Hopp til innhold

Smart billading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Smart BilladingNorsk Elbilforening er involvert i oppstarten av et prosjekt som med hjelp av ny teknologi skal gi enklere tilgang på ladeinfrastrukturen.

Anvendelse av intelligente transportsystem (ITS) langs det norske vegnettet er økende, både gjennom kjøretøyteknologi og infrastrukturtiltak. I nær framtid vil biler kunne kommunisere med hverandre og med infrastrukturen, blant annet gjennom å være kontinuerlig oppkobla mot internett. Prosjektet skal fremme bruk av elbil gjennom å bidra til forutsigbar tilgang til lading og forenkle betalingsløsningene.

Smart billadingProsjekteier er Q-Free og FoU-partner er SINTEF.

Første fase

Første mål er å spesifisere systemet som skal utvikles – det er fase 1. Da skal prosjektet avgrenses slik at vi ikke utvikler løsninger som allerede eksisterer. Det skal også sikres åpenhet i løsningene som velges, f.eks. ved å benytte standarder der det er mulig. Det er satt opp noen foreløpige delmål, bl.a. sanntids kjøre- og ruteveiledning for rekkeviddeoptimalisering, reservasjon av ladepunkt og fleksible betalingsløsninger inkludert roaming ved lading i utlandet.

Mulighetene for hva som kan oppnås, vil utvikles gjennom første fase av prosjektet som nå igangsettes med støtte fra Transnova.

Andre fase

Systemet spesifisert i fase 1 skal utvikles. Uttesting og feilretting på prototyper vil skje i småskala testing i Trondheimsområdet. Deretter skaleres løsningene opp for større volum i en test i området Oslo-Drammen-Kongsberg. Hensikten er å involvere 200 elbiler og 20 ladestasjoner. Selve utprøvingen er antatt å vare i ca 200 dager.

Elbilforeningens rolle

De involverte partnernes kompetanse inkluderer software- og hardwareutvikling, infrastruktur og elbiler.

Smart billading

Fra prosjektets start har initiativtakerne ønska involvering av brukere. Elbilforeningens rolle vil i første fase være rådgivende gjennom å delta med erfaringsutveksling og kunnskapsformidling. Samt at vi kan bidra med kunnskap om NOBIL som skal være en plattform for kommunikasjon mot ladestasjonene. I den store testfasen skal vi bidra til rekruttering av testelbilister, datahøsting og brukerevaluering. Samt at vi til slutt som de andre partnerne, vil sørge for at kunnskapen fra prosjektet blir spredd til alle kanter av verden.

Norsk elbilisme et godt utgangspunkt

Elbilforeningen synes prosjektet er spennende fordi Norge er verdens testlaboratorium for elbilisme. Vi trenger ikke å fabrikkere testflåter, men kan trekke fordeler av en stor og variert brukermasse for å utprøve nye løsninger som skal øke aksepten for elbil. Forhåpentligvis kan et vellykka prosjekt bidra til nyvinninger og norsk industriutvikling basert på all kunnskapen vi har om elbil og kommunikasjon.

Høres dette foreløpig litt «ullent» ut? Slik er det ofte tidlig i et prosjekt. Elbilforeningen skal bidra så godt vi kan, sammen med alle elbilister, til at det blir konkrete resultater fra prosjektet. Resultater som kan gjøre elbilhverdagen enda bedre for oss alle.

Vi skal rapportere etterhvert som prosjektet skrider framover.