Hopp til innhold

Over 100.000 ladbare biler i Norden

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Slik er utviklingen i den ladbare delen av den nordiske bilparken, sett med danske øyne. Totaløkningen fra 2014 til 2015 var 91 prosent.

En fersk rapport fra danske Insero viser at det i løpet av 2015 ble registrert 47.910 nye ladbare biler i Sverige, Danmark, Norge og Finland. I fjor ble det satt ladbare salgsrekorder i Norge, Sverige og Danmark, mens Finland fortsatt henger etter. Fasiten sier at den totale andelen elbiler og ladbare hybrider har gått opp forrykende 91 prosent (scroll ned for grafikk) fra 2014 til 2015. – 2016 vil bli et spennende år i det nordiske markedet, der flere ukjente faktorer kan påvirke utrullingen av elektriske biler. Vi har ennå igjen å se hvor stor effekt det avviklede skattefritaket vil ha på det fremtidige salget i Danmark,  konkluderer Søren Bernt Lindegaard fra Insero. Samtidig fortsetter infrastrukturen å forbedre seg på tvers av de nordiske landene. – Med flere og hurtigere ladestasjoner og vi ser stadige nye bilmodeller bli introdusert i markedet, noe som gjør det enda mer attraktivt å være en elektrisk bileier.

Sverige

Sverige satte egen salgsrekord i perioden fra oktober til desember, med salg av hele 3.000 elbiler og ladbare hybrider. Med dette kvartalet i bakhånd har det svenske markedet hatt en økning på hele 238 prosent sammenlignet med 2014, hvor det ble solgt cirka 2.400 ladbare biler. Det totale svenske salget i 2015 landet på 8.000 ladbare biler, hvor 63 prosent av disse var ladbare hybrider, mens de resterende 37 prosentene av salget var rene elbiler.  Salget fra 2015 resulterte i at det i dag er over 16.000 elbiler og ladbare hybrider på svenske veier.

Danmark

Det danske, elektriske bilsalget har også vist solid tendens det siste året. Ved årsskiftet hadde det blitt solgt mer enn 4.700 ladbare biler, hvor 2.500 av disse ble solgt i fjerde kvartal alene. Dette innebærer at kun salget fra tredje til fjerde kvartal hadde en økning på 280 prosent. Salget er dermed nesten tredoblet fra 2014, hvor det kun ble solgt 1.659 ladbare kjøretøy i Danmark. Det totale antallet ladbare biler ligger dermed i dag rett i underkant av 8.000, et stort hopp fra 2014 hvor det om lag var 3.000 elektriske biler i Danmark.  Av totalsalget i 2015 viste det seg at 95 prosent av salget var elbiler, mens de resterende fem prosentene var ladbare hybrider.

Finland

Salgstallene fra Finland kan ikke sammenlignes med tallene fra de andre nordiske landene; kun 644 ladbare kjøretøy ble registrert i 2015. Tallene viser likevel at det har skjedd et salgshopp fra 2014, hvor det ble solgt 304 ladbare kjøretøy, noe som tilsvarer en salgsøkning 112 prosent.  Salgshoppet skyldes i stor grad ladbare hybrider. Finland er det landet i Norden med størst andel ladbare hybrider, med hele 63 prosent av det ladbare totalsalget. blogg 20160215 statistikk norden 800

Norge – fortsatt i teten

Med 75.000 ladbare kjøretøy på norske veier, står Norge fortsatt øverst på pallen i antall elektriske biler. Det er ingen tvil om at 2015 var nok et sterkt år for det norske salget. Med over 19.000 solgte ladbare biler i 2014, viste salgstallene fra 2015 en økning på hele 77 prosent, noe som tilsier at det ble solgt 34.000 elbiler og ladbare hybrider i Norge i løpet av 2015. Av totalsalget på 34.000 ladbare biler, var 71 prosent av salget elbiler, mens de gjenstående 29 prosentene var ladbare hybrider.

Insentiver reflekterer salgstallene

Salgstallene per kvartal viser tydelig hvordan markedet reflekteres av etablerte insentiver, eller mangelen derav. Særlig det danske markedet har fått kjenne på presset etter at det ble introdusert engangsavgift for ladbare kjøretøy i fjor høst. Danmark er nemlig nå i en femårig overgangsperiode hvor skattefritaket for elektriske kjøretøy skal avvikles. Dette innebærer at danskene i 2016 må begynne å betale 20 prosent av engangsavgiften, fulgt av 40 prosent, 65 prosent og 90 prosent i de følgende årene. I 2020 vil danskene, som første landet i verden, måtte betale full engangsavgift for sine elektriske biler. Det kan dermed se ut til at avviklingen av skattefritaket har vært med på å flytte store deler av salget fra 2016 til 2015, noe som tydelig viser hvor viktig insentivene er for de elektriske bilenes konkurransekraft i markedet.

Finland eneste uten

Den svenske regjeringen, har på sin side bestemt å bevilge ytterligere 14 millioner euro til insentivprogrammet som er designet for å tilby rabatt på kjøp av elektriske biler i Sverige. Ordningen er kalt Supermiljöbilspremie. Dette har hatt en positiv effekt på det svenske elektriske bilmarkedet, noe som vises i tallene fra 2015. I Norge er insentivene inntil videre stabile og Norge står fortsatt foran de andre nordiske landene når det kommer til tilbud av insentiver. Finland på sin side, er det eneste landet i Norden som står uten etablerte insentiver for ladbare kjøretøy. I denne artikkelen kan du lese mer om politisk tilrettelegging for elbil i Europa, blant annet i Sverige.  Kilde: Insero