Hopp til innhold

Tips for Tesla Model S i felles ladeanlegg

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Store batterier kan endre ladebehovet for elbiler i sameier og borettslag. Her gir vi noen nyttige tips relatert til nettopp Model S. 

Det knytter seg noen utfordringer til utbygging av felles ladeanlegg for elbil i sameier og borettslag. Av den grunn får vi ofte spørsmål fra medlemmer om hva man bør velge.

De fleste spørsmålene svarer vi på i vår dedikerte veileder «Slik setter du opp ladestasjon for elbil», som du kan laste ned her.

Høye salgstall for Tesla Model S har imidlertid ført til noen nye problemstillinger, først og fremst relatert til samlet ladeeffekt – og fordeling av den.

I denne artikkelen ser vi først på noen grunnleggende problemstillinger, før vi drøfter blant annet faste månedsbeløp og hvilke ladeeffekter som er aktuelle.

Les også:

Grunnleggende faktorer

I nybygg bør man vurdere å satse på etablering av ladeuttak med den nye elbilkontakten (Type 2), med sentral. Dette er utstyr som internkommuniserer og fordeler strømstyrke (ampere).

I slike system kan man sette en maksimal strømstyrke og fordele den best mulig mellom ladepunktene i parkeringsanlegget. Strømforbruket kan avleses elektronisk. Slikt utstyr er langt mer anvendelig enn vanlige stikkontakter, men har også en høyere pris. Primærfordelen er at det gir mulighet for raskere lading av – først og fremst – Model S.

Tesla Model S
På sikt vil det komme flere elbilmodeller med større batteripakker. Det vil derfor være smart å vurdere slik ladeinfrastruktur for nye byggeprosjekter nå. (Alle foto: Ståle Frydenlund)

En mulighet for borettslag som skal etablere flere ladeplasser er å tenke på denne måten: X antall ladeplasser med 230V/16A enfas (såkalt basis- eller normallading) og Y antall ladeplasser for sirkulasjon med raskere lading. Dette vil redusere det totale kostnadsbildet og ditto effektuttak.

Hva er Model S-behovet?

Model S har en batteripakke på 85 kWh (minste versjon 60 kWh), og med normallading (16A eller 3,7 kW ladeeffekt) er det ikke alle som sier seg fornøyd med ladefarten. Med slik tilkobling, tar fullading cirka 22 timer. Om vi går ut fra en strømpris på 1 kr/kWh, vil det bety 81 kroner pr. lading (22×3,7kw). Vi vet at Tesla Model S kan kjøres på rundt 2 kWh/mil, dersom den kjøres fornuftig. Om en eier med slik kjørestil eksempelvis tilbakelegger 20 mil om dagen, vil det kreve omtrent halve batterikapasiteten.

Berøringsskjermen i Model S og ladestatusFor Tesla-eiere anbefaler vi at det monteres en seriemåler som måler strømtrekket på den dedikerte kursen. Forbruket avleses kvartalsvis, og ganges med avtalt kWh-pris. I vårt eksempel én krone.

Tesla-eiere som kjører mye, og hver dag har behov for raskere lading (for eksempel taxi-eiere), bør på sin side installere utstyret (opptil 22 kW, se neste avsnitt) for egen regning. Disse vil trolig også benytte seg mye av hurtigladestasjoner og andre offentlige muligheter.

Borettslaget bør, etter vår mening, nøye seg med å satse på et basistilbud.

Grunnen er at borettslagene fort får effektavgift fra nettselskapet dersom mange lader med høy effekt samtidig. Det fører til at kW-prisen havner på godt over én krone.

Slik er effektmulighetene

Normallading (16A) er det klart enkleste å få til, med hensyn til effektuttak. Det er dessuten rimeligst. Men også slik lading krever montering av dedikerte ladebokser med den nye elbilkontakten (Type 2). Dersom man bruker en 16 A-ladekabel med husholdningskontakt, senkes ladefarten til 13A (20 prosent sikkerhetsmargin).

Neste trinn, i et standard norsk IT-nett, er 230V/32A (1-fas). Dette gir 7,3 kW ladeeffekt, og fører til at ladetiden halveres sammenlignet med 16A. Dersom man har tilgang til TN-nett (400V/32A), er det mulig å hente ut 22 kW ladeeffekt. Dette reduserer faktisk ladetiden til 3-4 timer på en Tesla Model S.

For nye boligbygg er det viktig at man dimensjonerer inntakskapasiteten til fellesgarasjer og parkeringsområder tilstrekkelig, slik at man har nok kapasitet i mange år fremover.

To viktige faktorer under planlegging:

Der det er snakk om å bytte eller oppgradere trafo, bør man sørge for at nettselskapet etablerer trafoer med 400 volt nettspenning hvis mulig.

Normallading av Model S med UMC

Fast månedsbeløp?

I Elbilforeningens borettslagsveileder foreslår vi et månedlig fastbeløp på 200 kroner for lading.

En Tesla Model S kan, med standard 16 A-kurs og dedikert ladeboks, lades opp 2,5 ganger – hjemme – innenfor dette månedsbeløpet. En Volkswagen e-up! har til sammenligning en batteripakke på 18,7 kwh. Med samme ladefart tar det cirka fem timer å lade opp bilen – altså godt under 1/4 av Teslaen. Det betyr i sin tur at en e-up! kan lades opp mer enn ti ganger i løpet av en måned for samme sum.

Det kan med andre ord være fornuftig å avklare forventet kjørelengde for hver enkelt elbileier, sett i forhold til avtalt kjørelengde i forsikringsavtalen.

Dersom det opprinnelige a-kontobeløpet skulle vise seg å være for lite, kan det korrigeres etterhvert som man får erfaring med de kvartalsvise avlesningene.