Så dumme er de ikke!

mitsubishi Norstart tror ikke at de rødgrønne vil fravike tiltak for å nå nasjonale miljømål og gå på tvers av den internasjonale støtten til elbiler. Dette samtidig som store bilprodusenter lanserer attraktive elbiler i Norge. Vis din mening, delta på Klimabil 2010.

Ifølge dagens VG og gjengitt på E24 vurderer regjeringen å Innføre engangsavgift på elbiler.

 

– Så dumme er de ikke, er Norstarts reaksjon på ryktene om at Regjeringen vurderer å gjeninnføre engangsavgift på elbiler. Norstart har et langvarig og godt samarbeid med den norske regjering og alle politiske partier i Norge. Norge har verdens sterkeste insitamenter for å fremme elektrifisering av veitransport, og det er vanskelig å tolke Finansminister Sigbjørn Johnsens informasjon til Stortinget tidligere i år annerledes enn at den norske avgiftspolitikken står fast.

– Det eneste som har forandret seg siden Finansministeren svarte i Stortinget, er at flere store bilprodusenter har varslet at de neste år kommer med biler til det norske markedet. At den norske regjering skulle ønske å forpurre sine egne mål om å oppnå mer miljøvennlig transport ved å gjeninnføre engangsavgiften på elbiler, er etter Norstarts vurdering bortimot utenkelig.

Norske bilavgifter

I 1989 fritok Arbeiderpartiets Finansminister Gunnar Berge elbiler fra engangsavgift i forbindelse med at popgruppen Aha og den populære miljøstiftelsen Bellona importerte en elektrisk Fiat Panda til Norge. Samtlige regjeringer i Norge, inkludert alle de regjeringer Arbeiderpartiet har medvirket i, har gjennomført enda flere virkemidler for å fremme bruk av elbiler i Norge.

– Merverdiavgift på elbiler ble satt til null i et budsjettforlik i Stortinget sent på 90-tallet, og Arbeiderpartiet var en av pådriverne for å få dette til, sier Norstarts generalsekretær Rune Haaland. De to andre regjeringspartiene SV og SP har i mange år vært entusiastiske forkjempere for elbiler. Begge partier har arbeidet hardt for å fremme bruk av elbiler i Norge.

Norstart skjerper beredskapen

Norstarts oppgave i samfunnet er å ivareta elbilistenes interesser. I de fleste tilfeller er elbilindustriens interesser sammenfallende med elblistene.

Vi skjerper vår beredskap og vår dialog med regjeringsapparatet for å forsikre oss om at det ikke har skjedd noen beklagelige arbeidsuhell i arbeidet med å forberede Regjeringens budsjettkonferanse i slutten av august.

Norstart oppfordrer flest mulig av våre medlemmer som bor i og omkring Oslo til å møte opp på Zeros arrangement Klimabil 2010 i Oslo førstkommende mandag kl 14.00 til 18.00. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og en rekke politikere kommer til å være til stede på dette arrangementet, og Norstartmedlem Zero har lovet å bringe mindre miljøbelastende transport (elbil og etanol) på agendaen på dette arrangementet.

Samtidig som vi undrer oss litt over slike negative utspill i media, kan vi glede oss over at Mitsubishi nå har lansert prisen på 239.000 kr og gir 5 års garanti for elbilen i-MiEV. Den kan bestilles til uka og blir tilgjengelig for norske kunder fra begynnelsen av 2011. Les mer om dette på BilNorge.

mitsubishi-i-miev