Hopp til innhold

Ruter skal bli best på elbuss

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ruter ser på elbuss som en viktig del av løsningen for å nå målet om at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal kjøre på fornybar energi innen 2020. De setter nå i gang en storsatsing.

Som en start inviterte kollektivtransportselskapet Ruter tidligere i uka til konferanse om satsingen på elbuss for aktuelle leverandører og samarbeidspartnere. Ruters styreleder Bernt Stilluf Karlsen ga på konferansen klar beskjed om at leverandørene måtte satse på elbuss eller miste markedet.

Moden teknologi

Slik Ruter ser det, er teknologien rundt elbusser nå moden. De er ikke bekymret for hverken rekkevidde eller ladeinfrastruktur. Selskapet er en stor og viktig aktør som vil ha en ledende rolle på elbuss i Europa. Selskapet har også stor støtte for satsingen fra sine eiere som er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Bernt Stilluf Karlsen var tydelig på at satsingen ikke er et nytt forsknings- og utviklingsprosjekt, men en uttesting av et større antall elbusser i ordinær rutetrafikk. Ruters mål er å igangsette en systemtest av elbusser og tilhørende infrastruktur i perioden 2016-2020. Det betyr at investeringsbeslutninger må tas allerede neste år.

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen opplyser at i dag frakter Ruter over 315 millioner passasjerer årlig. Fram til 2030 regner de med at antallet passasjerer skal dobles.

Buss står for 43 % av kollektivreisene

Dieselbusser står i dag for hele 43 % av kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Dette er en større andel enn både tog, trikk og t-bane. Ruter ser ikke for seg at andelen passasjerer som fraktes med buss vil synke i årene framover.

Bernt Reitan Jenssen viser også til at Ruter vender tilbudet sitt mer mot kortdistanse lokalruter og bort fra langdistanse ekspressruter. Det passer også bedre med innfasing av elbusser som per i dag har kortere rekkevidde og mindre busser.

Bernt Reitan Jenssen viser også fram figuren under som forklarer hvordan Ruter ser for seg utviklingen for ulike «drivstoff» på buss. Hvor fort denne utviklingen vil gå er fortsatt usikkert, men han ser på biodrivstoff som et mellomløsning og elektrisitet med elbuss og kanskje hydrogenbuss som framtiden.

graf hypotese bussogmiljo