Hopp til innhold

Petroleumsgeneralen angriper elbilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PetroleumsgeneralenPå TU.no går igjen Petroleumsinstituttets generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik til frontalangrep på at elbilene har så lite avgifter. Petroleumsgeneralen tar til ordet for å innføre avgifter på elbiler, samtidig som hun sikkert ønsker lavere avgift for øvrig bilpark. Forkledd med samfunnsøkonomiske og tekniske argumenter. Det lukter oljepenger av uttalelsene, og hensikten med endringene framstår ikke særlig troverdig. Vi har sett det før, som den gangen de la fram klønete propaganda. Til TU.no uttaler Inger-Lise M. Nøstvik: – Teknologien vil endres radikalt. Hele bilavgiftssystemet bør derfor legges om slik at det gis riktige prissignaler. Drivstoffavgiftene bør for eksempel avløses av et system med elektronisk veiprising der bilistene står overfor de reelle marginale kostnadene. Dette er en kommentar til en annen artikkel på TU.no, der professor professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Rögnvardur Hannesson, hevder staten tar for inn mye i bilavgifter: – Summen av drivstoffavgifter og bilavgifter er antagelig høyere enn de samfunnsøkonomiske utgiftene knyttet til biltrafikk. Derfor mener jeg at både drivstoff og biler burde bli billigere. Mange vil nok undres over at en professorer «antar» når professorer ellers er så opptatt av vitenskapelig dokumentasjon. Det er denne uttalelsen som har fått Petroleumsinstituttet igjen til å komme på banen – Vi er enig i at dagens avgiftssystem ikke er utformet på en samfunnsøkonomisk god måte, sier Inger-Lise M. Nøstvik. Akkurat i dette kan hun nok ha støtte hos mange, også det norske avgiftssystemet kan bli bedre. Men de norske bilavgiftene er allerede til en viss grad bygget opp etter prinsippet om at forurenser betaler. Og dette bør forsterkes. Den påfølgende uttalelsen er det nok langt færre som støtter på Stortinget: – Kjøring med elbil må prises riktig – elavgiften er altfor lav i forhold til de samfunnsmessige kostnadene, sier Nøstvik til Teknisk Ukeblad. Hun sier også at elbiler slipper for lett unna. Ja, vi slipper unna. Verken elbiler eller hydrogenbiler har engangsavgift, mens fossilbiler har avgift basert på ulike utslippsfaktorer. Nå også forsterket med innføring av NOx som avgiftsparameter. Elbilfritaket er en av de betydelige faktorene som medfører at Norge er verdens fremste elbilland målt i antall elbiler per innbygger. BurningVi skal ikke her diskutere veitrafikkens samfunns-kostnader i kroner og øre. For at den koster oss mange penger, er det ingen tvil om. Da nytter det ikke bare å argumentere med marginalkostnader som trolig er knyttet til bygging, drift og vedlikehold av norske veier. De samfunnsøkonomiske kostnadene må i tillegg inkludere kostnader knyttet til luft-, støy- og annen forurensning, samt øvrige helsekostnader fra skader i veitrafikken. Veitrafikkstøy koster alene samfunnet ca. 14 milliarder kroner årlig. Tilsvarende tall finnes også for luftforurensning. For ikke å snakke om at det er hundretalls hvert år som får forkortet livet sitt på grunn av støy og forurensning. Uansett hvor mye fossilbilen utvikler seg med noe mer energieffektive motorer, så vil teknologien medføre langt mer støy og luftforurensning enn kjøretøy med elektriske drivverk. På alle måter forurenser elbilen minst. Dette er hva vi raskt kan trekke en samfunnsmessig fordel av. Det må Nøstvik ta innover seg. Da må vi følge det avgiftsmessige prinsippet om at elbiler skal være beskattet lavere enn fossilbiler. Nå utgjør elbilsalget i Norge skarve 1-2% av nybilsalget. Å innføre avgifter nå er meningsløst. Elbilen er fortsatt prematur og en positiv utvikling vil kollapse. Veiprising og nye måter å finansiere kostnadene til veitrafikken kan vi gjerne diskutere. Men ikke la det forstyrre det teknologiskiftet vi først trenger for å muliggjøre at den motoriserte transporten kan bli oljeuavhengig og forurensningsfri. Avslutningsvis må vi ta med hva Petroleumsinstituttet står for: «Foreningen representerer selskap som produserer og selger oljeprodukter, gass, strøm og bioenergi i Norge. Vår hovedoppgave er å ivareta og fremme selskapenes felles interesser i det norske energi- og bensinstasjonsmarkedet». Er da ønsket om strakstiltak for avgifter på elbiler metoden for å lykkes med dette?