Hopp til innhold

To elbilgoder er helt avgjørende

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Uten fritak for moms og engangsavgift ville mange elbilister valgt bensin- eller dieselbil. Men med dagens kjøpsincentiver er saken helt klar for 74 prosent.

Dette kommer klart fram i Norsk Elbilforenings siste spørreundersøkelse, gjennomført i juni. 3.405 elbilister har avgitt sine svar, og dermed bidratt til et svært fyldig datagrunnlag. Ett av de mest sentrale spørsmålene går på kjøpsincentivene, altså om folk ville kjøpt elbil uten fritak fra moms (nullsats MVA) og engangsavgift. Svarene viser at bare 16 prosent ville kjøpt elbil uten disse fritakene.

– Dette viser at dagens elbilincentiver er svært viktige for elbilsalget. Uten disse ville de færreste valgt å bytte til elbil, fastslår generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

22 prosent oppgir at de ville kjøpt en vanlig, bensin- eller dieseldrevet bil, mens 28 prosent svarer at de ville kjøpt tilsvarende biler brukt. 15 prosent oppgir at de ikke vet hva de ville valgt å gjøre, mens 19 prosent ikke ville kjøpt bil til privat bruk.

blogg-20140718-elektrisk christina 800

– I praksis betyr dette at halvparten av elbilkjøperne ville kjøpt forurensende biler i stedet for elbil. Med dagens elbilpolitikk får vi en raskere utfasing av disse bilene og et stort elbilsalg sammenlignet med andre land. Norge viser vei, og er i dag en svært viktig inspirasjon i global sammenheng, sier Bu (bildet over).

Delt om bruksfordelene

Like bastante er ikke elbilistene når det gjelder bruksfordelene, som gratis bompassering og parkering, men det er likevel ingen tvil om at de har stor betydning. 41 prosent svarer riktignok at de ville ha kjøpt elbil uansett. Dette ser Elbilforeningen som en en klar indikasjon på at folk generelt er fornøyd med elbilene sine. Resten av svarene fordeler seg slik:

– Vi synes selvsagt det er svært positivt at 41 prosent ville kjøpt elbil uansett, men når nesten halvparten svarer at de ikke ville gjort det, må det tas på alvor. Forskjellene kan også skyldes økonomiske forskjeller mellom respondentene, samt ulikt bosted, sier Bu.

Tabellen under viser svarfordelingen på spørsmålet «ville du kjøpt elbil i dag uten …»:

blogg-20140718-elektrisk illu 800

Elbilen dyr nok som den er

I undersøkelsen lanserte vi følgende påstand: «Elbilen kostet mer enn det jeg egentlig hadde tenkt å bruke på ny bil». Så fikk medlemmene vurdere hvor enige eller uenige de var i påstanden.

Konklusjonen: 39 prosent er enten veldig enig eller enig i påstanden, mens 19 prosent er «verken enig eller uenig».

1 av 4 er uenig, mens 17 prosent er «veldig uenig». Kan hende gir de to siste kategoriene uttrykk for god økonomi og at man kanskje hadde en dyrere fossilbil som alternativ.

– Vår tolkning av disse svarene er igjen at det er stort behov for kjøpsincentivene, siden de betyr at elbilen blir tilgjengelig for bredere lag av befolkningen. Samtidig viser svarene at mange er villige til å strekke seg litt ekstra for å kjøpe en elbil, og det er flott, sier Bu.

3 av 4 ville valgt elbil

Med dagens avgiftspolitikk, og uten truende politiske skyer i horisonten, er det imidlertid ingen tvil for 74 prosent av respondentene i undersøkelsen:

– Om de skulle kjøpt elbil i morgen, ville 3 av 4 valgt elbil. Det er et fantastisk tall, fastslår Bu.

En rekke elbilmodeller er blitt svært populære på det norske elbilmarkedet, som Nissan LEAF og Volkswagen e-up! (bildet).

blogg-20140718-elektrisk siste 800

Bu synes også det er positivt at ni prosent sier de ville ha kjøpt en ladbar hybrid. Det blir stadig flere tilgjengelige modeller på det norske markedet, og biltypen er et godt alternativ dersom man ikke ønsker – eller det ikke passer – å bli elbilist fullt ut.

Bare seks prosent ville valgt en vanlig bil, mens omtrent 1 av 10 ikke er sikker i sin sak.

PS. Denne artikkelen ble sendt som pressemelding til NTB, og publisert i blant annet Dagens Næringsliv, VG og Aftenposten i tillegg til en lang rekke region- og lokalaviser.

Om undersøkelsen «Elbilisten 2014»

Les også

Derfor velger nordmenn elbil (2014)

En gang elbilist, alltid elbilist (2014)

Sjekk resultatene fra tidligere års spørreundersøkelser her:

Elbilister er ikke som andre bilister (2013)

Så mye er vi villige til å betale for hurtiglading (2013)

Elbil erstatter fossilbiler (2012)