Hopp til innhold

IEA: Verden må få opp den elektriske farten

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det internasjonale energibyrået (IEA) fastslår at resten av verden snarest må følge Norges eksempel: På ti år må antall elektriske biler opp fra 665.000 til 80 millioner.

Det kommer fram i den årlige rapporten «Tracking Clean Energy Progress», hvis 2015-utgave ble publisert nylig. Det globale salget av elektriske personbiler (helt eller delvis på strøm) vokste med 50 prosent fra 2013 til 2014. I motsetning til i Norge, var dette en noe svakere utvikling enn tidligere. Men IEA understreker at utviklingen likevel var positiv i absolutte tall.

Ladbare hybrider hadde vekst på 57 prosent fra 2013 til 2014, mens de rene elbilene sto for 43 prosent oppgang. Batteriprisen fortsatte å gå ned, samtidig som rekkevidden gikk opp for flere andregenerasjonsmodeller.

Men det er behov for større økonomiske bidrag fra (de ulike landenes) myndigheter for å få en betydelig utrulling som møter det ambisiøse togradersmålet i 2025, skriver IEA i rapporten.

Til tross for positiv utvikling, påpeker IEA at bare Norge, Nederland, Sverige og USA hadde elektrisk markedsandel over én prosent. Fra 2013 til 2014 økte bestanden av hel – eller delelektriske biler til rundt 665.000.

blogg-20150603-iea 2 800

Snart en million basisladere

IEA mener veksten i bestanden er imponerende, tatt i betraktning at det var nesten ingen på veiene i 2009. Men det vil likevel bli vanskelig å nå målet i Electric Vehicles Initiative (EVI), om 20 millioner elektriske biler på veien innen 2020, uten en mye raskere vekst.

Men Kina nå kommer etter, etter en treg start fra introduksjonen i 2010. Fra 13.000 økte det elektriske antallet til 80.000 i fjor.

Energibyrået anslår samtidig at verdens samlede antall basisladere økte fra 46.000 i 2012 til 940.000 i fjor. Antall hurtigladere (primært CHAdeMO og Supercharger) økte i samme periode, ifølge IEA, fra 1.900 til 15.000.

IEA noterer seg også at enkelte bilprodusenter nå også tilbyr elbilister muligheten til å benytte batteristrøm i huset (V2H), i tillegg til kjøretøy-til-nett (V2G eller V2X).

Den økende solcelletrenden nevnes også som svært positiv, ved at elbilister lader med egenprodusert, fornybar strøm. Denne trenden har inntatt Norge, der elbilister er markedsdrivere.

blogg-20150603-iea 1 800

4 av 5 elbusser i Kina

De siste oppdateringene fra EVI i Global EV Outlook 2015 (se figurer under) viser at batteriprisen fortsetter å falle i år.Men prisen har ennå til gode å tangere tilsvarende fossilmodeller, slik tilfellet er når det gjelder paritet gjennom livsløpet for flere modeller.

Derfor trengs større midler til forskning og utvikling for å nå 2020-mål på dette området. Ikke bare vil det øke konkurransedyktigheten på innkjøpsprisen, men også senke kostnaden ved økt rekkevidde, konkluderer IEA. 

Statistikken viser at elektriske tohjulinger utgjør den største delen av verdens elektromobilitet, med over 230 millioner bare i Kina. Ellers i verden begrenser antallet seg til fem millioner i denne kategorien. IEA fastslår også at elbusser vurderes i stadig større grad i byer, for å redusere luftforurensning. I dag skal det finnes omtrent 46.000 elbusser på verdensbasis – 36.500 av dem bare i Kina.

IEA understreker også betydningen motorsport har for utviklingen av elbiler; i fjor ble den helelektriske Formula E-serien lansert i Beijing (fullføres i London).

blogg-20150603-global EV 1 800

– Myndigheter må legge til rette

En årlig vekst i salget, av elbiler og ladbare hybrider, på 80 prosent trengs i perioden fram til 2025 for å møte togradersmålet. Derfor er det behov for forbedringer, siden den årlige vekstraten nå er på 50 prosent. Selv om det var mange politiske diskusjoner om elektrifisering av veitransporten i 2014, ble det gjort lite aktivt (på verdensbasis) for å støtte økt innføring av elbiler.

EVI/IEA stresser derfor hvor viktig det er at myndigheter fortsetter med forsknings- og utviklingsstøtte (RD&D): «Dette vil legge grunnlaget for elektriske biler med bedre rekkevidde og billige batterier».

Det fastslås også at elektrifisering av veitransporten må vurderes i et bredere perspektiv enn bare personbiler, siden økt bruk kan gjøre en multimodal tilnærming bærekraftig. En løsning som antydes, er å benytte informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til å integrere elbusser, elsykler/elmotorsykler og jernbane med elbiler.

«Myndigheter bør støtte byer og regioner i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller som understøtter infrastruktur for ladbare biler».

blogg-20150603-global EV 2 800