Hopp til innhold

Statkraft investerer i ladestasjoner for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statkraft tilfører ny kapital og øker sin eierandel i ladestasjonsoperatøren Grønn Kontakt. – Svært gledelig at Statskraft bidrar til videre utbygging av ladestasjoner i Norge, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Agder Energi har til nå vært majoritetseier i Grønn Kontakt. Statkraft og Agder Energi etablerer et nytt eiersamarbeid der de to selskapene blir likeverdige partnere med en eierandel på 41 prosent hver, skriver Statkraft i en pressemelding.
Voksende marked Norge har verdens høyeste elbilandel i bilparken og har gjort mer for elektrifisering av transportsektoren enn andre land. Nesten 30 prosent av nybilsalget i Norge er elbiler eller ladbare hybrider. – Med Grønn Kontakts posisjon i det norske markedet har vi et unikt utgangspunkt for å delta i et voksende marked. Elektrifisering av transportsektoren er noe Statkraft er opptatt av, og infrastruktur er et relevant segment for oss. Ny kapital vil la selskapet vokse raskere, forklarer Bjørn Holsen i Statkrafts strategiavdeling. Elbilforeningen mener at erfaringene norsk næringsliv gjør i vårt verdensledene elbilmarked kan utnyttes til å skape nye grønne arbeidsplasser. – Kraftbransjen er sentral for å bygge opp kompetanse og kapital for å utnytte denne muligheten, sier Christina Bu. Avtale med Circle K og Coop Grønn Kontakt har satt et ambisiøst mål som innebærer å bygge 240 nye ladepunkter i Norge innen utgangen av 2018. I dag har Grønn Kontakt omtrent 85 ladepunkter på 70 lokasjoner. De siste månedene er det inngått avtaler med bensinstasjonskjeden Circle K og matvarekjeden Coop om å etablere ladestasjoner ved flere av deres virksomheter. Tidligere denne måneden fikk Grønn Kontakt tilsagn om støtte fra Enova for å bygge nye hurtigladestasjoner på Vestlandet. Grønn Kontakt skal bygge ladestasjoner på følgende steder: RV5 Lærdal-Florø, RV15 Otta-Måløy, E136 Dombås-Ålesund og RV70 Oppdal-Kristiansund. Nest størst Statkraft var en av initiativtagerne da Grønn Kontakt ble etablert i 2009. Så langt har Grønn Kontakt primært vært operatør på vegne av kraftselskaper som Agder Energi, Eidsiva og flere andre. Grønn Kontakt er i dag Norges nest største ladestasjonsoperatør, etter finske Fortum. Utenom Statkraft og Agder Energi er det 21 mindre aksjonærer på eiersiden i Grønn Kontakt.