Hopp til innhold

Verdens beste politikere

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

bellonafiatikonNorske politikere er best i verden på å lage rammevilkår for elektrifisering av vegtransporten.

I løpet av de tjue siste årene har samtlige norske regjeringer, storting og kommuner kommet med tiltak som gir en stadig bedre tilrettelegging for introduksjon av elbiler. Først og fremst er forklaringen et fenomen som oppstod på slutten av 80-tallet i Norge – Miljøstiftelsen Bellona – som har bidratt til å spille politikerne mye flinkere på miljøvern generelt og elbiler spesielt.

Bellona og Norstart
Bellona er den viktigste bidragsyteren til at elbilen ble introdusert i Norge. Norstarts langvarige dialog med norske myndigheter, etter at elbilistene organiserte seg i 1995, bygger på fundamentet Bellona og norske politikere skapte mot slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall. Kommunikasjonen mellom Norstart og norske myndigheter er noe av nøkkelen til den norske elbilsuksessen.

Men det er ikke mindre viktig at de norske elbilprodusentene Think og Buddy, andre miljøorganisasjoner som f.eks. Zero, kraftselskap og mange entusiastiske norske kvinner og menn, har bidratt i samme retning. Summen av alles innsats har gitt oss en liten, men spirekraftig elbilflåte i Norge.

Forutsigbarhet
Ingen innførte virkemidler for å fremme elbiler har noensinne blitt trukket tilbake eller endret på en negativ måte for elbilistene. Norske politikere og den til enhver tid sittende regjering i Norge har de siste tjue årene arbeidet konsistent for å fremme bruk av elbiler. Samtlige norske politiske partier har gitt sitt bidrag til dette. Og det er all grunn til å tro at dette kommer til å fortsette hvis elbilistenes fanebærere bidrar godt til å videreutvikle politikken.

På de fleste andre områder i politikken har beslutningstakerne innført positive ordninger for så seinere å forverre rammevilkårene. En analyse av fortiden kan fortelle oss noe om fremtiden. Analysen forteller oss at norske politikere de siste tjue årene har sørget for forutsigbarhet for elbilen. Det er all mulig grunn til å tro at de kommer til å fortsette med dette inntil elbilen blir den suksessen alle ønsker. Da kan den kjøre på egne hjul.

bellonafiatbomring

Morten Harket og Fredric Hauge «snikkjører» i bomringen. Resultat: Det  ble gratis for elbiler.

Gode råd som bringer samfunnet videre
I mange år har norske elbilister bidratt med råd og forslag til hvordan vi videreutvikler det norske elbilmarkedet. Suksessen ligger i kunnskapsbasert, sivilisert kommunikasjon og forståelse for hvordan beslutninger fattes i et moderne demokrati.

Elbilisten og politikeren vet at markedet for elbiler skapes gjennom politiske beslutninger som endrer konkurranseforholdet mellom den tradisjonelle bilen og elbilen. Politikeren har små muligheter til å gjøre noe hvis forvaltningen eller byråkratiet ikke følger opp. Norstart bidrar også her sammen med andre til å spille statlige og kommunale forvaltningsorgan gode.

Virkemidler for å fremme mål
Den dagen alle kjører elbil, kan vi ikke regne med å kunne benytte kollektivfeltet, passere gratis i vegbommene i Norge eller nyte godt av andre ordninger som er etablert for å hjelpe igang markedet. Norsk politikk er å stimulere det vi ønsker – og straffe det vi ikke liker. Mange ordninger vil bli avsluttet den dagen målene er nådd, fordi det ikke lenger er nødvendig å lokke folk til å gjøre noe de i alle tilfelle vil gjøre.

Hvis elbilen hadde vært bedre og billigere enn bensinbilen, ville det ikke vært nødvendig med politiske virkemidler. Når den fullstendige ladeinfrastrukturen kommer på plass og kjøretøy av bedre kvalitet blir masseprodusert til like lave priser som konkurrentbilene, forsvinner grunnlaget for denne politikken. Imidlertid vil det ta minst 10 år og sannsynligvis lenger tid, før vi kan forberede endringer av rammevilkårene for elbiler i Norge. Teknologien er fortsatt umoden, produksjonsvolumene for lave og det tar tid med en organisk utskiftning av de gamle bilene.

Norstarts strategi er at norske politikere skal knytte virkemidlene opp mot politiske mål med bredest mulig oppslutning. Ingenting er avgjort. Uten en kontinuerlig og organisert oppfølging fra elbilistene (forbrukerne) vil politikerne kunne rote seg bort. Et levende demokrati forutsetter aktive borgere som bidrar positivt med informasjon og gode forslag. Dette er grunnlaget for Norstarts virksomhet, og det stiller store krav til disiplin og kreativitet. Vi konkurrerer tross alt om oppmerksomheten til de menneskene vi har valgt til å videreutvikle og drifte et moderne samfunn med en hel serie uløste oppgaver og utfordringer.

Mål
Hvis vi kan etablere en enighet for mål og strategier med samtlige politiske partier, vil investeringsviljen øke og samfunnet vil forandre seg raskere. Forutsigbarhet for elbilpolitikken gjennom brede forlik, f.eks ved en utvidelse eller utdypning av klimaforliket, er den beste måten å sikre langsiktighet og forutsigbarhet.
Ingen regjering eller storting har myndighet til å bestemme utover den perioden de er valgt. Men et elbilforlik som omfatter samtlige politiske partier i Norge, vil gi langsiktighet og sterke føringer langt inn på 2020-tallet.

Organiserte elbilister
Norstart organiserer rundt halvparten av Norges elbilister og arbeider for å gjøre det enda mer tilfredsstillende å være elbilist. Vi vet hva som virker og hva som ikke virker, både teknisk og markedsmessig. Vi lar oss ikke lure av alt som bys fram på markedet, og påvirker ikke bare myndighetene, men også elbilindustrien og de som setter opp ladeinfrastrukturen.

Politikere er avhengige av å bygge beslutningene på et best mulig faktagrunnlag. Norstarts viktigste oppgave er å bidra til dette. Derfor jobber vi på tvers av alle skillelinjer og sammen med politikere og forvaltning både i stat og kommune, for å gjøre Norge til verdens beste land å kjøre rundt i uten å slippe ut støy og eksos. Elbilen er idag alle politikeres håp, la oss sammen bidra til at drømmen realiseres.

Elbilens norske pionérer: Popmusikerne Morten Harket og Magne Furuholmen fra a-ha, sivilarkitekt Harald Røstvik og Fredric Hauge i Bellona. Elbilen var en ombygd Fiat, importert til Norge i 1989 og må sies å være den første elbilen i Norge i «moderne tid».

bellonahafiat