Skjer ting igjen i California

CaliforniaDen amerikanske staten har tidvis vært verdensledende i kampen for elektrifisering. Aktivitetene der har også hatt sin direkte betydning for Elbilforeningen.

Mange har lurt på hvorfor vi het «NORSTART». Tar jeg ikke feil, springer navnet ut som en norsk kopi av CALSTART som var en forening starta i 1992 i California. Skjønner? De første norske elbilentusiastene erstatta CAL med NOR. Aktivitetsområdene, medlemstypen og hensikten med de to initiativene var på det tidspunktet temmelig sammenfallende.

CALSTARTNylig fjerna vi Norstart fra navnet vårt og heter nå bare Norsk Elbilforening. Likevel finner vi det gledelig å se at CALSTART fortsatt eksisterer, og ikke minst at California er på banen igjen for å forandre bilparken til mindre miljøbelastende. Staten er verdens femte største økonomi hvis den hadde vært en egen nasjon.

California er naturligvis ikke et mindre viktig bilmarked enn hva økonomiens størrelse tilsier. Det var derfor det vakte så stor internasjonal oppmerksomhet, og ble et veldig press på bilindustrien, da staten California gjennom California Air Resources Board stilte krav om nullutslippsbiler og innfasingen av disse.

Men etter først å ha fått alle store amerikanske produsenter til å satse på elbil, blant annet ble Think kjøpt av Ford på grunn av dette, måtte kravene modereres kraftig etter at bilindustrien vant et rettslig oppgjør om berettigelsen av at en statlig myndighet kunne være så streng. En skikkelig nedtur.

Derfor har nok også CALSTART brukt mye tid på annet enn bare elektrisk drivstoff. Teknologinøytrale som de omtaler seg som. Det er ikke vi i Elbilforeningen. Slett ikke. Dessuten har vi blitt mer forbrukerorientert fordi vi har fått så mange elbilister.

Arnold SchwarzeneggerÅra går og som mange andre har California vakla i politikken sin. Det blir en for lang historie nå. Men det har vært fra elbil til hydrogen til biodrivstoff.

La oss ikke glemme Norgesbesøket til Arnold Schwarzenegger opp i dette. I to valgperioder på 2000-tallet var han guvernør i California. Miljøinteresserte kunne legge merke til hans voldsomme begeistring for hydrogen og investeringer i infrastruktur for dette. Ble nok ingen innertier? Vi synes å finne et tall for California på 180 nyregistrerte brenselscellebiler i perioden 1996-2010. Ikke så imponerende tall heller for batterielbiler, men det ble da 5.200 av dem .

På Zeros årlige konferanse kunne han glede seg over Norges framskritt på elbilfronten.

Og nå ser det sannelig ut som det blir mer elektrisk også i California. Igjen er det den statlige enheten California Air Resources Board (ARB) som har lansert et program som kalles for Advanced Clean Vehicle Cars. Og vi nærmer oss poenget med artikkelen. For det er hva vi ønsker å fortelle, noen punkter fra programmet til en av verdens største «bilnasjoner». Respekt til California for lederposisjonen de tok. Hva synes vi om det som skjer nå?

Målet er å sikre seg en ledende posisjon for introduksjon av «clean vehicles» (litt liberalt definert) og utvikling av tøffe utslippskraft til bilprodusentene. Noen av de gamle triksa tas fram:

  • California ZEV-vekstFra 2018 vil det kreves at bilprodusentene skal levere et visst antall «clean vehicles».
  • Dette antallet vil bli økt år etter år.
  • Første resultat er at nullutslippsbiler og ladbare hybrider skal utgjøre 15,4% av salget i 2025, det er 250.000 stk.
  • Noe som i samla antall fram til 2025 tilsvarer 1,4 millioner «clean vehicles». 500.000 av disse skal være batterielektrisk eller brenselscellebiler. Se grafen til høyre som viser fordelingen.
  • Målet med forslagene til tiltak er at 87% av bilene på californiske veier i 2050 skal være nullutslippsbiler. Ladbare hybrider vil rundt 2025 spille en viktig rolle som brobygger, men blir etterhvert mindre viktig slik grafen nedenfor viser.
  • California ZEV-vekst 2050I 2025 skal forurensningen være redusert med 47% sammenligna med idag. Det fine er at California ikke bare tenker på klimagasser, men også lokal forurensning som smog og partikler.
  • Et bidrag til for å oppnå dette er å øke oppmerksomheten gjennom produktmerking som gjør det enkelt for forbrukerne å forstå hva de bør velge.
  • I farta ser vi ikke noen radikale tiltak for å øke bruken av elbiler, slike praktiske og økonomiske goder som vi har i Norge.
  • Fondet som gir tilskudd til kjøp av reinere biler skal tredobles til ca 86 millioner kroner. I California, med eventuelt tillegg for nasjonale kjøpsinsentiv, kan du få et tilskudd som varierer fra 5.000 til 14.000 kroner. Hvis du kjøper batterielektrisk eller brenselscellebil, ladbar hybrid eller elektrisk motorsykkel.

Vi synes det er godt nytt. Elbilmiljøet i California er ikke å kimse av. Verken som politisk kraft, marked eller alle entusiastene der som har holdt på med sitt – også dypt nede i bølgedalene. Der som i elbillandet Norge, kan de glede seg over at nye og flotte elbiler blir tilgjengelige.

For de mest interesserte, her er en oppsummering på «kun» 18 sider. Blant annet er det noen riktig fine grafer som viser «well-to-wheel» utslippsanalyser for ulike kjøretøyteknologier. Ser det sånn ut, kan det ikke være noen gode miljøgrunner for ikke å bli helelektrisk. Enten du bor i San Francisco eller Bergen.