Hopp til innhold

Oslos nye ladestasjoner

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ladestasjoner i OsloVi har vært så heldige å få kloa i kartet som viser Oslo kommunes nye ladestasjoner i 2011. Det blir ca 130 punkter. Mange nye lokasjoner og noen utvidelser. Bra er det, vi ser at ladestasjonene brukes mer og mer. Så hvor kommer dem?

Trafikketaten i Oslo er så sympatiske at de via elbil.no og elbilforumet spør elbilistene om hvor vi vil ha flere ladestasjoner. Vi er trygge på at tipsene er behandla seriøst, og at Trafikketaten har gjort sitt ytterste for å realisere ønskene. Men det må være strøm i nærheten og tilgang til parkering.

P-plass og / eller ladepunkt?

Desember 2007 vedtok bystyret i Oslo et fireårig utbyggingsprogram for en ladeinfrastruktur som skulle gjøre det mer fristende å kjøre elbil. Det må vi kunne si kommunen har lykkes med.

FilipstadOslo kommune har følgende beskrivelse av plassene vi snakker om: «I løpet av 2011 skal Trafikketaten etablere 400 gratis parkeringsplasser med mulighet for lading, reservert for elbiler.» I dette ligger det ikke at lading er obligatorisk for å benytte plassen. Eneste forskriftsmessige forhold er at intet annet enn ladbare EL-motorvogner kan stå der.

På kort sikt har Trafikketaten og Elbilforeningen hatt en felles målsetting om å få så mange elbiler som mulig på de reserverte plassene. Vi har vært bekymra for den negative publisiteten «en ørken av ubrukte ladestasjoner» vil generere. Så lenge det står elbiler der, trenger ingen å være flaue over satsingen.

Tidene forandrer seg. Vi er i diskusjoner for å finne timingen for å innføre «ladepåbud». I praksis vil ikke det være annet enn at du må koble deg til ladestolpen når du parkerer. Får vi mange elbiler utover i 2011, vil det etterhvert komme en oppfordring fra Elbilforeningen om å parkere (fortsatt gratis) utenfor ladestasjonene hvis du ikke trenger strøm. En fornuftig timing er både et valg for hele Oslo, men også et valg for hver enkelt ladestasjon. F.eks. om det er trangt om plassen eller om mange små kjøretøy kan dele på et felt eller ei. Det er allerede åpenbart at det f.eks. i Frognerparken kun bør være elbiler med ladebehov som parkerer på ladestasjonen. Som alltid ellers her i livet, det gjelder å bruke hodet. Elbilister har gode forutsetninger for det.

Nye ladestasjoner

FilipstadkaiaIfjor ble det bygd kjempeplasser i sentrum. Hele 118 av de nye punktene var på Aker brygge, Filipstadkaia, Kongens gate og Saga P-hus. I 2011 blir det derimot mange nye lokasjoner og ingen store plasser. 96 nye ladepunkt blir fordelt på 31 helt nye lokasjoner. Det medfører en bedre spredning av ladestasjonene. Positivt er at grunninvesteringen i graving og kabellegging er gjort langt flere steder, og en seinere utvidelse av antall ladepunkt vil ikke være så dyrt gjennom at eksisterende ladestasjoner forholdsvis enkelt kan utvides. Norstart liker dette godt.

Det forsøkes å styrke lademulighetene i sentrum øst. Men intet er av de dimensjonene som er på sentrum vest. Nok ikke motvilje som er årsaken til dette, men praktiske forhold. Det ser også ut som en god del av ladestasjonene blir i områder hvor det er en kombinasjon av arbeidsplassparkering om dagen og nattlading for beboere i bygårder. Noe som gir god utnyttelse gjennom døgnet.

Det er noen nye ladestasjoner vi særlig gleder oss over:

Trafikketaten kjører fortsatt en liberal linje på tidsbegrensning. Det er bare den nye stasjonen i Dronningensgate som får sirkulasjonstida 3 timer. Ellers er det 16 og 24 timer.

Kartet nedenfor viser alle Oslo kommunes eksisterende og nye ladestasjoner. «P» er eksisterende, grønn kartnål er nye. Du kan få opp spekken for dem ved å klikke på symbolet. Bare bruk zoomeverktøyet i øvre venstre hjørne for å manøvre deg rundt i kartet. NB! Utvidelsene av eksisterende stasjoner er ennå ikke lagt inn på spesifikasjonen.

 

Utvidelse av eksisterende stasjoner

På steder hvor det allerede er ladestasjoner, har Trafikketaten vært så smart å sørge for tilgjengelig strøm og mulighet til å utvide parkeringsarealet. Høsten 2010 gjennomførte Trafikketaten en beleggsundersøkelse. Basert på denne beleggsmålingen har de beslutta å utvide enkelte av ladestasjonene. Dette gjelder følgende stasjoner som da får flere punkter i tillegg til hva som er oppført i kartet til Trafikketaten:

Vi tipper at det er særlig populær for alle som nå opplever at det er mer enn trangt på Frognerparken ladestasjon. Der er det heller ikke så lett å sette de små elbilene på tvers av oppmerket parkering. Bildet til høyre viser at Hansteens gate idag har et belegg på over 100%.  Der og på mange andre reserverte p-plasser med lading opplever vi både 2 og 3 små kjøretøy i en oppmerket rute.

En hilsen fra Trafikketaten

Marianne MølmenVi tok en prat med førstekonsulent Marianne Mølmen i Trafikketatens planseksjon:

– Først av alt vil Trafikketaten takke for alle bidrag og forslag som har kommet inn. Vi har vurdert alle forslagene og forsøkt å finne plasser der det er mulig. Vi vet at enkelte har ønsket seg ladestasjon i nærheten av marka, men her var det dessverre vanskelig å finne tilgjengelig strøm. I andre tilfeller kan det være trafikale forhold som har gjort at det ikke er mulig å etablere ladestasjon, forteller Marianne.

– Enkelte av forslagene vi fikk inn, gjaldt også parkeringsplasser på privat grunn. Oslo kommune har ikke anledning til å bygge ladestasjoner på disse stedene. Vi har imidlertid en tilskuddsordning som dekker inntil 10.000 kroner pr ladepunkt for borettslag, bedrifter og lignende som ønsker å opprette ladestasjoner på sine private p-plasser. Vi ser gjerne at tilskuddsordningen blir mer brukt og bedre kjent. Her er mer informasjon om tilskuddsordningen. Bruk den mer, oppfordrer Marianne til slutt.

Snart i mål

EnstoEn rask opptelling viser at vi har 276 kommunale ladepunkt ved nyttår, vi får en utvidelse med 27 punkt og så langt er det planlagt 96 helt nye. Da er vi nære det politiske målet på minimum 400 ladepunkt ved utgangen av 2011. Trafikketaten forteller at planleggingen er godt igang, og de forventer at utbyggingen blir fullført i perioden mars til oktober.

Som sikkert noen har lagt merke til, enkelte elbiltyper har ladeledninger som gjør det strevsomt for eieren å bruke den nyeste type ladestolpe kommunen har. Vi kan betrygge alle om at det nå jobbes intensivt og kjapt for å få løst problemet på en skikkelig måte. Trafikketaten er ekstremt fokusert på elbilistenes behov. Så det er en sterk motivasjon til å løse alle forhold som gjør ladeinfrastrukturen mindre attraktiv. Så gi dem et par måneder – og alt blir bra. Alle lærer vi underveis. Heller ikke Elbilforeningen hadde forutsett at støpslene skulle bli så kraftige, svære adaptere skulle henge i løse lufta eller at avbrudd i lading ville skape problemer.

Norstart tillater seg å takke tusener av ganger på vegne av alle elbilister som har glede av Oslo kommunes utmerkede tilbud. Det er herlig å se hvilken fantastisk blanding det er av kjøretøy på ladestasjonene. Elbiler er et mangfoldig og fargerikt innslag i byen. La det bare bli flere. Vi skal dele både søsterlig og broderlig på ladetilbudet.