Hopp til innhold

Staten omfavner elbilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

DoffinTil nå har det offentlige innkjøpet av elbil vært svært begrenset, for å si det forsiktig. Gladnyhet, nå skal elbilen bli med på det nye «stasanbudet». La den bli omfavnet.

OK, det heter statsanbud. Men vi håper det blir et «stasanbud» for elbiler. Dette statsanbudet har ikke blitt fornyet siden 2008. Den gang besto tilbudet i markedet i bunn og grunn av Think (mellom konkursene) og Buddy. Fra 1.juli i år skal et nytt statsanbud være operativt. Det er all grunn til å tro at elbilene denne gang vil markere seg langt sterkere.

Elbil.no har vært i kontakt med Øystein Hagen i Avinor. Han sitter i innkjøpskomitéen for innkjøp av kjøretøy til Staten: SBU – Statlig bilutvalg.

Hagen kan fortelle oss at denne gangen vil innkjøp av elbiler bli vektlagt mye sterkere enn i 2008. Elbiler vil kunne gjøre seg gjeldende i flere bilkategorier hvor Staten må dekke sitt behov.

Vi ønsket å få vite litt om status til de elbilene som Avinor allerede har i sin besittelse. Da kan Hagen opplyse at Avinor har 10 elbiler i tjeneste. Siste skudd på stammen er 3 stk Ford Connect Electric. Dessuten er det 2 Think og 5 Buddy i elbilparken. Etter det Hagen kjenner til, har alle elbilene fungert meget godt for den bruken som har vært tiltenkt. Og innenfor flyplassområdene er jo faktisk elbil helt ideell til sitt bruk, legger Hagen til.

Det er noe varierende motivasjon for å kjøpe elbilene til flyplassbruk. De ulike flyplassjefenes miljøengasjement, samt ønske om å profilere miljøfokuset, er et par argumenter. At elbilene passer som hånd i hanske på et geografisk begrenset område som en flat flyplass er, skal heller ikke stikkes under en stol. Ettersom flere flyplasser har anskaffet elbiler, er det helt sikkert at jungeltelegrafen har sørget for at andre flyplasser har ønsket å skaffe seg egne elbiler, opplyser Øystein Hagen i Avinor.

Miljøansvarlig Grethe Fremo i Avinor kan fortelle oss at Connect elbilene er i full gang med gjøremål på Værnes flyplass, og at de så langt fungerer meget godt. Artikkel fortsetter under bildet….

Ford Connect Electric Avinor

Vi gravde litt mer etter informasjon om hvordan det nye statsanbudet vil prioritere elbilen, og om det finnes en plan for hvor fort innfasingen skal gå?

Hagen i Avinor kunne ikke love en plan på hurtig innfasing av elbiler i Staten. Men både Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og andre etater i Staten ser det framover som en overordnet målsetting å satse tyngre på elbiler.

Vi tok en telefon til Arne Onsager i NRK, som også sitter i Statlig Bilutvalg. Han kan fortelle oss at de samkjøpende etatene og offentlige virksomhetene skal anskaffe anslagsvis 1.000 biler totalt i neste fireårsperiode. Dette er alle typer biler hvorav mange godt kan være med alternativ framdrift som reine elbiler eller ulike hybridløsninger.

Vi kjører dette som en totrinns anbudsprosess hvor vi i trinn 1 skal kvalifisere et antall leverandører til å gi tilbud i trinn 2 av prosessen, sier Onsager i NRK og utdyper videre: Vi har ikke laget ferdig selve kravspesifikasjonen og beskrivelsen av hvordan vi vil evaluere tilbud på biler i trinn 2, men vi kommer til å dele opp kravspesifikasjon og fremtidige rammeavtaler i segmenter for personbiler og grupper for vare- og lastebiler. Dessuten vil vi ha egne klasser / delsegmenter for elbiler og ulike hybridløsninger slik at disse ikke blir utkonkurrert av mer tradisjonelle biler med bensin / diesel.

Men det blir brukerne, altså de tilsluttede SBU-deltakerne, som selv kommer til å avgjøre hvilke biler de kjøper. Vår oppgave er å inngå nødvendige rammeavtaler som også dekker elbiler. For at elbilen skal lykkes, vil det bli som resultat av føringer / retningslinjer, og at brukerne etterhvert ser at elbiler er interessante alternativ, både i praktisk bruk og økonomisk.

Statlig bilutvalg (SBU) er et samarbeid mellom ulike offentlige etater / virksomheter. Samarbeidet er knyttet til kjøp av bilparken til den enkelte etat. Administrasjonen av SBU går på omgang mellom etatene / virksomhetene. I den nye avtaleperioden administreres SBU av NRK.

Merk at frist for å levere søknad om kvalifisering og dermed ha mulighet for å delta i den videre anbudskonkurransen, er 6.februar 2012 kl. 10.00.

Kunngjøringen ligger ute på Doffin. Alle elbiltilbydere – sjekk den ut for å få overlevert konkurransegrunnlaget.

Det ser ut til at Elbilforeningen sammen med elbilleverandører må intensivere arbeidet framover. Vi må overbevise statlige innkjøpere i det ganske land om viktigheten og nytten av å anskaffe elbiler til de behovene disse kan dekke. Utvilsomt vil rammeavtaler under SBU også stimulere interessen og muligheten for andre etater og offentlige virksomheter til å kjøpe elbil.

De som er så heldige å bli kvalifisert til å være med på anbudet, kan glede seg til at de nye avtalene blir operative allerede fra 1.juli 2012. Elbilforeningen gleder seg til stor elbilutbredelse i Statens tjeneste.

DOFFIN