Hopp til innhold

Dette vil politikerne gjøre med lading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fortum Charge&Drive-sjef Jan Haugen Ihle ba om svar fra politikerne: Hvordan skal vi få en ladeinfrastruktur som gjør at elbilsalget ikke flopper?

Spørsmålet ble stilt under et frokostmøte i regi av NAF og ZERO i forrige uke, der en meget positiv undersøkelse ble presentert. I dagens langlesning tar vi et kjapt tilbakeblikk, mens vi i forrige artikkel var innom at 50.000 elbiler virket som et helt uoppnåelig tall.

Det tallet pekte nettopp Haugen Ihle på:

– Rekkeviddeangsten begynner å forsvinne. Nå kommer ladeangst. I løpet av fire år har antall elbiler gått fra 3.000 til 50.000. I samme periode har antall ladepunkt økt fra 3.000 til litt over 6.000. Gapet blir bare større og større, introduserte Haugen Ihle, som leder en av landets to største hurtigladeoperatører.

Han viste også til tett dialog med parkeringsselskaper som foreløpig synes det er dyrt å installere ladepunkt uten støtteordninger. Derfor:

– Har dere tanker om hvordan vi skal få en ladeinfrastruktur som gjør at salget ikke flopper fordi man ikke får ladet?

– Redd for at fokus forsvinner

– Enova spiller en veldig viktig rolle, nå som de har fått Transnova – som sto bak nasjonalt ladenettverk (les fram til 1. januar) – i sin portefølje. Kommunene er kjempeviktige. Vi trenger fortsatt å ha støtteordninger, som den man har i Oslo. Men private må også gjøre dette som den mest naturlige oppgaven i verden, nemlig etablere mulighet for lading, sa Ola Elvestuen, som er leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget

– Jeg kan slutte meg til alt det Ola sa. I 2009 etablerte vi en krisepakke, der 5.000 nye ladestasjoner var en del av pakka. Vi trodde det var kjempeoffensivt. Siden har antall elbiler eksplodert, sa Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen, og la til at «bakgrunnen for at vi står her og diskuterer dette, er jo en ekstremt vellykket elbilpolitikk».

blogg-20150320-politikk hoved 800

Hun pekte på at det er svært viktig at arbeidet med ladeinfrastruktur ikke sakker akterut.

– Jeg er litt urolig for at fokuset på dette området skal forsvinne nå som Enova har tatt over oppgaven. Derfor er det viktig at lading får sin andel av budsjettet, sa Marthinsen, som senere i debatten gjentok dette.

Bygget opp gjennom 100 år

Debattleder Marius Holm fra ZERO påpekte at når en ny vei skal bygges, tegnes det inn på kartet hvor det skal være bensin- og dieselfylling. Men det gjøres ikke med elbillading, og derfor er vi heller ikke i mål:

– Nei, det er vi ikke. Men den infrastrukturen bensinstasjonene har, er bygget opp gjennom cirka 100 år. Når det gjelder elbiler har det gått veldig raskt, og det må gå raskt framover. Da er Enova viktig. Kommunene er viktige. Flere private aktører er viktige. Så ser vi også at enkelte av elbilprodusentene bygger infrastruktur. En av grunnene til at Tesla er blitt så populær, er at de bygger sine egne ladestasjoner – som gjør at du kan kjøre både til Tromsø og Italia. På superladerne kan du lade 25 mil på en halvtime, sa Frps Gjermund Hagesæter.

– I de baner burde kanskje flere produsenter tenke, for å gi en ekstra grunn til å velge nettopp deres merke, la Frp-medlemmet i i Stortingets finanskomite til.

– Vestfold er et u-land 

Andre nestleder i Stortingets finanskomité, Svein Flåtten (H), kommer fra et fylke, Vestfold, som så langt har svært dårlige muligheter for hurtiglading.

– Jeg er lei meg for at mitt fylke er et u-land på dette området. Men jeg kan forsikre om at vi er kommet så langt at vi har både stikkontakter og strøm, spøkte Flåtten.

– Men jeg synes spørsmålet er interessant, for det viser at hele debatten og utviklingen av elbilene hviler på en rekke enkeltfaktorer for forbrukerne. Vi må selvfølgelig stimulere til utbygging, og jeg vil henge meg på det Ola sa: Private aktører må bidra. Arbeidsgivere vil etterhvert som dette utvikler seg, se at dette er noe man må ha – på både større og mindre arbeidsplasser, sa Flåtten.

Disse vil forøvrig Elbilforeningen inspirere og hjelpe – gjennom den nye veilederen «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder», som lanseres i disse dager.

veileder forside 360– Det er ikke bare det offentlige som må gjøre en jobb, men også det private, sa Flåtten.

– Mye ligger fast

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu meldte seg på i spørsmålsrunden:

– I fjor la Transnova fram en strategi for utbygging av hurtiglading og infrastruktur 2. juni. Hvor er denne strategien nå? Jeg tror det er viktig å få en ordentlig strategi, og finne ut over vi vil med infrastruktur. Det er det stort behov for, så jeg håper dere tar den opp fra skuffen, sa Bu.

– Det er et viktig element i oppbygging av elbilmarkedet at man faktisk kan få brukt bilen. Jeg tror at en rekke av elbilfordelene og infrastrukturen som skal til, vil det være stor politisk bevissthet om i årene som kommer. Men jeg vil understreke at det er viktig å se når folket må ta over. Vi skal tilrettelegge, men så må folk på egen kjøl bidra fordi man er blitt klimabevisste, hjulpet fram av fordelene som er gitt, sa Flåtten.

– Men de nærmeste årene vet vi at mye ligger fast. Vi har forutsigbarhet i relativt lang tid framover. Så må politikerne ta nye beslutninger. Om det skal være mer generelt – som 50.000 eller 2017 – gjenstår å se. Men det er helt opplagt at forutsigbarhet spiller en veldig stor rolle. I det ligger også at det er mulig å få ladet bilen sin i Vestfold, sa Flåtten til humring fra salen.

Hagesæter: – Rett og slett kult

Hagesæter understreket på sin side at infrastruktur er både alfa og omega. 

– Det er viktig at man ikke bare får flere ladestasjoner, men også økt kapasitet på de ulike stasjonene – i tråd med at det er flere elbiler. Jeg har veldig tro på elbilen, og nå er det så mange elbiler både i Norge og på verdensbasis, at jeg tror det kommer til å skje mye forskning på batteriteknologi. De som greier å doble ladekapasiteten, vil ha et enormt marked og potensiale til å tjene penger.

– Jeg tror vi bare har sett begynnelsen. Selv om vi begynner å snakke om å fase ut noen av fordelene, tror jeg at elbilsalget kommer til å ta av i årene som kommer. Elbilen har mange kvaliteter som bensin- og dieselbilene ikke har. Jeg er ikke så veldig opptatt av miljø, men jeg tror likevel mange vil velge elbil fordi den er bedre, sa Hagesæter, som forlanger å bli trodd på at han mener dette:

– Elbil er kult, rett og slett.

Helhetlig gjennomgang: – Ikke lukket prosess

– Spørsmålene fra salen er med på å forsterke min bekymring for hva som skjer med det som var Transnovas portefølje, nå som den er gått inn i Enova. Jeg håper partiene som var med på å ta beslutningen tar disse signalene, og følger opp Enova tett – for å forsikre seg om at man holder trykket oppe på infrastruktur. Det er en helt nødvendig forutsetning, sa Marthinsen, som vil følge med på nettopp dette.

– Vi har en strategi for lading av elbiler. Vi må rydde opp i problemene som har oppstått i forbindelse med Enova, også med henblikk på hydrogenbiler. Mange beslutninger må tas i årene som kommer, for å holde på viljen. det er også andre forhold, som hva vi gjør med nettet. det er mange ting som kan bli problemer, men også annet som kan drive fram endringer raskere, sa Elvestuen.

Flåtten opplyste avslutningsvis om hvordan bilavgiftsgruppa, med representanter fra samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF vil jobbe framover. Han hevdet arbeidet med såkalt helhetlig gjennomgang av bilavgiftene ikke vil foregå «under radaren».

– Vi har mottatt informasjon, og det er offentlig kjent at gruppa finnes. Det blir ingen høringer underveis, men vi tar imot all den informasjonen vi får. Jeg ser at det strømmer på fra interesserte organisasjoner, og det blir slett ikke en lukket prosess, sa Flåtten.

Det er ventet at resultatet av gjennomgangen foreligger 19. mai.