Hopp til innhold

Reparasjon av Thinker

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Richard WaitzEtter sommerens konkurs er det økende bekymringer blant Thinkeierne og oss sympatiserende elbilister. Det er ikke bare-bare å få reparert Thinkene. Hva kan representanten for det nye eierselskapet fortelle oss?

 

 

Vi har kikka på eierstatistikken og skaffa oss en oversikt over hvor mange Thinkbiler som pr idag er på norske veier:

Electric Mobility SolutionsI mange år var Richard Waitz salgsdirektør i Think Global AS. Etter konkursen ble han tilbudt jobb i det nye selskapet Electric Mobility Solutions AS, som har Boris G. Zingarevich og Valmet som eiere. Les forøvrig mer om dette i en tidligere artikkel.

Waitz er foreløpig første som er ansatt innenfor salg- og ettermarked i Europa. Etterhvert som organisasjonen bygges opp, vil han prioritere arbeid i Norden. Vi fikk en liten oppdatering fra Waitz. Fordi vi er nysgjerrige og bekymra for hvordan de 653 bilene av siste generasjon kan få nødvendig hjelp til å kjøre videre.

Hva har skjedd i det nye selskapet Electric Mobility Solutions AS (EMS)?

– Det nye selskapet har flytta alt til München hvor en ny organisasjon skal bygges opp. Den er ennå ikke helt operativ. Det etableres også et kontor her i Oslo.

Hva skal aktivitetene inneholde?

– EMS ønsker å se nærmere på et bredere spekter av elektrisk mobilitet. Ikke bare selge Think, men også andre el-kjøretøy som f.eks. varebiler, scootere sykler osv samt utvikle nye finansieringsformer for alternativ mobilitet. Dette gjenspeiler tydelige internasjonale trender. Valmet skal produsere Think for det nye selskapet.

Når kan vi forvente at produksjonen igjen er i gang?

– Thinkproduksjonen skal restartes så fort som mulig, men enkelte forhold forsinker:

Teknisk sett kan vi likevel starte om ikke så lenge med produksjon basert på delene som allerede er hos Valmet. Det er også et par hundre ferdige biler. Så vi forventer snart igjen å starte salget av Think elbiler.

Hva med hodepinen vår, muligheten for å vedlikeholde Thinkene som allerede er i markedet?

– Arbeidet med å gjenopprette aktiviteter i ettermarkedet og gjøre reservedeler tilgjengelige, tar lengre tid enn ønska. Selskapet er ikke tilstrekkelig operativt og mange forhold skal på plass. Dette har skapt mye usikkerhet ute hos forhandlere og kunder. Det beklager vi. Forhåpentligvis vil dette bedre seg i nær framtid. 

Hvilket ansvar oppfatter EMS at de har i denne sammenheng?

– EMS som selskap er ikke ansvarlig for garantiforpliktelsene pådratt av Think Global AS som ble slått konkurs.

Det høres bekymringsfullt ut?

– Hvordan vi kan hjelpe eksisterende Thinkeiere, er noe vi nå prioriterer å jobbe med. Særlig i Norge hvor vi har mange biler av de tidligste versjonene med ulike utfordringer for elektronikken og batteriene.

Ja, når det gjelder elektronikk, er den såkalte «Power Controll Unit» (PCU) et betydelig problem?

– I Norge har vi hatt ca 100 biler med 0-versjonen av PCUen, dessuten er det 2-300 av første generasjon PCU. Dette er avanserte komponenter som krever kyndige teknikere utover det forhandlere normalt har. EMS ønsker å bidra til å få på plass et norsk, teknisk kompetansesenter for bl.a. reparasjon av PCU’er gjennom å stille tilveie nødvendig testutstyr og verktøy til rette drivere. Det er betydelig kompetanse på dette området her i Norge. Dette vil være et ressurssenter som både betjener norske og europeiske kunder.

Richard WaitzVarmeapparatet er en hodepine for Thinkeierne?

– Nye varmeapparat kan forhåpentligvis snart framskaffes gjennom vanlig reservedelskanaler. Det har dessuten vært jobbet med en ny PTC-varmer (keramisk), en bedre og mer effektiv kupévarmer. Før konkursen var løsningen validert og klar til introduksjon. Jeg veit ikke eksakt når den kommer, men tror ikke det tar så lang tid.

Batteriene da, hva gjør eierne med dem hvis de ryker?

– Vi har generelt hatt god erfaring med både Zebra- og litiumbatteriene. Leverandøren av Zebra-batterier gjorde dessuten viktig oppdateringer underveis, etterhvert som vi høstet erfaringer spesielt her i Norge. På batterier, som er så kostbart å bytte, vil vi også forsøke å få istand et byttesystem med overhalte batterier. Dette er noe vi jobber med akkurat nå.

Hvor er det tilgjengelige reservedeler?

– Alt på Aurskog ble flytta til Finland. Der er det et sentrallager som skal betjene hele Europa. Naturlig å plassere det der hvor det allerede var deler for mange 100 millioner kroner. Valmet har erfaring fra lignende logistikk for Porsche.

Vil dette fungere bra nok?

– Vi mener at vi har posisjonert oss slik at det bør være mulig å hjelpe kunder relativt kjapt. Men som sagt, EMS-organisasjonen er ikke helt operativ ennå og arbeidet med å gjenopprette nødvendige aktiviteter for service og vedlikehold, tar lengre tid enn ønska. Vi må få igang igjen reservedelsleveranser snarest mulig.

Er dere ikke redde for at et manglende vedlikeholdstilbud skal ødelegge for nysatsingen til EMS?

– Vi skjønner godt hvor landet ligger. Vi prøver nå i den grad det er mulig å være løsningsorienterte for å hjelpe både forhandlerne og Thinkeierne. Men det er en situasjon hvor det kreves tålmodighet.

 

Det er nok ingen som fikk fullgode svar på alle spørsmålene. Situasjonen er uoversiktelig. De forhandlerne som nå sitter med reklamasjonsansvar, var de som var villige til å satse på Think og skal ha honnør for det. Som elbilist er det likevel fortvilende å ikke få hjelp når bilen står. Men det kan virke som det akkurat nå er nødvendig med litt romslighet slik at forhandlerne finner en løsning for avhjelp. Men da påhviler det forhandlerne å virkelig bestrebe seg på dette og ikke minst kommunisere godt med kundene.