Hopp til innhold

Oslo kommune tester elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo testerVi har mottatt den gledelige nyheten at Oslo kommune har startet en minitest av elbiler for å planlegge en større innfasing. Sammen med Autolease testes Think og i-MiEV. Hva tror vi blir det største problemet?

«Biladministrasjonsselskapet Autolease har sammen med Oslo kommune etablert et prosjekt for å teste om nye elbiler er gode nok til daglig profesjonelt bruk, eller om det fortsatt kun er en bil for entusiastene.

I en avgrenset periode skal en bydel og en etat teste elbiler i døgnkontinuerlig drift. Bilprodusentene Mitsubishi og Think er deltagere i prosjektet og stiller med to biler hver. Målet er å høste erfaringer med selve elbilene og lære mer om hvilke endringer som eventuelt må til for at elbilene skal kunne bli en fullgod erstatning for biler med fossilt drivstoff.

2011 forventes å bli et gjennombruddsår for elbiler. I løpet av året kommer en rekke nye modeller fra flere av de store produsentene. Oslo kommune er storbruker av biler. Disse brukes i stor grad til kortere turer i byen, og med nye velfungerende elbiler i markedet vil disse kunne være aktuelle for de fleste av kommunens virksomheter.

Espen SkistadHovedmålet med prosjektet er å teste om kvaliteten på dagens elbiler er god nok til daglig bruk i for eksempel hjemmetjenesten. Vi ønsker å ligge i forkant med å ta i bruk nullutslippsteknologi i kommunens bilpark og erfaringene vi opparbeider i dette prosjektet er viktige i forhold til å ta i bruk elbiler i større omfang.»

Dette er sitert informasjon fra bilinnkjøper Espen Skistad (avbildet) i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Ja, er det noen som tror at dette ikke skal gå bra? Både Think og i-MiEV bør være såpass funksjonelle biler, med tilstrekkelig rekkevidde for kommunal bruk, at vi tror Oslo kommune de neste åra vil akselerere innsatsen for å få gjennomført en veritabel elektrifisering av kjøretøyparken. Helt i henhold til politiske beslutninger.

ThinkGrovt anslått vil vi tro at 1.500 av kommunens ca 1.800 kjøretøy bør kunne elektrifiseres uten at bruksområdet begrenses. Teknisk ser vi ingen «show stopper» for dette. Men det er ikke til å komme fra at det blir en betydelig økonomisk utfordring. Kommunen har et sentralt innkjøp som skaffer fenomale avtaler for småbiler. Umulig å konkurrere med den for elbiler. Ikke bare i innkjøp, men også de totale eierskapskostnadene over tre år som er den normale leasingperioden for kommunen. At det også er mva på leasing, gjør ikke utfordringen mindre.

Driftskostnadene til bilene er spredt rundt på bydeler og etater. Vi tror utviklingen blir for treig hvis ikke bystyret også budsjetterer sentralt med innfasingskostnader, slik at politikernes ønsker kan oppfylles uten at bydeler og etater kommer i vanskelige dilemma som å prioritere mellom sykesenger og elbiler.

Etter hva Norstart erfarer, vil innfasingskostnaden for de første 500 elbilene i Oslo kommune over en 3-årsperiode ligge i intervallet 30-50 millioner kroner. Tallet er heftet med mye usikkerhet fordi leasingskostnaden på mange av de nye elbilene ennå ikke er endelig kjent. Det er særlig forventet restverdi for kjøretøyet etter tre år, som vil påvirke den totale kostnaden. Men Norstart tror at vi må, hvis vi ønsker omfattende bruk av elbiler i Oslo kommune, forvente en ekstrakostnad i denne størrelsesorden. Realistisk bør de 500 første elbilene kunne fases inn i en toårsperiode. Etter dette bør da elbilvolumet i markedet ha blitt så stort, at en eventuell merkostnad blir mer marginal.

i-MiEVOslo kommune har redskap for å gi nødvendig handlingsrom til bydeler og etater. Bystyret kan gjøre en budsjettbeslutning slik de gjorde for ladestasjoner da de bestemte at 16 millioner skulle brukes over fire år. Midlene er der, f.eks. får kommunen i år ikke mindre enn 2,8 milliarder i utbytte fra det heleide E-CO Energi. Selvfølgelig penger som skal gå til mange gode formål. Vi synes at opptil 50 milllioner kroner for å få fortgang i elbilbruken i Oslo kommune, det vil si at politikerne feier for egen dør, er et av de mange gode formålene. Noe vi er sikre på at alle partier er enige om. Nok snakk og ønsker nå. Lite vil skje uten at penger følger med.