Hopp til innhold

Den norske elbilhistorien må tas vare på

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk elbilproduksjon startet allerede i det forrige århundre. I dag er norsk elbilindustri så godt som død, selv om det fortsatt produseres Buddy på Økern.

KOMMENTAR: Innslaget av norskproduserte elbiler i trafikken minker faretruende. Utrolig nok er en elbilfiendtlig avgiftspolitikk årsaken. Og det med Fremskrittspartiet i Finansdepartementet.

Fremskrittspartiet har i en mannsalder utbasunert at det er partiet som skal kjempe for sterk nedsettelse av skatter og avgifter. Nå har partileder Siv Jensen forlengst inntatt Finansdepartementet, og man skulle tro at det ga seg utslag avgiftsreduksjoner.

Men det har jeg sett lite til.

I stedet har vi sett det motsatte.

Avgiftspartiet Frp

Det er godt over et år siden Stortinget vedtok at leasing av elbil skulle – i likhet med kjøp – være momsfritt. Vi skulle tro at Siv Jensen ville gripe en slik mulighet med begjærlighet og innføre fritaket umiddelbart.

Nå skriver vi 2015 og fortsatt har ingenting skjedd. For finansministeren er så ydmyk overfor vårt europeiske formynderskap at hun har sendt en høflig forespørsel til EFTA om vi kan få lov til å gjennomføre et slikt vedtak! Utrolig.

Ikke nok med det, hun har også spurt om det er greit at elbilkjøp er fritatt for moms. Dette innførte Stoltenberg-regjeringen allerede i 2001. Vil Siv Jensen virkelig snu om på dette fritaket som har gjort Norge til et foregangsland og et eksempel for resten av verden når det gjelder elbilbruk? Utrolig nummer to.

Jeg pleier å kalle Ap for avgiftspartiet, men sannelig ser det ut til at det er Frp som fortjener den betegnelsen.

Når vi samtidig vet at FpU-leder Atle Simonsen er en av svært få politikere som tar til orde for å legge avgifter på elbilen, må jeg bare rette en inntrengende henstilling til alle elbileiere: Ikke stem Frp!

Batterikjøp må være fritatt for moms

I avgiftssjekken med overdommerne i Brüssel har finansministeren også lagt inn en forespørsel om fritak av moms for batterikjøp. Dette er viktig, og skulle også vært innført for lenge siden. Og hvorfor er det viktig?

Jo, batteriet er den kritiske komponenten i en elbil, og den dyreste å erstatte. Moms på batteri, momsfritak på komplett bil, gjør at det i mange tilfeller vil være mer lønnsomt å kjøpe ny eller brukt elbil, fremfor å erstatte batteriet i den du har. Det er ressurssløsing og samfunnsøkonomisk forkastelig.

Men Brüssel-kverna tar sin tid. Mye av årsaken er at departementet ikke sørget for å ta kontakt i forveien – før notifikasjonen omsider ble sendt i november

Var det slik at Frp lovet å redusere byråkratiet?

Brenner blått lys for Think

For en nostalgiker som meg er det en side ved dette som er enda verre: Innslaget av den norske del av elbilhistorien, Think og Buddy, blir borte fra trafikkbildet. Det synes jeg er veldig synd.

Begge er morsomme, minimalistiske, suverene bybiler som allerede er i ferd med å drukne i flommen av ikke så suverene bybiler som Tesla og  Leaf.

For Think er det spesielt ille. For Think Classic (1999-2002) er ikke nye NiCad-batteriblokker å oppdrive. Derfor er det bare ved slakt av andre Think Classic at slike kan skaffes. Biltilsynet har vist seg å være lite fleksibelt når det gjelder skifte av batterikjemi. Bytte fra NiCad- til litiumionbatteri har ikke vært mulig å få godkjent.

Think City (2008-11) ble levert både med Zebra-batteri og litiumionbatteri. De aller fleste som går i Norge har Zebra-batteri.

Historien kan ende i kverna

Nå har det dessverre vist seg at Zebra-batteriets holdbarhet slett ikke var så bra som man kunne håpe. Svært få har passert 100.000 kilometer, og mange har gitt opp ånden etter mindre enn 50.000. Zebra-batteri er ikke lenger å få tak i. Litiumionbatteriene til Think befinner seg på lager i USA og blir for dyre å ta hjem med påslag av frakt, moms og toll.

Og Biltilsynet godkjenner ikke en gang innsetting av litiumionbatteri i en Zebra-Think. Utrolig nummer tre.

Hvis ikke vår norske elbilhistorie skal ende i kverna, må noen ta tak i dette. Som leder av Trondheim Thinkers, en underavdeling av Trøndelag elbilforening, lover jeg å gjøre et forsøk.

Men jeg trenger hjelp og gode forslag fra dere – Buddyister og Thinkere!