Hopp til innhold

Slik vurderer vi neste års statsbudsjett

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi er positive til Solberg-regjeringens statsbudsjett, men mener den ikke går langt nok for å kutte utslipp i 2017. For mye er uforpliktende, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. 

Enigheten mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene Venstre og KrF var et faktum lørdag. Siden har vi analysert hva som ligger i budsjettpunktene som angår elbilpolitikken. – Det er bra at regjeringen går inn for at kjøpsfordelene for elbil skal gjelde til 2020. Det er avgjørende for forutsigbarheten. Vi er også glade for at det i 2017-budsjettet innføres en nasjonal, bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering, sier Bu. Det betyr i klartekst at kommunene som har vedtatt å innføre full betaling for parkering ikke vil ha lov til å kreve inn samme avgift for nullutslippsbiler som for øvrige biler. – Dermed må kommunene som ønsker det utsette betaling til 50-prosentregelen er endelig. I motsatt fall ender man opp med å bruke store summer på meningsløs omskilting. Det vil koste langt mer enn dagens betalingsfritak, sier Bu. – Tiltakene skyves ut i tid

Mye av det øvrige som angår elbilpolitikken framstår som positivt, men også ganske ullent og uforpliktende.

– Hovedproblemet er at tiltakene skyves ut i tid, ved at regjeringen bes fremme dem i stedet for å vedta at tiltakene skal gjennomføres, sier Bu, og peker på noen av forslagene: – Endring for ladbare hybrider må inn i revidert Det er også svært problematisk at endringen i engangsavgiften for ladbare hybrider – som Norsk elbilforening og ZERO har spilt inn konkret forslag om om i budsjettprosessen – skyves ut i tid. I budsjettdokumentene er den varslede endringen nemlig formulert slik; «så snart det er mulig, og helst i revidert nasjonalbudsjett 2017» (se under). – Dette betyr at både forbrukerne og miljøet blir lurt også neste år. Denne endringen må på plass i revidert. Det er bra at «knekkpunktet» for CO2-komponenten (i engangsavgiften) reduseres til 75 gram (fra 85). Problemet er at det går mest ut over de beste fossilbilene, mens de verste blir billigere når ikke CO2-avgiften samtidig øker for de mest forurensende bilene Grunnen er at regjeringen og samarbeidspartiene reduserer vektfradraget fra 10 til 5 prosent på vanlige hybrider, mens regjeringen beholder satsene på store og tunge ladbare hybrider med svært begrenset elektrisk rekkevidde. – Det sender et helt feil signal når enkelte av disse bilene faktisk har blitt 200.000 kroner billigere, til tross for at miljøeffekten i beste fall er svært usikker, sier Bu, og legger til at Norsk elbilforenings konklusjon er klar: – Justeringene for disse ladbare hybridene må komme i revidert. Pengene man vil spare i andre halvår, vil mer enn oppveie kostnadene ved å få på plass det administrative. BAKGRUNN: Anmodningsforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre 1) Stortinget ber regjeringen utvide fordelene for elbiler gjennom følgende tiltak:
  1. Nullsats for merverdiavgift for elbiler videreføres til 2020. Regjeringen bes umiddelbart iverksette notifisering av denne utvidelsen.
  2. Fordeler tilsvarende for elbiler videreføres for brenselcellebiler til 2025/50.000 biler.
  3. Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.
3) Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fritak for årsavgift for elbiler med virkning fra 2018. Regjeringen notifiserer om nødvendig et slikt fritak til ESA så snart som mulig. 12) Stortinget ber regjeringen så snart det er mulig, og helst i revidert nasjonalbudsjett 2017, legge frem forslag til endring i engangsavgiften som innebærer at ladbare hybrider med lang elektrisk rekkevidde kommer bedre ut enn biler med kort elektrisk rekkevidde. 13) Stortinget ber regjeringen fremme forslag om fritak for omregistreringsavgift for elbiler med virkning fra 2018. Regjeringen notifiserer om nødvendig et slikt fritak til ESA så snart som mulig.