Hopp til innhold

Vår ladeoppskrift når ut til nesten 1.200 bensinstasjoner

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningens nye veileder «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder» sendes snart ut til landets 1.189 bensinstasjoner. Med på laget er bransjeorganisasjonen Virke KBS.

– Dette er et stort gjennombrudd for oss. At veilederen blir gjort kjent for et så stort og relevant publikum er både fantastisk og svært nyttig, sier Elbilforeningens prosjektleder for veilederen, Ståle Frydenlund. blogg-20150607-schroeder 240Startskuddet for samarbeidet gikk da PDF-utgaven av veilederen ble sendt elektronisk, i slutten av juni, til kjedekontorene hos oljeselskapene Shell, Esso, YX, Best og Statoil. I august følger alle bensinstasjonene. Elbilforeningen vil selvsagt også sørge for at Virke KBS får den trykte veilederen til videre distribusjon. – Det er ingen tvil om at det får følger for bransjen når 20-30 prosent av bilene, om få år, er elbiler. Jeg opplever at bransjen er blitt mye mer offensivt innstilt til elbiler bare det siste året. Veilederen er til inspirasjon for oljeselskapene og eiere av bensinstasjoner. Den kan bidra positivt i en debatt i bransjen, som må finne egnede forretningsmodeller for lading, sier direktør Torstein Schroeder (bildet) i Virke KBS.

Må møte etterspørsel etter ny drivstoffmiks

Schroeder sier temaet står høyt på bransjeorganisasjonens agenda. Konsekvensene av redusert salg av fossilt drivstoff blir også tatt opp i en paneldebatt under Virke KBS´ årskonferanse i slutten av september. – Moderne biler har mye lavere gjennomsnittsforbruk enn før. Det påvirker antall tradisjonelle «pitstop» på en bensinstasjon. I tillegg er det en sterk salgsutvikling for elbiler, og nå snakkes det om hydrogen som drivstoff for transportnæringen, inkludert taxi, sier Schroeder, som legger til at det er helt sentralt at kjedene møter kundenes forventninger om ny drivstoffmiks. blogg-20150607-veileder 800– Bransjens svar vil bidra til at det blir like enkelt å lade som å fylle bensin. Vi tror dessuten at den økte bevisstheten om lading vil føre til at begrepet bensinstasjon etterhvert erstattes med energistasjon, sier Frydenlund, og legger til at hovedmålet med veilederen var å gi en lettfattelig ladeoppskrift for arbeidsgivere og næringsdrivende.

– Ta med veilederen på ferie

– Tilbakemeldingene så langt tyder på at vi har lykkes med det. Vi ville flytte fokuset fra å oppleve tilrettelegging for ladbare kjøretøy som et problem, til å være et nødvendig og positivt tiltak for eiere og forvaltere av næringseiendom, handelsbedrifter og kjøpesenteraktører, reiselivsbransjen og selskaper som håndterer parkeringsvirksomhet. – Husk at alle privat-, familie- og bedriftsmedlemmer i Elbilforeningen får tilsendt veilederen gratis. Bestill den fra oss før ferieturen, og del ut til næringsdrivende langs veien som du mener bør tilby lading, oppfordrer Frydenlund.

BAKGRUNN: Ladeveilederen «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder»