Hopp til innhold

Stadig flere elbiler i kollektivfeltet

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens Vegvesen har offentliggjort en telling av antall elbiler i kollektivfeltet på E18 i Oslo. – Det er gledelig at antallet elbiler øker. Det viser at elbilpolitikken fungerer og må fortsette, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Ifølge tellingen til Statens Vegvesen passerte det i telleperioden i snitt ca. 1350 elbiler, 120 busser og 100 taxier daglig i rushtiden mellom 07:00 og 09:00. Til sammenlikning passerer det ca. 90.000 vanlige biler i døgnet på samme strekning mellom Oslo og Sandvika på E18.

Oppfølging

– Nå må Statens Vegvesen følge opp tellingen og gjennomføre tiltak som kan bedre trafikkflyten på denne strekningen. Slik kan elbilen beholde tilgang til kollektivfeltet lengst mulig uten å være til hinder for bussen, sier Christina Bu.

Tilbakemeldinger fra elbilister som kjører strekningen ti l daglig peker på påkjøringsfeltet ved Blommenholm som den store flaskehalsen. Dette er samme sted hvor Statens Vegvesen har foretatt sine tellinger. Her krysser fossile biler kollektivfeltet ved innkjøring til E18 og skaper dermed kø bakover i kollektivfeltet.

Utvid påkjøringsfeltet

Et konkret forslag fra Elbilforeningen er å utvide påkjøringsfeltet i dette krysset slik at kollektivfeltet ikke blir sperret.

En spørreundersøkelse viser at tilgang til kollektivfeltet ikke rangeres høyest blant norske elbilister i snitt. Grunnen er at stadig flere elbiler kjøpes i områder uten kollektivfelt. Men for de som benytter seg av kollektivfeltet til daglig er det et svært viktig insentiv.

– Det er viktig å beholde tilgangen til kollektivfeltet så lenge som mulig for å sikre en videre vekst i antallet elbiler. Vi må ikke glemme at overgang til elbil er det viktigste tiltaket for å få ned utslipp og støy fra biltrafikken, sier Christina Bu.

P.S. Debatten om elbilens tilgang til kollektivfeltet blusser opp i media med jevne mellomrom. Her er vårt svar fra forrige gang i mai 2014. Hva tror du er løsningen på problemet?