Hopp til innhold

Utfordringer i kollektivfeltet kan løses

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Generalsekretær Snorre Sletvold kjører LEAF i kollektivfeltetHer er Norsk Elbilforenings forslag etter dagens medieomtaler om at elbilene kan komme til å skape køtrøbbel i E18 Vestkorridoren i fremtiden.

 

I dag skriver blant andre Aftenposten om Ruters telling av elbiler i kollektivfeltet i rushtrafikken. Hovedpoenget er at elbilene skal skape økende problemer for bussene.

Elbilforeningen mener dette først og fremst en konsekvens av at Norge har en politikk som gjør landet til det best fungerende elbilmarkedet i verden.

Tellingen det vises til baserer seg på én dags manuell registrering, tirsdag 23. april i år, uten at vi av den grunn trekker tellingens gyldighet i tvil. Norsk Elbilforening bifaller derfor Ruters ønske, overfor Fjellinjen, om å registrere elbilene i en egen kategori. Slik telling finnes ikke i dag, det skilles angivelig kun mellom store og små kjøretøy.

Først med et etterrettelig og omfattende tallmateriale får vi et fullstendig bilde av situasjonen.

Kan utløse mistillit

– Dette handler ikke om elbilen i de nærmeste årene skal være i kollektivfeltet eller ei, men om hvordan plassen skal sikres. Denne tilgangen ble fastslått i klimameldingen i fjor, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Elbilforeningen etterlyser konkret oppfølging av vedtaket i klimameldingen som skal ivareta elbilens adgang til kollektivfeltelt.

– Vi ønsker å etablere systemer for overvåking og kontroll av trafikkutviklingen i kollektivfeltene slik at el- og hydrogenbiler kan få tilgang lengst mulig uten at det forsinker kollektivtransporten, sier Sletvold.

Dersom politikerne ikke står ved vedtakene som er gjort, inkludert å gjøre sitt ytterste for å beholde tilgangen til kollektivfeltet, vil det kunne utløse både usikkerhet og mistillit i markedet.

Saken fortsetter under bildet.

Nissan LEAF i kollektivfeltet

Må konsekvensvurderes

Kollektivfeltet er viktig for elbilsaken. Ikke minst for å nå målene som er satt i klimameldingen – om et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 g/km pr. kilometer i 2020.

Budskapet fra Elbilforeningen er derfor ikke å gjøre forhastede endringer:

– Før det presses frem endringer i elbilens tilgang til kollektivfeltet, må det gjøres en konsekvensvurdering av hva dette vil medføre. Vi anbefaler at det blir nedsatt et utvalg, der man ser på ulike løsninger. Drøftingene bør munne ut i et konkret forslag.

Behovet for en utredning av elbilenes fremtidige plass i kollektivfeltet utfordrer vi også de politiske partiene på i valgkampen. Intervjuene vil du kunne lese på elbil.no om kort tid.

Våre konstruktive forslag

Norsk Elbilforening ønsker selvsagt, på vegne av sine 7.800 medlemmer, å ligge i forkant av utfordringer som dukker opp.

Vi presenterer her ulike forslag til hvordan elbilen kan passe bedre inn i kollektivfeltet i fremtiden:

Elbilforeningen sender dessuten en sterk oppfordring til alle elbilister i kollektivfeltet om å gjøre sitt beste for at bussen skal komme raskt frem.