Hopp til innhold

– Statens vegvesen har tunnelsyn om elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– De overser den politiske viljen, og vil dessverre igjen stenge for elbil i kollektivfelt. Samkjøring var det åpenbare valget, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Å oppfordre til samkjøring er enda viktigere når det nå blir innført dieselforbud i Oslo, fastslår Bu. I forbindelse med at arbeidet med utbedring av tunneler i Oslo startet, i juni i fjor, ville Statens vegvesen (SVV) nekte elbiler å kjøre i kollektivfeltet langs E18 vestfra. Saken fikk mye oppmerksomhet. Blant andre Linda Hofstad Helleland (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, og daværende miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V), rykket ut mot SVVs standpunkt. Saken endte med at SVV ble instruert til å innføre samkjøring. Beskjeden var at kollektivfelt ikke kan stenges for elbil uten at dette er avtalt med lokale myndigheter.

Motarbeider positiv effekt

– Derfor synes vi det er ganske spesielt at SVV nå vil stenge for elbil fra 21. februar, uten å vurdere 2+ også på E18 Mosseveien og E6/Ring 3. De øvrige tre strekningene er det rimelig at kun er for kollektivtransport, sier Bu. – I denne saken kan det synes som om SVV har tunnelsyn på jobben de skal gjøre, uten å dokumentere godt nok valgene som er tatt. Ved å nekte elbil tilgang til kollektivfelt, motarbeides også den positive effekten elbil har på lokal luftforurensing og støy. Bu peker også på at samkjøring ser ut til å ha fungert fint på E18 vest for Oslo. – Vår oppfatning er at samkjøring har vært en suksess, et syn SVV trolig kan bekrefte. Det har vært lite støy rundt kollektivfeltet langs E18 de siste åtte månedene, sier Bu.

Vil se før- og etter-tall

I den offentlige kommunikasjonen er det ikke begrunnet hvorfor samkjøring ikke er et alternativ denne gang. Norsk elbilforening har derfor tatt kontakt med SVV for å få fakta på bordet. – Vi vil ha klarhet i trafikktallene for E18-kollektivfeltet før og etter samkjøring ble innført. Disse vil trolig gi en svært god indikasjon på at samkjøring kan innføres også på øvrige strekninger, uten at det utløser problemer for kollektivtransport og utrykningskjøretøy. NB. Disse tallene kommer vi tilbake til i en egen artikkel. Denne saken ble først omtalt på NRK Østlandssendingen 3. februar.

BAKGRUNN: Her vil Statens vegvesen stenge for elbil

I perioden 21. februar kl. 06.00 til 1. juni 2017 vil SVV at elbiler ikke får tilgang til kollektivfeltene på disse strekningene: