Regjeringen står støtt i elbilsaken

Bård Vegar SolhjellIfølge Aftenposten bekrefter miljøvernminister Bård Vegard Solhjell at elbilgodene står bom fast til 2020.

Aftenposten er en avis å stole på – «solid bakgrunn for egne meninger» har vært deres slagord. Det tror vi også gjelder i denne saken. Miljøvernministerens uttalelser stemmer godt med hva alle deler av det politiske landskapet står bak. Vi siterer fra artikkelen Fritt frem for elbilene i kollektivfeltet:

Elbilsjåførene får kjøre fritt i kollektiveltene i nye åtte år. Regjeringen vil ikke frata elbileierne noen av de fordelene de har i dag. Alle fordeler vil bli opprettholdt frem til 2020. Dette går frem av Regjeringens klimamelding og bekreftes av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

– Vi ønsker at nordmenn fortsatt skal kjøre elbil og vil fortsette å legge forholdene til rette for dem, sier Solhjell til Aftenposten.

– Alle elbileiere som frykter at de vil miste de fordelene de har i dag, kan ta det helt med ro. Norge er ledende i verden når det gjelder elbiler, og det vil vi fortsatt være, sier Solhjell.

Bård Vegard Solhjell i AftenpostenNorsk Elbilforening er takknemlig for denne presiseringen fra miljøvernministeren og anser at det harmonerer med formuleringer i klimameldingen.

I dagens klimamelding er det hovedmålene som trekkes fram. Utvilsomt vil det være helt nødvendig med et stort innslag av elbiler – og andre ladbare kjøretøy – for å nå et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85g/km fra nye personbiler. Det er et enda mer radikalt mål enn det EU antagelig vil la gjelde for 2020.

Infrastrukturutbygging nevnes, det er også nevnt noen tiltak for å ha kontroll på trafikken i kollektivfeltene slik at elbilene kan være der lengst mulig. Et kjerneutsagn er: Fortsatt være internasjonalt i front i å legge til rette for bruk av el- og hydrogenbiler. Det betinger en holdning til rammebetingelsene slik miljøvernminister Solhjell uttrykker.

Vi er også blitt kjent med at regjeringen på torsdag skal legge fram mer av elbilpolitikken. Det skal inngå i en handlingsplan som tar for seg alle elementene som må gjennomføres for å nå klimamålene i transportsektoren. Et forarbeid er gjort i rapportene som utgjør Klimakur.

For dem som tviler, må det nå bare være en ting å si: Løp og kjøp elbil! Skaff deg både de praktiske og økonomiske fordelene, regjeringen vil at du skal ha dem i mange år framover, og nyt det å kjøre energieffektivt og forurensningsfritt. Men ikke minst – elbil er gøy!