Hopp til innhold

Slik berører statsbudsjettet elbilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rødgrønn-regjeringens siste statsbudsjettRødgrønn-regjeringens siste statsbudsjett i denne omgang inneholder svært få positive nyheter for elbilen. Og konsekvensene av reduserte tilskudd til Transnova kan bli svært negative. Klokken 10 i dag la finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) frem sitt siste statsbudsjett i denne omgang. Vi kastet oss selvsagt over budsjettet for å finne ut om det ligger noen avgjørende pisker eller gulrøtter for elbilen i de relevante tekstene. Side opp og side ned ble saumfart i Statsbudsjettet (Prop. 1S) og Skatter, avgifter og toll (Prop. 1 LS). Konklusjonen er at det ikke er all verden å berette om, til tross for at det hevdes at den avtroppende regjeringens avgiftsopplegg har en klar miljøprofil. Én observasjon er at årsavgiften på «motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller», settes til 420 kroner – ifølge den departementale formuleringen. Det er fem kroner mer enn i år. Et klart negativt faktum er dessuten at Regjeringens tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, er redusert til 69,6 millioner kroner for 2014. Det er 17,6 millioner mindre enn i inneværende år, og kan innebære problemer for utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler. Omregistreringsavgiften ned I statsbudsjettet for 2014 mener regjeringen at den fortsetter arbeidet med å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler. Regjeringen foreslår å redusere innslagspunktene i CO2-komponenten og øke satsene for biler med CO2-utslipp over 160 g/km. NOx-komponenten økes for å stimulere til valg av biler med lave lokale utslipp. Samtidig reduseres effektkomponenten slik at engangsavgiften totalt sett ikke øker. Andre delvis relevante funn: Ellers noterer vi at Finansdepartementets «Anslag på skatteutgifter knyttet til nullsats for merverdiavgiften. Mill. kroner» for elbiler er økt fra 500 millioner kroner i år til 600 millioner i neste års budsjett. Omregistreringsavgiften skal ned med gjennomsnittlig 12,5 prosent Rødgrønn-regjeringen skriver at omregistreringsavgiften på personbiler skal ned med 12,5 prosent i gjennomsnitt neste år. (Faksimile) Registreringsstatistikk for elbiler  Skuffende lite nytt Under kapitlet 7.4 Avgift på motorvogner i Skatter, avgifter og toll-dokumentet,  tar regjeringen for seg det bratt økende salget av elbiler (se tabell). Vi siterer: – Salget av elbiler økte relativt forsiktig før 2010, opp til drøyt 500 biler i 2009. Etter 2009 har salget økt kraftig. I 2011 ble det registrert om lag 2 500 elbiler, mens det i 2012 ble registrert om lag 4 000. For de første åtte månedene av 2013 er det registrert om lag 3 200 elbiler, som er over 30 pst. flere enn samme periode i fjor. I forlengelsen av dette kunne Norsk Elbilforening ønsket noen visjoner for hvordan denne ønskede utviklingen skal fortsette. Men det er lite å finne, konstaterer generalsekretær Snorre Sletvold. –  Det er ingen endringer for elbiler. Det er akkurat slik vi hadde forventet og slik stortingsflertallet ville det i klimaforliket, hvor elbilsatsingen er manifestert. Men det er skuffende at Regjeringen ikke legger opp til storstilte og utløsende midler for utrulling av ladeinfrastruktur. Vi har grunn til å tro at bare cirka 10-15 millioner av Transnova-bevilgningen på 69,6 millioner kroner vil gå til dette, og det er altor lite. Nesten en tragedie, konstaterer Sletvold. Norsk Elbilforening lover å følge opp overfor den nye Høyre-Frp-regjeringen fremover.