Så mye koster det å hurtiglade elbil

Her gir vi deg full prisoversikt over alle hurtigladeoperatørene i Norge.

Å hurtiglade en elbil er dyrere enn normallading hjemme i garasjen. Hurtiglader du ofte kan et månedlig abonnement med fri bruk være aktuelt. Men de fleste de fleste elbilister hurtiglader bare en gang i blant. Ifølge vår spørreundersøkelse Elbilisten 2015 er det bare én prosent som bruker hurtiglading daglig og åtte prosent ukentlig.

Samtidig er det tre prosent som mener de har behov for raskere lading til daglig, 15 prosent ukentlig og 28 prosent månedlig. Dette betyr at behovet er større enn tilbudet.

Elbilforeningen oppfordrer derfor alle til å ta i bruk hurtigladere for å støtte videre utbygging.

Hvis du ser på pris per kWh for hurtiglading isolert, kan det virke dyrt. Men de fleste elbilister lader billig hjemme til daglig og hurtiglader bare en gang i blant. Totalkostnaden vil da uansett bli langt billigere enn tilsvarende drivstoffutgifter for en eksosbil.

Konkurranse er gunstig

Ifølge Elbilisten 2015 er halvparten av elbilistene villige til å betale 2-3 kroner per kWh for raskere lading. Bare rundt 10 prosent er villige til å betale mer enn tre kroner per kWh.

For Elbilforeningen er det viktigste at utbredelsen av hurtigladere øker i takt med antallet elbiler på veien. Det må bli like enkelt å fylle strøm som bensin. På sikt vil et større marked – og konkurranse med flere hurtigladeoperatører – gi bedre produkter og priser.

I områdene hvor det finnes flere hurtigladeoperatører å velge mellom, vil de som tilbyr de beste produktene og prisene vinne fram. Det siste vi ønsker oss er monopoltendenser, selv om én stor aktør hadde gjort det enklere med tilgang og betaling på kort sikt.

Prisoversikt

Fortum Charge & Drive

Har per i dag 86 ladestasjoner i hele landet.

 • Abonnement: Nei
 • Hurtiglading: Kr 2,50 per minutt
 • Flexilading: Kr 1 per minutt
 • Tilgang og betaling: Fortums eller Elbilforeningens ladebrikke (RFID), sms

Grønn kontakt

Har per i dag 46 ladestasjoner i hele landet.

 • Abonnement: Kr 499 per måned for fri bruk
 • Hurtiglading: Kr 2,50 per minutt
 • Flexilading: Prisen beregnes per påbegynte time, og avhenger av ladefart: Med 3,6kW (laveste effekt) blir timeprisen 9 kroner (3,6 x 2,5). Med 22kW (høyeste effekt) blir timeprisen 55 kroner (22 x 2,5).
 • Enkeltlading med sms: Kr 99 per lading
 • Tilgang og betaling: Grønn kontakts eller Elbilforeningens ladebrikke (RFID), sms, mobilapp

Tesla superladenettverk

Har per i dag 27 ladestasjoner i hele landet.

 • Tilgang og betaling: Identifisering gjennom ladekabel
 • Når du kjøper Tesla Model S betaler du for fri tilgang til Tesla sitt eget superladenettverk ut elbilens levetid. Kan kun brukes av Tesla Model S.

Statoil Fuel & Retail

Har per i dag 16 ladestasjoner i hele landet.

 • Abonnement: Nei
 • Hurtiglading: Kr 44 for 15 minutt og kr 74 for 30 minutt
 • Flexilading: Kr 22 for 15 minutt
 • Enkeltlading med sms eller GoCharge mobilapp: Kr 4 per minutt første 15 minutt, deretter 2,50 per minutt
 • Tilgang og betaling: Betaling i butikk med kontanter eller bankkort, sms, mobilapp

EV Power

Har per i dag 10 ladestasjoner i Trøndelag.

 • Abonnement: Kr 199 med 5 ladinger inkludert per måned, kr 399 med 15 ladinger inkludert eller kr 699 per måned for fri bruk
 • Enkeltlading med sms eller GoCharge mobilapp: Kr 149 per lading
 • Tilgang og betaling: EV Power ladebrikke (RFID), sms, mobilapp

BKK

Har per i dag 10 ladestasjoner i Hordaland.

 • Abonnement: Nei
 • Hurtiglading: Kr 10 + 2,50 per minutt
 • Flexilading: Kr 10 + 1 per minutt, maks kr 85
 • Tilgang og betaling: Bilkraft mobilapp

Lyse

Har per i dag 6 ladestasjoner i Rogaland.

 • Abonnement: Kr 199 med inntil 15 ladinger per måned
 • Enkeltlading med sms eller GoCharge mobilapp: Kr 99 per lading
 • Tilgang og betaling: Lyse ladebrikke (RFID), sms, mobilapp

Arctic Roads (Tidligere Ishavsveien)

Har per i dag 5 ladestasjoner, i hovedsak i Østfold.

 • Medlemskap: 3750 per år for fri bruk hos Ishavsveien, Lyse og EV Power
 • Månedlig medlemskap: Kr 399 med GoCharge mobilapp
 • Enkeltlading med sms eller GoCharge mobilapp: Kr 220-240 per lading
 • Tilgang og betaling: Arctic Roads ladebrikke (RFID), sms, mobilapp

Voss Energi

Har per i dag 2 ladestasjoner i Hordaland.

 • Abonnement: Nei
 • Hurtiglading: Kr 10 + 2,50 per minutt
 • Flexilading: Kr 10 + 1 per minutt, maks kr 85
 • Tilgang og betaling: Bilkraft mobilapp

Les også

Dra på Elbilfestival i Geiranger i august! 

Slik planlegger du elbilferien i Norge.

Sjekk vårt hurtigladekart for oversikt over alle hurtigladere i Norge.

Med Elbilforeningens ladebrikke får du tilgang til de fleste av landets hurtigladere.