Så mange sier ja til samkjøring i kollektivfeltet

Elbilforeningen har lansert 2+ som et konkret tiltak for å møte framtidige køutfordringer i kollektivfeltet. Men hvor mange synes det er OK?

Torsdag stilte vi det spørsmålet på vår Facebook-side, etter Aftenposten-oppslaget «Kan komme krav om passasjerer i elbiler i rushet». Senere samme dag uttalte generalsekretær Christina Bu seg også til P4 om saken.

I vår uhøytidelige rundspørring svarte rundt halvparten mer eller mindre bekreftende på at 2+, eller samkjøring, er en god idé for elbiler. 

Bussjåfør: Veien som er problemet

Flest «liker»-klikk fikk disse ytringene:

 • Syns jeg er helt ok. Det er viktig å oppfordre til mest mulig miljøvennlig transport. Å gi folk som samkjører en ekstra bonus er bra. Bedre med en elbil med minst to enn mange elbiler med bare en fører. Det er slik at ikke alle kan reise med bussen, da tilbudet er for dårlig utenfor knutepunkene. Da må man få lov til å benytte seg av andre transportmetoder – spesielt når de er miljøvennlige.
 • Ja, men det bør også gjelde drosjer. De burde egentlig kun kjøre der i forbindelse med dokumentert syketranport – eller med nullutslippsbiler med passasjer.
 • Det er egentlig greit. Jeg er en bussjåfør som kjører rutebuss daglig på Mosseveien. Jeg synes ikke elbilen lager noe problem eller forsinkelse. Det er veien som er problemet, ikke elbilene

Hevder drosje ikke er greit

Et annet typisk tema i svarene er at taxier ikke hører hjemme i kollektivfeltet, og derfor også bør ha minimum to passasjerer eller andre gode grunner til kjøring. Det samme ytres om turbusser – som ikke uten videre kan regnes som nødvendig kollektivtransport:

 • Helt ok! Det samme bør også gjelde drosjer.
 • Det samme burde gjelde drosjer. Altså minimum 2 passasjerer.
 • Hvorfor skal taxier og turbusser kjøre der? Slik at rike mennesker som Spetalen kan kjøpe seg forbi køen i bil med sjåfør ? Andre yrkessjåfører får ikke benytte det til sin og kunders fordel.
 • Turbusser burde ikke kjøre der. Kanskje taxier bare burde få kjøre der når de skal f.eks til legevakt?
 • Har sagt det i mange år; taxi ut av kollektivfeltet! Har aldri fått én god grunn for å la dem kjøre der.

Bør bestemmes lokalt

En annen gjenganger er at tilgangen til kollektivfelt fortsatt bør være opp til lokale myndigheter å avgjøre:

 • Tilgang bør bestemmes lokalt, siden dette kun er en Oslo-utfordring
 • Dette skal bestemmes lokalt, vil ikke gjelde hele landet. Fra artikkelen: «Tiltak skal gjøres i samråd med den berørte fylkeskommune eller kommune».
 • Dette er bare et lokalt «problem» i enkelte store byer. Ett nasjonalt krav bør det ikke være!
 • Innfør gjerne dette tiltaket der det er nødvendig, og der elbilene faktisk lager kø. Men det må være mulig å gjøre disse tiltakene lokalt og ikke overalt. De fleste stedene er det fortsatt god plass til både elbil og buss i kollektivfeltet.
 • Tilgang til kollektivfelt er et lokalt problem – ikke et nasjonalt. Det er bare aktuelt i enkelte storbyer, det er få eller ingen problemer i mellomstore byer!

blogg-20140623-kolonne hoved 800

Andre innspill i debatten 

 • Forslaget er helt ok generelt, men flertallet av elbiler kjøres ikke i områder med kollektivfelt!
 • Øk gjerne bomavgiften også for de som sitter alene i bilen. Det er for mange biler på veiene, det er det som er første utfordring. Bruk ekstra bomintekter på å bygge ut det elektriske kollektivtilbudet.
 • Jeg mener elbiler burde vært forbudt i kollektivfeltet. Dette hindrer busser, taxier og ikke minst utrykningskjøretøy. Dette er også en ting som gjør at folk hater elbiler enda mer. Og JA, jeg har selv elbil.
 • Helt håpløst. Krav om passasjer i bilen i rushtida burde gjelde fossildrevne…
 • Bussfelt betyr ingenting for de aller fleste som kjøper elbil. Det er alfa og omega at nullavgift (på kjøp) beholdes, derimot.
 • Har dere tenkt på at det er en teknisk grunn til at elbiler bør ha tilgang rushtiden? Spesielt vinterstid. Prøv å kjøre ti mil i tidvis kø.
 • Kan være greit å vurdere innføring krav om minimum to personer i bilen, men først etter 2017.
 • Eneste utfordring jeg ser er yrkessjåførene. Det har vist seg utfordrende å få snekkere, rørleggere, elektrikkere o.l. over i nullutslippskjøretøy. Med litt lengre rekkevidde og fortsatt tilgang til kollektivfelt, kan det løsne rundt storbyene.

Har du andre innspill i debatten? Noe som bør utdypes? Bruk kommentarfeltet!