Hopp til innhold

TH!NK-eier seiret i retten

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TH!NK-eier fikk medhold i retten

Asker-mannen Peter Ditlef Knudsen gikk seirende ut av tvisten med Siemens Financial Services (SFS) om defekt Think-batteri. 

Dommen som ble avsagt i Asker og Bærum tingrett 4. november betyr først og fremst at den omstridte leieavtalen (se sakens bakgrunn under) for batteriet heves. Samtidig må SFS innen to uker (fra 4. november) betale Knudsen 44.544 kroner i erstatning, i tillegg til forsinkelsesrente.

Den saksøkte finansieringsparten må dessuten dekke brorparten av Knudsens saksomkostninger, med 17.150 kroner. Advokat Thomas Oftedahl, som har ført saken for Knudsen – med støtte fra Elbilforeningen – er ikke overrasket over rettens konklusjon:

– Den er i tråd med det som hele tiden har vært gjort gjeldende overfor SFS både i denne og tidligere saker, nemlig at de som utleier har ansvar for at batteripakken fungerer i leietiden, og at de plikter å avhjelpe mangler ved batteriene.

TH!NK– Hva kan dommen bety for andre elbilister med tilsvarende problemer?

– Dersom dommen ikke ankes av motparten legger jeg til grunn at SFS som en stor og i utgangspunktet seriøs aktør følger rettens vurdering i tilsvarende saker. Think-eiere som opplever problemer med sin leasede batteripakke vil dermed ikke trenge å bruke advokat eller domstolene for å få gjennomslag for sin rett, svarer Oftedahl.

Saken kan danne presedens

Siden saken gjelder forståelsen av en konkret batterileieavtale og et påstått tilbud om å avhjelpe mangelen på batteripakken, mener han den i utgangspunktet har begrenset overføringsverdi på andre avtaleforhold.

– Men er ansvaret for batteriet (uavhengig av eventuelle produsenters konkurs) med denne dommen endelig plassert?

– Siden småkravssaker om mindre enn 125 000 kroner sjelden behandles av de høyere rettsinstanser, har dommen fra tingretten etter mitt syn overføringsverdi på andre tvister i forbindelse med de angjeldende batterileieavtalene.

– Må det en anke, og en behandling i lagmannsretten, til for at en slik dom skal danne presedens?

– Jeg anser en anke til lagmannsretten som lite sannsynlig fordi det i saker om krav under 125.000 kroner forutsetter lagmannsrettens samtykke, noe som gjerne forutsetter at det er svakheter ved avgjørelsen eller behandlingen av saken. Jeg kan ikke se at det er tilfellet her. Gebyret for en anke utgjør dessuten en betydelig del av kravet i saken.

NB. Saken oppdateres med kommentar fra SFS´ advokat.

Bakgrunn: Batteridefekt og søksmål