Hopp til innhold

Tilgang og betaling for hurtiglading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BetalingsterminalElbilforeningen har fått en rekke henvendelser i forbindelse med Ishavsveiens utsendelse av ladekort og tilbud om abonnement for hurtiglading. I tillegg til at mange reagerer på prisen for enkeltlading, er det også forvirring om tilgang og betaling for lading hos samarbeidende operatører. Ishavsveien lover tilgang uten ekstra kostnader, men at de må komme tilbake til detaljene rundt samarbeidet. Vi har kontaktet de hurtigladeoperatørene som opprinnelig stod på Ishavsveiens liste over samarbeidende operatører. Alle understreker at man ikke må være abonnent hos Ishavsveien for å få tilgang til deres hurtigladere. Samtlige operatører har sine egne ordninger for adgang og betaling dersom ikke adgangen fortsatt er åpen og gratis i en innkjøringsfase. De fleste som har innført eller planlagt abonnementsordning, har også et tilbud til dem som bruker hurtiglading i unntakstilfeller, og som ikke har behov for abonnement. Den vanligste formen for tilgang og betaling er med et ladekort (RFID) for abonnenter og mobil / bankkort for enkeltladinger. Elbilforeningen jobber for at elbilistene gjennom fornuftige ordninger for tilgang og betaling enkelt skal kunne hurtiglade når behovet er der. Transnova har nylig annonsert at de ønsker en utredning på hvordan interoperabilitet kan sikres. Under har vi utfyllende svar fra hver av de ulike hurtigladeoperatørene som opprinnelig var oppført som samarbeidende med Ishavsveien. Vi har spurt om følgende oppklaringer:
  1. Hvilket opplegg har dere for tilgang og betaling selv?
  2. Får man gratis tilgang hos deres hurtigladere med Ishavsveiens mobilitetskort?
  3. Fra hvilken dato kan man i så tilfelle bruke Ishavsveiens mobilitetskort på hurtigladerne deres?
EV PowerEV Power AS ved Gøran Vollan 1. For å bruke hurtigladerne i Trøndelagsfylkene, må brukerne ha Ladebrikken® som leveres av EV Power AS. Denne fås enten hos bilforhandler eller bestilles gjennom våre nettsider. Kundene betaler enten en fast sum pr måned (kr 299) og kan bruke hurtigladerne så mye de vil, eller alternativt en lavere månedssum for tilgang (kr 49), og kr 100 pr lading. I begge tilfeller faktureres abonnement forskuddsvis pr måned. Bruken faktureres etterskuddsvis. Dette systemet har vært i drift siden januar i fjor, og vi har gode erfaringer med driften av nettverket.Se www.evpower.no for flere detaljer om tilgang til EV Powers hurtigladenettverk og betaling. I løpet av februar vil det også ved hjelp av mobiltelefonen bli mulig å lade uten abonnement. I praksis tegner man et midlertidig abonnement gjennom en sms-melding, og vi åpner laderen for lading. Øvrige data for å tegne abonnement vil vi ta i etterkant. Det viktige er at kunden får hjelp og kan komme seg ut av ei knipe. 2. Vi åpner også for lading for Ishavsveiens kunder, men det er IKKE slik at EV Powers kunder må ha abonnement hos Ishavsveien. Operatørene i Norge har valgt å holde laderne åpne for andre operatørers kunder. Dette innebærer at EV Powers kunder kan lade på samarbeidende operatørers hurtigladere og omvendt. Den tekniske løsningen for dette er imidlertid ennå ikke implementert hos alle, så vi anbefaler alle som skal til Trøndelag å ta kontakt med oss for nærmere informasjon. 3. Det må vi komme tilbake til. Det som er helt sikkert, er at dersom noen skal kjøre sin elbil til Trøndelag fra Oslo / Østlandet, skal de få låne ladekort og lade gratis hos oss!! Det er bare å ringe. LyseLyse Neo AS ved Magnar Bolme 1. Vi tester vår egen betalingsløsning i disse dager bestående av abonnementsløsning med RFID-autentisering og «Pay-as-you-go»-løsning med betaling via mobiltelefon. Priser er ennå ikke 100% spikret. 2. Man vil få gratis tilgang til Lyse sine hurtigladere med Ishavskrafts mobilitetskort. 3. Man vil få tilgang fra dags dato med manuell håndtering. Det er usikkert når tilgangen blir automatisert. Eidsiva Vekst AS ved Odd-Olaf Schei 1. Foreløpig har vi basert all tilgang på bruk av VISA / Mastercard eller RFID-løsninger på betalingsterminalene vi har satt opp. I en oppstartsfase har vi på enkelte ladestasjoner hatt et tilbud på 15 kr for 15 minutters lading. Standardprisen vår er 44 kr for 15 minutter. Denne formen for teknologi som sikrer tilgang for alle elbilister, vil vi fortsette med. Vi ligger i et område hvor det vil være mange som vil trenge sporadisk lading. Da synes vi dette er en enkel og hensiktsmessig metode som alle kan bruke. Samtidig som vi over tid kan bygge opp et inntektsgrunnlag som støtter opp om videre utbygging. 2. Eidsiva har sagt seg villige til å la innehavere av Ishavsveiens mobilitetskort i en begrenset periode få benytte Eidsivas hurtigladere uten ekstra kostnad. Dette gjør vi for å teste ut roamingmulighetene og gjøre det enklest mulig for elbilistene. Det gjenstår å se hvorvidt dette vil bli et permanent tilbud. Våre ladere vil uansett kunne benyttes av alle. 3. I løpet av 2013 ønsker Eidsiva å teste ut muligheten for å bruke Ishavsveiens mobilitetskort på våre hurtigladere i Hedmark og Oppland. blogg130129-gronn-kontakt-hurtiglading-360Grønn Kontakt ved Jan Pedersen 1: Vi jobber med eget opplegg for betaling på våre ladere i Kongsbergkorridoren. Vi vil selv til våre kunder distribuere RFID-kort eller andre muligheter for tilgangskontroll. Vi ønsker også å se på mulighetene for abonnement dersom kundene finner ut at dette vil være en praktisk og økonomisk fordelaktig løsning. Vi kommer i tillegg til å ha SMS-løsninger på alle våre ladere, som gjør det mulig for alle elbilister alltid å kunne lade hos oss. Vi har ikke inngått avtaler med andre operatører om samarbeid verken på abonnement eller RFID-kort. Vi ser at det kan være store fordeler for kunden om vi gjør det, og vil derfor fortløpende undersøke om det er mulig å få til bilaterale avtaler med andre operatører. Det forutsetter imidlertid at man både finner fram til gode abonnementsløsninger og også til gode løsninger for de kunder som velger å betale hver gang de bruker laderne våre. 2: Slik som situasjonen er i dag har Grønn Kontakt ingen avtale med Ishavsveien. Det betyr at man ikke vil kunne bruke Ishavskortet på våre ladere. 3: Først etter at Ishavsveien og Grønn Kontakt er blitt enige om en kommersiell avtale knyttet til felles bruk av ladeinfrastruktur, vil det være mulig for Ishavsveiens abonnenter å bruke våre ladere. Da vil samtidig våre kunder bruke Ishavsveiens ladere. BKK AS ved Odd Olaf Askeland 1. Vi har etablert 5 hurtigladepunkt i BKK sitt nettområde og vurderer etablering av flere. Vi er nå i en pilotfase for å sikre stabil og god drift. Det er i denne fasen gratis for alle å lade på disse punktene. 2. Det vil bli etablert betalingsløsning for lading, men vi har ikke valgt noen løsninger eller samarbeidspartnere. 3. Vi håper at det vil være mulig å etablere løsninger som fremover gjør det kommersielt attraktivt å drive tilrettelegging og utbygging av ladeinfrastruktur. Det er først da man vil få en solid utbygging som kan stå i stil til et økende behov. Se vår oversikt over eksisterende og planlagte tilgangs- og betalingsordninger for alle hurtigladestasjonene i Norge. Ishavsveien