Hopp til innhold

Snart skal alle kunne hurtiglade – uansett

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Landets hurtigladere for elbil blir åpne for alle. Dermed får du ladehjelp når nøden er størst, og uten å ha lomma full av forhåndsbestilte kort.

Det fremgår av et meget skarpt formulert brev Transnova sendte ut i går.

Brevet landet i postkassene til alle landets hurtigladeoperatører, og gir meget kort frist til å rydde i sysakene. Dette er Transnovas hovedbudskap:

Resten av brevet kan du lese her.

Norsk Elbilforening har lenge presset på for at dette skulle skje, og ser på kravene som en seier for landets elbilister.

– De som ikke etterlever våre krav innen de fristene vi har satt vil få tilbaketrukket sine tilsagn til stasjoner som enda ikke er etablert, og vil heller ikke kunne få støtte til nye ladestasjoner i neste utlysningsrunde, uttaler Transnova-leder Erlend Solem.

Har betalingsvilje

– Jeg har stått overfor operatørene og sagt at Elbilforeningen antageligvis er den eneste brukerorganisasjonen i verden som ber om å få betale for en tjeneste. Ikke fordi vi nødvendigvis vil betale, men fordi vi er avhengige av gode og stabile ladetjenester med økende utbredelse. Men prisen på hurtiglading må selvsagt være fornuftig, sier generalsekretær Snorre Sletvold.

– Transnova vil ha proffe operatører som er villige til å satse – og levere den tjenesten de har fått støtte til å etablere. Brukerbetaling er avgjørende for å få regulert bruken av laderne. Slik sørger man for at elbilister som er avhengig av tilgang, og er villige til å betale, får økt bruken – og nytteverdien av – sin elbil, legger han til.

Hurtigladestasjon

Brukernes økende misnøye har kommet til Elbilforeningen via epost, på elbilforum.no og i sosiale medier. Essensen i disse har vi videreformidlet til beslutningstakerne. Problemet har ikke vært manglende betalingsvilje hos elbilistene, men floraen av ulike ladekort og abonnementsløsninger. (Illustrasjonsfoto: Ståle Frydenlund)

– Ett av de største problemene har vært å velge et passende abonnement. Rett og slett fordi ladenettet hos samarbeidende operatører har vært for dårlig. Nå bør alt bli mye bedre, men forutsetningen for det er økt utbygging, understreker Sletvold.

Flere profesjonelle aktører

2013 innebar et teknologisk hvileskjær for operatørene i påvente av den nye europeiske hurtigladestandarden (Combo/CCS, gjelder til nå VW og BMW). Flere aktører har forlangt utsettelser, men i dag ser vi at det rulles ut stadig flere hurtigladere som støtter både japanske CHAdeMO og Combo/CCS, i tillegg til den nye elbilkontakten (Type 2).

– Kravene fra Transnova vil nok medføre at man får færre, men samtidig mer profesjonelle, operatører. Altså kan kravene bety at det blir slutt på en og annen enkeltlader her og der. Vi mener drop-in-betaling er et must for at kundene skal kunne høste erfaring med en umoden bransje, sier Sletvold.

– Men selv om kravene som nå stilles er en seier, mener jeg Transnova ikke går langt nok. Det er helt essensielt at hurtigladerne må levere sanntidsdata til NOBIL, slik at elbilistene via tredjepartsprodukter – som vårt hurtigladekart eller apper – kan sjekke tilgjengelighet og oppetid, legger han til.

Kan gi politisk gjennomslag

Derfor vil Elbilforeningen jobbe videre med NOBIL-saken.

Erlend SolemDet er helt avgjørende at man vet at ladere virker når man har planlagt å kjøre en lengre strekning. Ikke minst gir NOBIL-data Transnova muligheten til å måle bruken av stasjonene og dermed miljøeffekten av tilskuddene som er gitt, sier Sletvold.

De nye kravene er uansett helt i tråd med hva den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet ønsker seg:

– Nemlig at brukerne og industrien skal være med og dra lasset for at satsingen på elektrisk mobilitet skal lykkes. De er også avgjørende for at statsråd Ketil Solvik-Olsen skal få på plass en betydelig større støtteordning for hurtiglading, mener Sletvold.

– Ikke minst blir det betydelig lettere for Elbilforeningen, når samtlige operatører må ta betalt for sine tjenester, å be om mer penger til hurtiglading fra Stortinget og Regjeringen.

Håpløst for useriøse aktører

Norsk Elbilforening mener de nye kravene til hurtigladeoperatørene understreker nødvendigheten av en uavhengig brukerorganisasjon.

– Vi skal samarbeide med operatørene der det er naturlig, men vi nøler heller ikke med å stille tydelige krav til dem på vegne av elbilistene, sier Sletvold.

At Transnova og Erlend Solem (bildet) stiller krav til aktørene som mottar bevilgninger, gjør også at useriøse aktører ikke prøver seg. Signalet som nå sendes, forteller at det er håpløst å søke om midler dersom man ikke følger premissene.

– Vi har få suksesshistorier å vise til når det gjelder utbygging av hurtigladestasjoner. Det finnes land der man bare har bygd ut et hurtigladenett uten å ha mange elbiler. I Norge har det så langt bare skjedd i enkeltregioner. Vi savner en storstilt utbygging, som vi håper kommer nå. Og det får vi ikke til med mindre operatørene faktisk bruker midlene de allerede er tilført. Nå får man profesjonelle rammer å styre etter, og vi tror det vil være en fordel for landets elbilister, avslutter Sletvold.

Hva synes du om grepet Transnova nå har tatt? Ønsker du tiltaket med drop-in-betaling som minimumsløsning velkommen?