Har vi strøm nok til alle elbilene?

Grønn Bil har regnet på om vi har nok strøm til alle elbilene vi ønsker å få på norske veier. Vi synes det er positivt hva som framkommer i regnestykket deres.

Grønn Bil, et prosjekt drevet av Energi Norge, tar alle salgs forbehold om usikkerhet i sine beregninger, men kort oppsummert kan vi lese:
  • Takket være elmotorens effektivitet vil det totale energiforbruket halveres selv om vi øker fra dagens 2,6 millioner biler til 4 millioner i 2050.
  • Hvis vi forventer at 90% av bilene i 2050 er elektriske, vil disse kreve et strømforbruk på 10,5 TWh.
  • I 2050 vil elbilene under disse forutsetningene kreve en strømmengde på omtrent 8,5% av dagens årsproduksjon på ca 125 TWh.
  • Følger vi Grønn Bils beregninger, og har Elbilforeningens mål om 100.000 elbiler i 2020 i mente, vil elbilene i 2020 ikke kreve mer enn 2 promille av dagens strømproduksjon.
Vi synes Grønn Bils beregninger tilsier at vi ikke trenger å være bekymret for om vi har strøm nok til elbilene. I de ti nærmeste åra vil behovet være marginalt. I det lange perspektivet bør vi fint være i stand til å håndtere dette ved å spare inn på andre områder. Alternativt at vi i løpet av førti år klarer å bygge ut fornybar strøm tilsvarende ekstrabehovet. StrømpumpeDet er også interessant å tenke på hva alternativkostnaden for olje vil være om førti år. Da begynner det å bli litt knapt med ressursene, vil vi tro. Derfor er det nok mer grunn til å stille kritiske spørsmål til dem som ikke vil forandre verden, enn til dem som bidrar til at vi skal basere energiforbruket i transportsektoren på fornybare ressurser.