Hopp til innhold

Skal gi borettslag ladehjelp

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Elbilforening samarbeider med OBOS og Oslo kommune om et prosjekt som skal hjelpe flere borettslag og sameier i hele landet til å etablere ladeplasser for elbil og ladbare hybridbiler. Det trenger ikke å være særlig dyrt eller komplisert.

– Stadig flere kjøper elbil og alle er avhengige av lading hjemme. Norsk Elbilforening ønsker å bidra til at flere borettslag og sameier tilrettelegger for ladeplass til sine beboere, sier leder i Elbilforeningen, Snorre Sletvold.

I prosjektperioden vil prosjektgruppen kartlegge barrierer og komme med løsninger til hvordan flere borettslag kan tilby hjemmelading til sine beboere. Veilederen vil vise hvorfor styret i borettslag og sameier bør etablere ladeplasser og hvordan de enklest gjør det. Veilederen vil være klar neste år.

– I en hektisk hverdag vil det være nyttig med en veileder som motiverer og viser steg for steg hvordan styret kan gå fram. Arbeidet vil også være nyttig for oss når vi skal gi råd til styrene i alle borettslag og sameier vi er forretningsfører for, sier Kari-Anne S. Pedersen i OBOS.

Elbil i borettslagEnkelt og billig

Elbilforeningen ønsker å rette opp i en del myter og fordommer om elbil og lading. Blant annet at det er vanskelig å etablere ladeplass for elbil og at strømforbruket er høyt. I mange tilfeller kan man klare seg med en egen strømkurs og en enkel stikkontakt i veggen. Strømforbruket til en elbil som kjører 10.000 km i året vil for eksempel bare koste 2000 kroner årlig om man regner en strømpris på 1 krone per kWh inkludert nettleie.

Støtteordning

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har allerede en tilskuddsordning som blant annet gir borettslag og sameier en støtte på inntil 10.000 kroner per ladepunkt. I prosjektet ønsker Elbilforeningen at flere kommuner etablerer tilsvarende ordning.

– Foreløpig er det 17 borettslag og sameier som har benyttet seg av støtteordningen i Oslo. Vi har rom for mange flere, sier Marianne Mølmen i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Bedre miljø

Lukk øynene og forestill deg en by uten motorstøy og eksoslukt. Elbil er mest praktisk i bruk i byer og tettsteder og det er også her den har størst miljøeffekt. Det er ingen helseskadelige partikkelutslipp og ingen motorstøy fra elbiler. I tillegg har den ingen CO2-utslipp om elektrisiteten kommer fra fornybare kilder. I Norge kjører alle elbiler på opprinnelsesgarantert fornybar strøm.

Samarbeid om veileder

Prosjektet er støttet av Transnova som skal fremme utslippsfri transport. Norsk Elbilforening samarbeider blant annet med OBOS, Oslo kommune og NBBL. I løpet av prosjektperioden 2012-2013 vil prosjektet samle innspill fra boligbyggelag, borettslag og sameier rundt om i Norge, installatører, beboere og andre som kan belyse utfordringer og muligheter for å etablere ladepunkter for elbil.

Disse innspillene vil bli brukt som utgangspunkt for å lage en detaljert veileder som gir steg-for-steg oppskrift for hvordan man går fram for å få ladeplasser etablert i sitt borettslag. Veilederen vil gå gjennom alle steg fra å kartlegge det elektriske anlegget som finnes i dag, kapasitetsberegning, støttesøknad, til betalingsløsninger etc. Flere forskjellige alternativer vil bli omtalt, alt fra enkle og billige til framtidsrettede og teknisk avanserte.