Hopp til innhold

På tide å skrive elbil riktig

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er rundt 90.000 elbiler i Norge, men fortsatt omtales elbil som både el bil, el-bil og EL-bil. Språkrådet gir Elbilforeningen full støtte i at de tre siste variantene er og blir feil.

«El bil», er en ren særskrivingsfeil, og forekommer sjeldnere enn de to andre. Den andre feilen er vanligst, mens den tredje varianten kan skyldes assosiasjoner til elbilers registreringsskilt (nå EK). – Usikkerheten rundt skrivemåten er tydelig både blant vanlige folk, innen politikk og forvaltning og i media. Men det er selvsagt i sistnevnte gruppe at usikkerheten kommer tydeligst til syne, til tross for at Språkrådet har satt skapet på plass, sier generalsekretær Christina Bu (bildet) i Norsk elbilforening. Også elsykkel er rammet av bindestreker uten mål og mening. – Elsykkel skal skrives uten bindestrek, påpeker seniorrådgiver i elektrisk mobilitet i Elbilforeningen, Hulda Tronstad, som i lang tid har jobbet med å få folk til å prøvesykle elsykkel – og skrive ordet riktig. Noe av grunnen til forvirringen ligger trolig i unntaket som oppstår når førsteleddet i ordet er en bokstav, et tall eller en forkortelse, som e-post eller e-bok. Førsteleddet «el» brukes sjelden alene, men knyttes som regel til ord som har med strøm å gjøre. Dette sier Språkrådet – Elbil og elsykkel er en sammensetning av el (kortord for ‘elektrisk, elektro-’) samt bil og sykkel, og hovedregelen for sammensatte ord er at vi skriver dem i ett uten bindestrek. Det er det at el har status som selvstendig ord, som skiller ord av typen elbil fra f.eks. e-post, sier seniorrådgiver Sturla Berg-Olsen i Språkrådet Et Google-søk på «elbil» gir over 1,6 millioner treff, mens «el-bil» gir 307.000. Kanskje ikke så rart: Skrivemåten elbil – og ingenting annet – er det som gjelder. Grunnen til at bindestreken (el-bil) må sløyfes, er at sammensatte ord som hovedregel skrives sammenhengende i ett ord. Blant de andre eksemplene Språkrådet nevner, er elgitar, hybridbil og dieselbil. Ikke minst kan vi legge til elmotor.