Repetisjonskurs om elbil

Etter at samfunnsøkonom Bjart Holtsmark proklamerte «Vekk med elbilene», er det intense diskusjoner på nettet og i radioen. Norstart gir et lite lynkurs i elbilisme. Og bidrar med litt polemikk, da. Sånn for moro skyld.

Mange argumenter for elbil

  • Bensin/dieselbilene er avhengige av en energiressurs – olje. Elektriske biler kan hente drivstoffet fra alle energikilder det kan produseres strøm fra. Vi er kildeuavhengige og fleksible.
  • Norske elbiler kjører på fornybar energi. Gjennom EUs system for opprinnelsessertifikater har Norstart for de nærmeste åra sikret alle norske elbilister fornybar strøm. Ansvaret vil gradvis bli flyttet over på produsentene og importørene av elbilene.
  • Innfasing av elbiler går hånd-i-hånd med utbygging av fornybar energi. Internasjonalt er det mange steder en etablert politikk, det må det også være nasjonalt. Opprinnelsessertifikatene bidrar nå delvis til samhandlingen. Vi forventer at mer sofistikerte sertifikatsystem utvikles for å stimulere enda sterkere til investering i fornybar energi. Verden er i ferd med å sette pris på det fornybare gullet.
  • Globalt vil CO2-utslippet fra elbiler grovt sagt kunne variere fra 0 til i verste fall det samme som små bensin/dieselbiler. Dette avhenger av kraftmiksen som brukes.
  • Om forurensende energikilder leverer strømmen, sørger elbiler likevel for at forurensningen flyttes fra millioner av små uhåndterlige punkter til et fåtall punkter hvor vi kan rense om vi vil.
  • Elbiler avgir ikke avgasser som bidrar til lokal forurensning som skader folks helse og tar liv, f.eks. NOx og partikler.
  • Elbiler bidrar til en vesentlig reduksjon i støyen fra veitrafikken.
  • Elbiler har den mest energieffektive motorteknologien vi kjenner til. Energien utnyttes 3-5 ganger mer effektivt enn i en bensin/dieselbil. Forskjellen er aller størst ved bykjøring og når det er kaldt.

Det er nødvendigvis ikke et enkelt moment, men summen av alt dette som gjør elbilen så interessant som substitutt for den forurensende petroleumsteknologien.

Fordelingspolitikk

Holtsmark beskriver insentivene for å stimulere til elbilbruk som «kort og godt en omvendt Robin Hood politikk». Dessverre er det slik at ny teknologi er dyrere og mer forbundet med finansiell risiko. Da er det dem av oss med romsligst økonomi som må bane veien for oss andre, dvs ta kostnadene og den første risikoen, mens volumene fortsatt er små og produktene dyre. Slik vil massene etterhvert få gleden av å kjøre elbil. Det unner vi alle, ikke kun de rike.

Det må tilskytes – hvis vi skal følge sosialøkonomenes tenkemåte – at det finnes langt mer effektive virkemidler i en utjamningspolitikk enn å avvikle tiltak for å fremme forurensningsfri teknologi. Hvis det virkelig er agendaen, da.

Tyven

Det er en bekymring at elbilismen kan stjele syklister og kollektivister. Men igjen forenkles bildet når Holtsmark på radioen referer til undersøkelser som er gjort. Det er kun et lite mindretall som har flyktet fra kollektivtrafikken (fordi den ikke leverte) eller sykkelen (fordi de har blitt late) til elbilen. For ca hver 5. forurensende bilist som konverterer til elbil, følger det med en type elbilist vi ikke «ønsker» oss. Mer her om rapporten Holtsmark har henvist til.

Don Quijote

Blogg101020bjartikonHoltsmark tilhører et miljø i Statististisk Sentralbyrå som bestreber seg på å plukke fra hverandre gode miljøtiltak. Metodikken er å fragmentere debatten. Intensjonen er å sikre status quo. F.eks. har det fra andre personer i samme SSB-avdeling i mange, mange år pågått en kamp mot kildesortering og resirkulering. Selvfølgelig mislykket, nå sorterer vi mer enn noen gang. De tok seg imidlertid bryet med å skrive rapporter. Holtsmark har holdt seg til små, provoserende elbilartikler og vaklende argumentasjon på radio. Vi mistenker at han i sin utrettelighet snart vil rette sin kamp mot vindmøllene fordi han forveksler de med onde kjemper.

Muligheten

Elbilens unikhet er summen av alle de positive effektene den har. For privatbilismen er idag elbiler det eneste utslippsfrie og energieffektive transportalternativet som kan bruke fornybare ressurser. Andre gode idéer kan først realiseres om mange år. La oss nå investere i markedet for det gode alternativet vi har tilgjengelig, før vi av ressurs- og miljøhensyn blir tvunget til en langt mer smertefull omstilling av veitransporten.

Om de kaller seg sosial- eller samfunnsøkonomer, de er ikke guder. Det er det mer berettiget å kalle kildesortererne, elbilistene og alle andre som på rasjonelt vis forsøker å yte sitt beste for å redusere belastningen på miljøet. Men sosialøkonomene er flinke til å starte engasjerende debatter. Det skal de ha. Så de bidrar også med noe vi trenger mer av.

Linker til noen av innleggene:

PS Jeg tilhører en familie som kun har én bil – én elbil. I følge Bjart Holtsmark en umulighet. Sannelig tar han også feil på dette punktet.