Hopp til innhold

– Må bevise at klimamål er mer enn fine ord

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Trondheim-rådmannen vil sidestille elbiler med eksosbiler i bykjøring. Politikerne må si et klart nei til forslaget, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Finans- og næringsutvalget i Trondheim skal i kveld behandle forslaget fra rådmannen om å innføre «parkeringsavgift for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn i Trondheim kommune, modell for fastsetting av avgiftsnivå og brukerbetaling for lading av elektrisk motorvogn». Rådmannen vil altså innføre full parkeringsavgift for nullutslippsbiler, og regner med at det vil gi 3-5 millioner kroner mer i kassa årlig. – Forslaget framstår svært paradoksalt når Trondheim samtidig har ambisiøse mål for reduksjon av CO2-utslipp, med 25 prosent fram til 2020 og 85 prosent i 2030 (sammenlignet med 1991-tall). Kommunen fastslår til overmål selv at dette krever et «raskt og markant trendbrudd», ved å kjøre mindre eller bruke nullutslippskjøretøy, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Utvanning umuliggjør klimamål – Slik vi leser rådmannens forslag, er målene mest fine ord for skrivebordsskuffen. Han innrømmer også at et vedtak kan gjøre det vanskeligere å nå EUs klima- og energimål for 2030, som sier at utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 85 prosent, sier Bu. I kommunens klimamål er det nedfelt at 50 prosent av alle nye personbiler og lette varebiler skal være hel- eller delelektriske i 2020. Ti år senere samtlige. – I fjor sto elbiler for rekordhøye 21 prosent av nybilsalget i Sør-Trøndelag. Hittil i år er salget redusert med 20 prosent. Dersom elbilpolitikken nå utvannes videre, vil ikke Trondheim være i nærheten av å nå klimamålene. Det blir umulig å nå målet om at 50 prosent av nye biler i 2020 skal være nullutslippsbiler eller ladbare hybrider, sier Bu. Gratis parkering er viktig Bu peker på at tidsbegrensning er innført i Midtbyen, men uten at erfaringene så langt er redegjort for. Vårt inntrykk er at problemet med langtidsparkering har forsvunnet. Likevel brukes dette som et argument for å innføre betaling. I spørreundersøkelsen Elbilisten 2016 oppga 1 av 3 av dagens elbileiere i Sør-Trøndelag at gratis parkering på kommunale parkeringsplasser var en av grunnene til at de valgte elbil. 18 prosent ville ikke kjøpt elbil i dag om det ikke var for gratis parkering. – Det er rimelig å anta at innføring av full betaling vil redusere andelen elbiler i nybilsalget ytterligere. Gratis parkering for nullutslippsbiler er et viktig signal om at det skal lønne seg å velge utslippsfritt, fastslår Bu. Bakgrunn: Elbiler i Sør-Trøndelag