Hopp til innhold

Påstander om Model S-subsidier er bomskudd

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk ElbilforeningStort salg av Tesla Model S kan ikke få konsekvenser for det norske avgiftsregimet for elbiler. Her imøtegår Norsk Elbilforening uriktige påstander om det potensielle avgiftstapet staten påføres.

Etter Bilforlagets kommentar onsdag, ført i pennen av forlagsdirektør Per Morten Merg og journalist Jon Winding-Sørensen, ser Norsk Elbilforening seg nødt til å nyansere bildet som presenteres.

– De påfølgende kommentarene til Verdens Gang i går, der Merg fremholder at han mener myndighetene nå må gjennomgå incentivordningene for elbil, må også imøtegås på det sterkeste, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Han konstaterer at budskapet ikke må få forstyrre den gode trenden det norske elbilmarkedet er inne i. Bilforlagets kommentar antyder at politikerne ikke ante hva de gjorde da de la til rette for elbilgodene, og at Norge nå får svi for dette «gjennom en elbilinvasjon som neppe kan sies å ha en sosial vinkling». Sentralt i dette bildet står den nye bilmodellen Tesla Model S, som ifølge statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) for første uke i september hadde en markedsandel på 6,1 prosent.

Årsaken til denne markedsandelen mener skribentene å finne i at Model S er «luksusbil til hvermannsenpris». I resonnementet legger Merg og Winding-Sørensen at en Model S «subsidieres med minst 500.000-700.000 kroner», og at dette fører til et inntektstap for staten (MVA og engangsavgift) på en milliard kroner (basert på 1.500 nordmenn som står i kø for bilmodellen).

Vår beregning viser at dette – i beste fall – er et skudd langt over mål. Derfor er det også positivt at statssekretær Kjetil Lund (Ap) uttaler seg fjellstøtt om saken i VG (se lenken over).

Videre hevdes det i kommentaren at elbilincentivene fremstår som konkurransevridende overfor leverandører av konvensjonelle luksusbiler.

Norsk Elbilforenings tilsvar:

 

Vi må vise verden elbilveien

Med basis i disse argumentene er vårt klare råd til politiske myndigheter, og den kommende regjeringen, å ikke vike en tomme fra det som står nedfelt i Klimaforliket. Den minste usikkerhet, også med henvisning til tidligere uklarheter rundt bilavgifter, vil vanskeliggjøre arbeidet med å nå de ambisiøse miljømålene som er satt.

Norge må, som en oljerik nasjon, fortsette å vise elbilveien – at elbilen kan inngå i noe langt større enn i dag – for hele verden. I et miljøperspektiv skylder vi verden denne innsatsen, etter å ha pumpet opp store mengder olje i Nordsjøen. Luftforurensning og støy i de største byene medfører dessuten betydelige samfunnskostnader årlig. Elbiler bidrar betydelig til å korrigere dette bildet i positiv retning.

I et fremtidig SmartGrid-system vil elbiler kunne magasinere strøm ved overskudd, altså ta unna topper, i strømnettet. Denne teknologien må få muligheten til å nå markedsintroduksjon. Det gjør den gjør ikke uten økt utbredelse av elbiler.

Elbilincentivene må derfor bestå i sin nåværende form, og uavhengig av elbiltype. Sett fra Norsk Elbilforenings ståsted, er det ingen definisjonsforskjell på Tesla Model S og markedsleder Nissan LEAF – rent bortsett fra fysisk størrelse.

Kort sagt: En elbil er en elbil. Uansett.

- Påstanden om subsidiering av Tesla Model S er feilaktig, konstaterer generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening

– Påstanden om subsidiering av Tesla Model S er feilaktig, konstaterer generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening. (Foto: Ståle Frydenlund)