Hopp til innhold

Trangt på ladestasjonene i Oslo

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kongens gateBlant Oslos elbilister er det en sterkt økende frustrasjon fordi ladestasjonene er belagt av elbiler som bare parkerer der uten å trenge lading. Hva må vi gjøre framover for å løse dette?

Trafikketaten i Oslo kommune og Elbilforening har et godt samarbeid. I 2008 ble det etablert et liberalt regimé for ladestasjonene, uten krav om lading og med en generøs tidsbegrensning for parkering. Fordi få elbiler var tilgjengelige i markedet, var det en frykt for en ørken av tomme ladestasjoner.

Dette er årsaken til følgende definisjon av «ladestasjon» i Oslo kommune:
         Gratis parkeringsplasser med mulighet for lading, reservert for elbiler.
Denne romsligheten stiller ikke et krav om at elbilen må være kobla til ladepunktet. De strømhungrige er avhengig av omtanke og solidaritet blant elbilistene. Noe det ikke er nok av. I virkelighetens verden virker det som gratis parkering er et større gode og behov å få oppfylt, enn strøm på tanken.

Nå som elbilismen eksploderer, og utfordringen ikke lenger er tomme ladestasjoner, må nye løsninger finnes. Trafikketaten og Elbilforeningen har satt seg ned for å drøfte problematikken grundig. Dette samarbeidet er viktig, ikke bare for Oslo, men også for resten av landet. Elbiltettheten er høyest rundt hovedstaden. I dette «testlaboratoriet» møter vi først nye utfordringer. Løsninger kan testes ut slik at de seinere kan spres rundt i landet. Slik at det både er enkelt og gratis å parkere for elbiler – og alle får strømmen de trenger.

Elbilforeningen har gjort seg noen tanker om de ulike tiltakene som kan gjøres. Det finnes ikke ett columbi egg. Her må flere aktiviteter settes i gang. Noen er realistiske på kort sikt, andre mer langsiktige. Nå som elektrorevolusjonen er verdensomspennende, er det greit å planlegge i et lengre perspektiv.

Ladeplikt

For å synliggjøre at ladestasjonene skal forbeholdes elbiler som trenger strøm, kan det ved en mindre forskriftsmessig endring innføres ladeplikt. Men dette er neppe nok til å løse problemet. Fortsatt kan mange som egentlig ikke trenger strøm, bare plugge inn og stå der lovlig.

SkovveienEi heller er det helt uproblematisk i beboerområder da egen p-plass er et sterkt incitament for å få flere bybeboere til å kjøre elektrisk.

Dessuten blir det ikke lenger mulig å utnytte ladestasjonene effektivt. Idag kan opptil 3 små elbiler klemme seg inn på et ladepunkt. Hvis det blir ladeplikt, kan bare én av dem stå der lovlig. Da virker tiltaket mot sin hensikt fordi færre elbiler kan parkere gratis på ladestasjonene. En mulig løsning på dette er å opprette «ladesoner», det vil si ikke enkeltfelt for hvert kjøretøy, men soner i gateløpet med en hyppigere forekomst av stikkontakter enn det som er idag. Dette må utredes før ladeplikt kan innføres.

Vi tror en ladeplikt vil ha en viss effekt for å bevisstgjøre at elbilistene skal la de strømhungrige ha fortrinnsrett til ladestasjonene, ikke alle som trenger parkering. Men problemet er ikke løst med dette.

Strengere tidsbegrensning på ladestasjonene

De fleste ladestasjonene har 16-24 timers tidsbegrensning slik at elbilene skal få god tid til å lade – eller eieren god tid til å være på jobb. Vi har noen rotasjonsplasser med 3 timers tidsbegrensning, f.eks. Hammersborg og Roald Amundsens gate.

Det vil være nødvendig med flere stasjoner med strengere tidsbegrensning for å sikre tilgjengelighet på lading til dem som må ha strøm. Ikke like brukervennlig for dem som er i byen hele dagen eller må lade strøm til mange mil, men en prioritering av de fleste strømhungrige og de som kjører rundt til møter o.l. Derfor vil vi se flere nye ladestasjoner med kortere p-tid, og noen gamle vil omreguleres (litt tungvinn prosess). Dette vil være typiske sentrumslokasjoner.

Flere ladestasjoner

Ladekart OsloI fjor var vi litt skremt over størrelsen på enkelte av ladestasjonene. Nå er det åpenbart rom for langt flere ladepunkt!

I 2011 blir det bygd ca 130 ny ladepunkt. På flere nivå i kommunen arbeides det for å sette av ressurser til utbygging i de neste åra. Minst på nivå med hva som har vært.

Økonomisk bør det være rom for dette. På mange lokasjoner er grunninvesteringene gjort, og kostnaden ved å sette opp ekstra stolper er forholdsvis lav pr ladepunkt.

Flere reserverte p-plasser for elbiler

Siden ikke alle trenger strøm, kan det være en idé å lage reserverte p-plasser for elbiler uten tilgang på strøm. Det krever lite investeringer. F.eks. kan det være mulig å klemme inn noen titalls plasser på enkelte av de svære ladestasjonene. I hvertfall store nok plasser til at de minste kjøretøyene kan settes der.

Gratis parkering overalt

Det virker ikke som alle er klare over at elbiler kan stå gratis overalt på kommunale plasser. Eller er det mer komfortabelt og eksklusivt å svinge inn på den reserverte elbilplassen?

Dette går da utover dem som trenger strøm. Derfor må alle elbilister være flinkere til å se etter vanlige kommunale p-plasser hvor vi også står gratis. VI trenger ikke lenger føle en plikt til å fylle opp ladestasjonene. Det går stort sett av seg selv.

Unntak for tidsbegrensningen på andre kommunale p-plasser

I Oslo sentrum er ladestasjonene attraktive som p-plass fordi det er liberalt tidsregimé. I motsetning til de almenne p-plassene, riktignok gratis for elbil, men de har begrensninger ned til 2 timer. Litt slitsomt hvis du er hele dagen i byen.

En mulighet kan være å gi elbiler fritak for denne tidsbegrensningen. Oslo kommune har et langsiktig mål om å fjerne parkerte biler fra gateplan. Politikerne mener byen da vil bli triveligere. Å ytterligere skjemme bort elbilene på de vanlige p-plassene, er en smart måte å starte fortrengning av forurensende biler bort fra gateplan.

Gratis elbilparkering også på private p-plasser

FilipstadVi har i lengre tid venta på Samferdselsdepartementets forslag til nye forskrifter for all vilkårsparkering. Disse vil også omfatte private p-plasser f.eks. drifta av Q-Park og Europark.

Det er forventa at Samferdselsdepartementet vil legge fram et forslag om at inntil 3% av p-plassene i private anlegg skal reserveres for gratis elbilparkering. Og inntil 6% av alle plasser skal ha lademulighet.

I beregninger TØI har gjort, oppgis det i Oslo sentrum å være ca 8.500 private p-plasser. Stemmer det, får vi med de nye forskriftene opptil 250 nye gratis p-plasser, og det dobbelte av p-plasser med mulighet for lading. Utvilsomt et tiltak som vil være effektfullt. Vi håper at den politiske ledelsen i departementet står fast på tidligere utsagn om at de vil kreve gratis parkering for elbiler også på privateide/drevne parkeringsområder. Vi ser ingen grunn til å tro det har endra seg.

Mer intelligente ladestasjoner

Nå jobbes det for at ladepunktene skal bli mer «intelligente», det vil si kunne kommunisere til en sentral. På smarttelefoner og internett vil det da være mulig å se om de er ledige.

NOBIL forberedes for dette. Testarenaer settes opp. Også i Oslo håper vi. I løpet av 2012 bør vi ha tatt et stort steg framover og fått oppgradert mange ladestasjoner slik at tilgjengelighet på plass blir synlig. Løser intet problem, men det er en fordel å kunne vite om det er sjans for plass før du kjører til en ladestasjon.

Hurtiglading

Nok et lite punkt i den store sammenhengen. Elbiler som i-MiEV, iOn, C-ZERO og Nissan LEAF vil kunne hurtiglades med infrastrukturen som nå kommer opp. Starter ikke i et stort omfang, men en hurtiglader sentralt i Oslo kan løse akuttproblemer for dem som ikke finner plass på normale ladestasjoner.

Politikk

Dette er mange punkter som må jobbes med. Intet tiltak løser problemet aleine, og ladeplikt er ikke uproblematisk å innføre. Derfor arbeider Elbilforeningen for progresjon på alle disse områdene.

Politikk er et valg av alternativ. Sjelden at pose og sekk er mulig. Når Oslo snart flommer over av elbiler, blir det mer utfordrende å tilby både tilgang på strøm og enkel og gratis parkering. Må vi velge, er strøm viktigst. Men vi mener at en rekke tiltak kan virke sammen slik at vi har et godt tilbud av begge deler. Litt pose og sekk for oss elbilister.

Privates ansvar

Aker bryggeLadeinfrastruktur er ikke kun Oslo kommunes ansvar. Men kommunen er en ledestjerne. Også private aktører og arbeidsgivere må vise samfunnsansvar ved å involvere seg mer. Ikke minst bør store statlige eiendomsaktører bli aktive i ladestasjonsdugnaden, f.eks. Statsbygg (som stilte trekanttomta på Aker brygge til disposisjon) og Entra ta nye grep. Akkurat som eiere og driftere av private parkeringsanlegg.

Sikres elbilene gode parkerings- og lademuligheter på arbeidsplassene og p-anleggene, vil det avlaste presset på det offentlige tilbudet. Så mas i vei på alle dere kan tenke på. Oslo kommune gjør det billig for private aktører ved å gi inntil 10.000 kroner i støtte fra Klima- og Energifondet til hver stikkontakt som settes opp!

Aktuell rapport

Igår kom det en interessant rapport fra Accenture. En oppsummering av intervjuer de har gjort med 7.000 forbrukere i 13 land. I rapporten framkommer dette som de to viktigste virkemidlene for å overbevise forbrukerne om å kjøpe elbil:

Det bekrefter at vi er inne på noe vesentligLaughing

En liten digresjon fra undersøkelsen. Nesten halvparten svarte at muligheten for å bruke strøm fra fornybare energikilder vil positivt påvirke beslutningen om å kjøpe elbil. Igjen er vi i front her i Norge. Artig.

Politikken for parkering og lading er ennå ikke satt. Vi oppfordrer alle til å komme med positive innspill som kan bidra i arbeidet med å få den optimale elbilpolitikken på plass. Selvsagt må vi alle også være tålmodige, høflige og hjelpsomme elbilister som hjelper de svakeste av oss – dem som trenger strøm.