Tid og penger på ladestasjoner

Tidsbegrensning el-motorvognMå vi betale for å lade eller parkere? Hvor lenge får vi lov til å lade på ladestasjonene? Vi ser mer på hva NOBIL viser av harde fakta om Norges ladestasjoner.

 

 

 

Parkeringsavgift

tabell p-avgiftElbilforeningen er ganske fornøyd med tabellen som viser at 5/6 av ladepunktene i Norge er gratis for elbiler. Kikker vi nærmere etter hvor betalingsplikten er, virker det enda bedre.

Hvis vi ser på antall ladestasjoner (samlinger av flere ladepunkt), er over 90% uten p-avgift. Det er noen stasjoner med mange betalingspliktige ladepunkt som får avgiftsplikten til å se litt verre ut enn den er:

  • Det er 60 betalingspliktige ladepunkt på Gardermoen Parkering, drevet av EcoFuel. Imidlertid er det på samme plass 40 stykker som er helt gratis. Så det kompenserer fint.
  • Avinor tar betalt på ladepunktene på landets flyplasser. De skal ha ros for å ha satt opp mange ladestasjoner, til sammen 116 stikkontakter. Til og med Bardufoss og Kirkenes har fått ladestasjon.
  • På IT-Fornebu der Think holder til, er det 22 ladepunkt – men med betaling av p-avgift.

Av de resterende knappe 250 avgiftspliktige ladepunktene legger vi merke til:

  • Rundt omkring i forskjelllige p-hus har Europark satt opp over 50 ladepunkt. De er dermed langt foran konkurrentene sine, men tar betalt for parkeringen, da.
  • I tre av Norges kommuner er ca 30% av ladepunktene belagt med p-avgift. Det gjelder Stavanger (28 av 84 plasser), Grimstad (6 av 20 plasser) og Fredrikstad (4 av 12 plasser).
  • Utover dette er plassene med p-avgift temmelig tilfeldig spredt omkring. Og som sagt, summa summarum skal vi være litt fornøyde med at hovedprinsippet er gratis parkering og gratis lading.

Betale for å lade?

Vi kjenner bare til to ladestasjoner hvor du faktisk må betale for strømmen. Dette er Byfjellet parkering i Kragerø og Oseberg p-hus i Tønsberg. Du må anskaffe deg et kort og kjøpe «ladeenheter». Dette er nærmere beskrevet i plassinformasjonen på ladestasjoner.no.

Tidsbegrensninger

tabell tidsbegrensningVi har lagd en tabell som viser omfanget av tidsbegrensning for parkering på landets ladestasjoner. Er begrensningen lenger enn 8 timer, f.eks. 16 timer som mange steder i Oslo, anser vi det som å være ubegrensa. Det er vel ikke meningen at elbilene skal beslaglegge viktige ladestasjoner i flere dager? Tenk på din elbilistvenn som kanskje trenger strøm.

Igjen må vi si oss godt fornøyd. 5/6 av landets ladepunkt har ingen plagsom begrensning på parkeringstida.

Vi har forståelse for å ha en del plasser med tidsbegrensning, såkalt sirkulasjonsplasser, hvor det forhåpentligvis hele tida vil være en ledig stikkontakt. Men det er svært upraktisk hvis det ikke samtidig tilrettelegges for lenger lading enn 3 timer for elbiler. Som vi alle kan lese på elbilleverandørenes nettsider, en fullading kan ta fra 6 til 10 timer.

Norstart har jobbet tett med Oslo kommune for å få et fornuftig regimé for tidsbegrensning. Det synes vi har vært ganske vellykka. I Oslo sentrum har vi en mindre andel sirkulasjonsplasser med 3 timers tidsbegrensning. Mens de fleste plassene skal ha 16 eller 24 timer. Ikke minst for å gjøre det latterlig attraktivt å kjøre elbil framfor forurensende dieselbil. Dessuten er kommunen så glad for å se at noen bruker ladestasjonene, at de heller vi la de stå litt lenge der! Men dette vil forandre seg over tid, med forekomst av elbiler, ladestasjoner, endringer i ladefart osv. Regimét må da være dynamisk og kunne endres.

Vi ønsker at Oslo kan være en mal for andre byer. F.eks. ser vi at mange Sørlandsbyer har lagt seg på 12 timer. Ikke dumt. Derimot har Stavanger prioritert svært feil og satt 3 timer på 29 av 84 plasser – stort sett dem det ikke er betaling på. Vi har ennå ikke fått alle detaljene på de 23 punktene som Trondheim kommune hadde ferdig til jul, men vi har fått høre at disse har 3 timers begrensning – dessverre. Kommer tilbake til dette når vi veit mer.

I alle fall, som elbilister må vi generelt si oss godt fornøyd med regimene for p-avgift og tidsbegrensning. Til tross for enkelte lokale unoter som det skal ryddes opp i – i sum er rikets tilstand meget bra! Ladestasjonsutbyggingen har en klar målsetting og funksjon: Den skal få folk til å kjøre elbil!

Til slutt vil vi oppfordre alle elbilister om å bruke ladestasjonsdatabasen NOBIL. Den er tilgjengelig via ladestasjoner.no, LadeNå!, Nearby og nedlastbare filer til GPS-navigatører. Finner dere feilaktig informasjon eller ladestasjoner som ikker er registrert i NOBIL, bruk tipsskjemaet.

Flere artikler om ladestasjonene som ligger i NOBIL databasen ved utgangen av 2010:

Ladestasjonene for alle?

Hele Norges ladenøkkel

Det ble 2.680 ladepunkt i 2010!