeplasser med underskiltet «For el-motorvogn» har kun elbiler tilgang. Bymiljøetaten i Oslo kommune opplyser at endringen i praksis kom etter en dom i tingretten i fjor høst. De jobber med å bytte ut alle skiltene på ladeplasser til «reservert for ladbar motorvogn», slik at ladbare hybrider igjen får tilgang. Hvor mange skilt som må byttes, og hvor lang tid dette vil ta, har de ikke oversikt over. – Endringen har ført – og vil føre – til forvirring blant eierne av ladbare hybrider og unødvendig bøtelegging, sier Christina Bu. Norsk elbilforening mener at ladbare hybrider også skal ha tilgang til å lade slik at de kan kjøre mest mulig utslippsfritt. – I stedet for å begrense tilgangen for ladbare hybrider burde Oslo kommune bygge ut flere ladestasjoner, sier Christina Bu. Hittil i år er det registrert rundt 4.500 nye elbiler og 2.800 nye ladbare hybrider i Oslo, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Oslo kommune ligger etter (målt mot planlagt utbygging) med 200 nye ladeplasser per år. I dag lanserer Høyre og Venstre i et felles forslag, omtalt i Dagsavisen (faksimile), å doble tempoet i utbyggingen. Dersom partiene får det som de vil, får Oslo 400 nye ladepunkt i løpet av 2017. – Det er økende press på ladeplassene i Oslo og det blir stadig vanskeligere å finne ledig plass, sier Christina Bu. Elbilforeningen mener også ladeplassene bør skiltes til «For ladende motorvogn» for å hindre unødig bruk for de som ikke har behov for lading. Bymiljøetaten i Oslo kommune har søkt om å få sette opp slike skilt på Filipstad og Frogner, men har fått avslag fra Statens vegvesen. På grunn av svært mange henvendelser fra frustrerte elbilister som ikke får ladet, fordi andre elbilister opptar verdifull infrastruktur uten å lade, ønsker Bymiljøetaten å diskutere dette behovet videre med Statens vegvesen. – Vi ser ingen grunn til at det skal være problematisk å reservere ladeplassene for de som faktisk lader. Her må Statens vegvesen ta til fornuft, sier Christina Bu.