Hopp til innhold

Sammen mot giftig byluft

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk elbilforening og Norges Astma- og Allergiforbund mener Norges brudd på EUs forurensingslov krever økt satsing på utslippsfrie elbiler.

– Elbil er det mest effektive tiltaket for å få ned utslippene fra biltrafikken. Vi forventer økt ambisjonsnivå for utbygging av ladeinfrastruktur i statsbudsjettet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Fredag forrige uke ble Norge dømt av EU-domstolen EFTA for å ha for høy luftforurensing i flere norske byer. Det var Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) som opprinnelig klaget Norge inn for EFTA etter at deres gjentatte forsøk på å få norske myndigheter til å ta ansvar ikke lyktes.

Dommen krever handling

– Dommen er en stor seier for forbundet og alle som bryr seg om luften i byene våre, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i NAAF. – Det vi må gjøre nå, er å se hvordan vi mest mulig effektivt kan rette opp forholdene Norge er dømt for. Forskning fra Transportøkonomisk institutt viser at tilrettelegging for elbil er det mest effektive virkemiddelet politikerne har for å få ned utslippene fra biltrafikken. – Politikerne må spørre seg hvordan vi kan styrke dagens elbilpolitikk. For å få flere til å bytte ut eksosbilen må ladeinfrastrukturen bygges kraftig ut, sier Christina Bu. I fjor bevilget Stortinget 73 millioner til utbygging av infrastruktur for nullutslippsbiler. Disse midlene står fortsatt ubrukt fordi Enova har ventet på klarsignal fra EU.

Ambisjonsnivået må heves

– EFTA-dommen understreker at ambisjonsnivået for utbygging av ladeinfrastruktur må heves betraktelig. I dag ligger utbyggingen langt etter elbilsalget. Det må bli like enkelt å fylle strøm som bensin, sier Christina Bu. NAAF ser også til elbilen. – Elektrifisering av transporten i byene er en viktig del av løsningen. Det har en stund vært snakket om at kjøps- og bruksfordelene for elbiler skulle fases ut, men det blir helt feil. Om noe, bør de styrkes. Man må gi befolkningen skikkelige insentiver for å kjøpe, og bruke, elektrisk, mener Gleditsch. Christina Bu foreslår også å opprette et nasjonalt støtteprogram for ladestasjoner i borettslag og sameier. – De fleste lader elbilen hjemme over natten og mange som bor i leilighet i byene har ikke denne muligheten. Tilrettelegging for lading i garasjeanlegg er svært kostnadseffektivt både for brukerne og samfunnet som helhet, sier Christina Bu.

Null utslipp

NO2 (Nox) og svevestøv, og i noen grad også SO2, har lenge forurenset mange byer i Norge. NOx-utslippene ligger i praksis langt over det som er oppgitt, noe den pågående VW-skandalen har tydeliggjort. Svevestøv kommer mest fra tungtrafikk. – Elbiler har null utslipp av helseskadelige stoffer fordi de ganske enkelt ikke har eksosrør. I tillegg er utslippene av klimagassen CO2 null, så lenge elektrisiteten kommer fra fornybare kilder som vannkraft i Norge, sier Christina Bu. Norsk elbilforening har i 20 år jobbet for elektrifisering av veitransporten for å redusere utslipp og støy. Elbilforeningen er en uavhengig interesse- og forbrukerorganisasjon som i dag har over 27.000 medlemmer. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en interesseorganisasjon for alle som er opptatt av forebyggende helse. NAAF har i dag ca. 15 000 medlemmer.