Hopp til innhold

Statsbudsjettet – ingen køddar med elbilistane

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

StatsbudsjettetVi har pløya kjapt gjennom dokumentene for å finne noe som interesserer oss som brenner for elbil. Litt fant vi.

 

 

 

Giftige, nitrøse gasser som skaper smog

Elbilforeningen er svært glade for at NOx-utslipp blir en del av avgiftsberegningen for biler. Det har opprørt oss lenge at den lokale forurensningen, og dermed forverringen av byfolks helse, øker fordi dieselbilene har overtatt bilsalget siden de har litt lavere CO2-utslipp. Så hurra for NOx som en ny komponent i beregningen av engangsavgift for biler.

Klimagassutslipp

For CO2 er det minimale endringer i innslagspunkt for fradrag for biler med forholdsvis lave utslipp. Også litt endringer i fradraget. Men dette er stort sett kosmetikk.

Resultatet av bilavgiftenes endringer

Det er kun en marginal forbedring for de bilene med forbrenningsmotor som slipper ut minst CO2 i livsløpet, dvs de nye hybridene som også kan lades fra strømnettet. Grønn Bil kvitrer at «Opel Ampera blir 11.000 billigere i forhold til en vanlig diesel-stasjonsvogn i 2012». Dette er likevel musepiss, og gjør den ikke vesentlig mer konkurransedyktig mot dens forurensende søsken. Men vissnok er det glede i hybridleiren. De har i det minste blitt lytta til. Imidlertid vil ikke dette ha betydelig effekt på salget. Vi får håpe at de ladbare hybridene i seg sjøl er så attraktive, også med reduserte drivstoffkostnader, at de likevel erobrer sin nødvendige andel av markedet.

Transnova

Transnova har vært et treårs satsingsprosjekt for å bidra til redusert klimagassutslipp fra transportsektoren.

I statsbudsjettet ser vi at prosjektet videreføres på samme nivå. Dvs en pengebruk på ca 75 mill kroner i 2012, slik den har vært i 2010 og 2011. Blir ingen endra effekt av dette. Men vi er glade for at Transnova fortsetter. Selv om vi ennå ikke har fått med oss hvor lenge.

75 millioner kroner kan brukes fornuftig. Noe vi absolutt tror prosjektet Transnova vil klare. I valget mellom satsing på ulike drivstoff som hydrogen, bio og elektrisitet, bør det fortsatt være investeringer i en god ladeinfrastruktur for elbiler som prioriteres som det mest effektive tiltaket.

Muligens det mest interessante vi kjapt fant?

«Innan 2020 skal det leggjast vegbruksavgifter på alle drivstoff etter energiinnhaldet i drivstoffet. I 2015 skal unnataka evaluerast. Evalueringa skal leggje vekt på staten sine inntekter, klima- og miljøomsyn og næringslivet i distrikta. Regjeringa har ikkje no planar om å gjere endringar i vegbruksavgiftene for alternative drivstoff før evalueringa i 2015. Regjeringa har heller ikkje no konkrete planar om å endre rammevilkåra for elbilar. Heilskapen i rammevilkåra for elbilar må likevel vurderast i åra framover på bakgrunn av utviklinga i salet av slike køyretøy.»

Med handlekraften til denne regjeringa bekymrer vi oss ikke for at elbiler i de nærmeste åra vil få dårligere rammevilkår. Så lenge NGOs som det kalles internasjonalt – «non-governmental organisations» – arbeider effektivt, og bilprodusentene faktisk leverer nye og bedre elbilmodeller, kommer det til å skje en rivende utvikling i innfasingen av elbiler.

Regjeringa vil se på mer enn å handle. Det vil være et vakkert syn – så la dem gjøre det. Men å forvente større ressursinnsats fra den kanten, eller stadfestelse i tid for rammebetingelsene – ser ut til å være i det blå.

La oss ut dette tiåret ha elbilavgiftene på det nivået de er idag. Slik regjeringa har et tidsperspektiv for introduksjon av veibruksavgifter på alle drivstoff. Disse skal være basert utelukkende på energiinnhold. Litt overraskende at utslipp ikke også her kan være en parameter. Men så lenge vi veit at du med en elbil kjører 3-5 ganger lenger på samme energimengde som en bensin / dieselbil – bør vi elbilister komme godt ut også av dette.

Vår kjære statssekretær i Finansdepartementet, Kjetil Lund, har kvitra at vi bør være fornøyde idag. Joda, fornøyde kan vi være så lenge ingen kødder det til for elbilene og elbilistene.