Hopp til innhold

Resirkulering av elbilartikkel

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bjart HoltsmarkHenvendelsene strømmer på. Igjen har samfunnsøkonomene med Bjart Holtsmark i spissen ønska å fortelle oss at hele verden tar feil: Elbil og resirkulering av avfall er uten miljøgevinst.

 

Den omfangsrike artikkelen er det vitenskapsmagasinet Dagbladet som formidler. Visstnok skal NRK ha fulgt opp med et radiointervju.

Sist høst da Holtsmark var frampå, sørget Marius Holm i Bellona å benytte Dagsnytt18 til feie gulvet med Bjarten. Holtsmark enøyethet og mangel på kilder er enda verre enn her hos oss på elbil.no, tør vi si. Men artig at han og de andre traverne med utdannelse fra samfunns- og sosialøkonomi holder koken. Undertegnede er sjeleglad for at han gjennomskuet modellsvakhetene og nøyde seg med et grunnfag. Skal vi virkelig bekymres for noe, er det at vi har en statsminister som er sosialøkonom og har jobbet på Statistisk sentralbyrå.

Bare så det er sagt. Det er herlig med de som utfordrer vedtatte sannheter. Samfunn uten diskusjon og opposisjon er triste greier. Men disse s-økonomene bør anstrenge seg litt mer for at vi skal bli imponert. Ikke bare lugge litt i hjørnet av arket, men vise at de kan krølle det skikkelig. Da må det forskes hardere.

For dem som skulle være i tvil, resirkuleringen av artikkelen nedenfor var svært lite ressurs- og energikrevende, ubetydelig forurensende og CO2-utslippet tilsvarte 6 minutters utpust. Akkurat slik Holtsmark sparer masse energi på å resirkulere sine egne argumenter istedenfor å tenke grundig over hva han formidler.

————————————————————————————————————————————————————————-

Etter at samfunnsøkonom Bjart Holtsmark proklamerte «Vekk med elbilene», er det intense diskusjoner på nettet og i radioen. Norstart gir et lite lynkurs i elbilisme. Og bidrar med litt polemikk, da. Sånn for moro skyld.

Mange argumenter for elbil

Det er nødvendigvis ikke et enkelt moment, men summen av alt dette som gjør elbilen så interessant som substitutt for den forurensende petroleumsteknologien.

Fordelingspolitikk

Holtsmark beskriver insentivene for å stimulere til elbilbruk som «kort og godt en omvendt Robin Hood politikk». Dessverre er det slik at ny teknologi er dyrere og mer forbundet med finansiell risiko. Da er det dem av oss med romsligst økonomi som må bane veien for oss andre, dvs ta kostnadene og den første risikoen, mens volumene fortsatt er små og produktene dyre. Slik vil massene etterhvert få gleden av å kjøre elbil. Det unner vi alle, ikke kun de rike.

Det må tilskytes – hvis vi skal følge sosialøkonomenes tenkemåte – at det finnes langt mer effektive virkemidler i en utjamningspolitikk enn å avvikle tiltak for å fremme forurensningsfri teknologi. Hvis det virkelig er agendaen, da.

Tyven

Det er en bekymring at elbilismen kan stjele syklister og kollektivister. Men igjen forenkles bildet når Holtsmark på radioen referer til undersøkelser som er gjort. Det er kun et lite mindretall som har flyktet fra kollektivtrafikken (fordi den ikke leverte) eller sykkelen (fordi de har blitt late) til elbilen. For ca hver 5. forurensende bilist som konverterer til elbil, følger det med en type elbilist vi ikke «ønsker» oss. Mer her om rapporten Holtsmark har henvist til.

Don Quijote

Holtsmark tilhører et miljø i Statististisk Sentralbyrå som bestreber seg på å plukke fra hverandre gode miljøtiltak. Metodikken er å fragmentere debatten. Intensjonen er å sikre status quo. F.eks. har det fra andre personer i samme SSB-avdeling i mange, mange år pågått en kamp mot kildesortering og resirkulering. Selvfølgelig mislykket, nå sorterer vi mer enn noen gang. De tok seg imidlertid bryet med å skrive rapporter. Holtsmark har holdt seg til små, provoserende elbilartikler og vaklende argumentasjon på radio. Vi mistenker at han i sin utrettelighet snart vil rette sin kamp mot vindmøllene fordi han forveksler de med onde kjemper.

Muligheten

Elbilens unikhet er summen av alle de positive effektene den har. For privatbilismen er idag elbiler det eneste utslippsfrie og energieffektive transportalternativet som kan bruke fornybare ressurser. Andre gode idéer kan først realiseres om mange år. La oss nå investere i markedet for det gode alternativet vi har tilgjengelig, før vi av ressurs- og miljøhensyn blir tvunget til en langt mer smertefull omstilling av veitransporten.

Om de kaller seg sosial- eller samfunnsøkonomer, de er ikke guder. Det er det mer berettiget å kalle kildesortererne, elbilistene og alle andre som på rasjonelt vis forsøker å yte sitt beste for å redusere belastningen på miljøet. Men sosialøkonomene er flinke til å starte engasjerende debatter. Det skal de ha. Så de bidrar også med noe vi trenger mer av.

Linker til noen av innleggene:

PS Jeg tilhører en familie som kun har én bil – én elbil. I følge Bjart Holtsmark en umulighet. Sannelig tar han også feil på dette punktet.

Jøran Kallmyr

NB! Dette bildet har ingenting, absolutt ingenting, med saken å gjøre. Bortsett fra at det er morsomt.
Jøran Kallmyr, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, viser fram «BrannBuddyen».