Hopp til innhold

På tide med en elsykkelboom

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge har vi etterhvert opparbeidet oss en noe spesiell oppfattelse av sykkelen. For tida synes den primært forstått som et treningsapparat, dernest som et transportmiddel. Elsykkelen er utmerket for begge deler.

ElsykkelSykkelkulturen i Europas storbyer skiller seg noe fra den herskende norske. Både blant syklister og politikere i EU oppfattes og behandles den som et transportmiddel. Det raskeste og mest energi- og arealeffektive vi har. Samtidig som den er helsebringende. I Norge er det imidlertid mange som møter elsykkelen med en viss skepsis. De tror at trenings- og helseeffekt uteblir ved elsykling. Dette er feil.

Hva gjør elsykkelen for deg?

En elsykkel brukes som en vanlig sykkel, men motoren gir deg assistanse når du ønsker det, f.eks. i bratte bakker. Du sykler i konstant medvind. Vi har forskjellige grunner til å velge elsykkel.

Undersøkelser utført i EU-land om potensiell bruk av elsykkel, antyder at så mange som 66% av de spurte mener at elsykkelen er velegnet som pendlerkjøretøy. Elsykkelen gjør terskelen for å bruke sykkel lavere.

Helseeffekten

ElsykkelEt treningsfiksert Norge er opptatt av helseeffekten ved sykling. Mange tror at denne bortfaller ved bruk av elsykkelen. Helt feil. Helsegevinsten er absolutt tilstede ved bruk av elsykkel:

Salget av elsykler

Det føres ikke statistikk over elsykkelsalg i Norge. Volumanslagene er basert på mer eller mindre kvalifisert gjetning og anslås til et sted rundt 3-3.500 elsykler for 2012. Det selges årlig stødig rundt 400.000 konvensjonelle sykler i Norge.

Til sammenlikning selges det årlig i Danmark over 20.000 elsykler. Fra presumptivt kvalifisert hold opplyses det at i Sveits, med sine 7,5 mill. innbyggere, årlig selges over 60.000 elsykler. I Nederland ble det i 2012 (jan-okt) solgt 146.282 elsykler. Det betyr at hver femte sykkel som selges i pannekakelandet er en elsykkel, og at 10% av alle husholdninger der har en elsykkel.

Vi snakker altså om «the next big thing!».

Pris og kvalitet

ElsykkelPrisene varierer i hovedsak fra ca. kr 10.000 til 50.000, men det finnes også elsykler til godt over kr 100.000. Ser vi på prissegmentet kr 15-25.000, får vi mye å velge mellom og kvaliteten er svært høy. Elsykler er ikke omfattet av de samme økonomiske goder som andre elkjøretøy – det vil si de som har registreringsskilt. Dette betyr at vi må betale 25% merverdiavgift for elsykler.

I Norge er det et godt utvalg av elsykkeltyper og -merker. Men foreløpig er det relativt få forhandlere. Det finnes sykler av tvilsom kvalitet, og det finnes sykler av meget god kvalitet. Det finnes by-landeveissykler, off-roadere, karbonracere, sammenleggbare, fulldempede, transport/vareelsykler, tandem-elsykler. Egentlig hele spekteret av sykkeltyper.

Selvsagt er Kina en stor leverandør av elsykler. Tyskland er et stort elsykkelland med mange produsenter. Også Spania, Frankrike og Danmark har meget gode produsenter. Bruk internett og sjekk utvalget i Norge. De fleste leverandører vil kun sende elsykkelen hjem til deg, dersom det ikke finnes en forhandler i ditt område.

Hvem kjøper elsykkel?

Vi har ingen statistikk, men en runde med importører og forhandlere forteller at det ikke finnes en typisk elsyklist. Elsykkelsalget er fordelt ca. 50/50 mellom kjønnene, aldersmessig er kundegruppen mellom 14 og 80 år, mens man antar at hovedmengden ligger mellom 30 og 50 år. Foreløpig er elsykkelen langt på vei et byfenomen. Vi ser også at stadig flere bedrifter kjøper inn et antall elsykler til bruk for sine ansatte til møter, som en erstatning for taxi.

Nederland er et foregangsland for elsykling. Over 20% av totalsalget av sykler i Nederland er elsykler. Tidligere så de at det i hovedsak var den eldre delen av befolkningen som kjøpte elsykler. Nå ser de den største veksten blant 30-åringene.

Sykkelen er et demokratisk transportmiddel, et transportmiddel for alle. Mye tyder på at sykkelen i seinere tid har blitt spesialisert som et personlig treningsapparat for veibruk. Hvordan dette påvirker den jevne kvinne og manns holdninger til sykling, vet vi ikke sikkert. Men det er et stykke unna tanken om sykkelen som et alment transportmiddel.

Noe av det vakre med sykkelen er at den ikke krever spesialisering eller førerkort, og at den ikke er underlagt strenge regler. Det er sterke politiske mål for igjen å øke sykkelutbredelsen.

«I 1992 foregikk 7% av den totale persontransporten i Norge på sykkel. I 2009 var andelen nede i 4% (ref Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009). Målet i den nasjonale sykkelstrategien for 2014-2023 er 8%, med en andel for byområdene på 10-20%»

Kanskje er det elsykkelen som skal bringe det norske folk tilbake på to hjul? Men før du sykler av gårde, kan du lese en fortsettelse av denne artikkelen. Gå til Hva er en elsykkel? og start sånn midt på siden. Der finner du en fortsettelse på denne artikkelen, med mer om regelverk og ikke minst ulik teknologi som brukes. For dem som vil lære mer om elsykler.