Støtte til ladestasjoner i Oslo

Oslo kommune gir støtte til bedrifter, borettslag og sameier som ønsker å tilrettelegge for lading av elbil for sine ansatte, kunder og beboere.

Kommunen har lenge hatt en støtteordning der alle utenom privatpersoner og kommunale virksomheter kan søke om å få dekket deler av installasjonskostnaden for etablering av ladestasjoner for elbil.

Fra i år er det Klima- og Energiprogrammet i Oslo kommune som administrerer støtteordningen for ladeplasser i Oslo. Samtidig kommer det noen presiseringer av vilkårene for å få støtte.

Ikke for privatpersoner

Bedrifter og borettslag kan søke om å få dekket 50 %, eller opp til 10.000 kroner av utgiftene for hver ladeplass reservert for elbiler og ladbare hybrider. Søknaden må sendes på forhånd og det gis ikke støtte til privatpersoner. Derfor vil ikke beboere i borettslag og sameier som eier sin egen parkeringsplass få støtte.

Leie av ladeplass

Om borettslaget eller sameiet eier parkeringsplassen og etablerer ladestasjon, kan ladeplassene leies ut til beboere med elbil eller ladbar hybrid. Borettslaget eller sameiet må selv betale for installasjon av ladestasjonen og stå som eier for å få innvilget støtte. Brukerne kan betale en månedlig leie for å dekke strømutgifter.

Et annet alternativ kan være besøksplasser om borettslaget har ledige parkeringsplasser å ta av. Utfordringen her er hvordan bruk og betaling skal reguleres når det ikke er faste plasser.

Regneeksempel

Hvis installasjon av hvert ladepunkt koster for eksempel 20.000 kroner, kan du få 10.000 kroner i støtte pr ladeplass. Strømutgiftene kan enten avleses på en egen undermåler eller ta utgangspunkt i et gjennomsnittlig forbruk på 200 kroner per måned.

Elbilforeningen har utarbeidet en populær veileder for borettslag og sameier som ønsker å tilrettelegge for beboere med elbil. Veilederen vil bli revidert og oppdatert med ny informasjon i løpet av året.

Snart kommer også en veileder for hvordan bedrifter tilrettelegger for kunder og ansatte med ladbare biler.

Se alle vilkår og søknadsskjema for støtteordning i Oslo kommune.