Hopp til innhold

Vi griller samferdselsministeren

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Senterpartiet skulle utfordres på elbil i valgkampen, var det like greit å ta en prat med samferdselsminister Marit Arnstad. 

Arnstads parti er det fjerde som utfordres på 15 viktige spørsmål fra Norsk Elbilforening i forbindelse med valgkampen. Ytterligere fem gjenstår før vi kan oppsummere i slutten av neste uke.

valgvignett

Som de øvrige, fikk Arnstad muligheten til å forberede seg på de sju første spørsmålene. Den muligheten valgte hun ikke å benytte seg av, i et trangt tidsskjema, og tok derfor samtlige 15 spørsmål på direkten.

Dette svarte Arnstad

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Elbil er nyttig som transportmiddel. Den gjør at folk kommer seg på jobb, på besøk og på butikken. Elbilen er miljøvennlig og reduserer dessuten utslippene fra transportmidler betydelig. Begge deler er like nyttig. Men vi må ikke glemme det elementære, at den først og fremst er viktig som transportmiddel.

– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

Marit Arnstad svarer på spørsmål– Det største fortrinnet er at den ikke har utslipp av klimagasser, verken CO2 (globalt) eller lokale utslipp. Den største ulempen er at rekkevidden kan være for liten for mange, men dette er i stadig bedring.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– En god del av elbilpolitikken er fastsatt gjennom klimaforliket. Alle fordelene som er etablert, både for kjøp og bruk, vil bli videreført ut neste stortingsperiode. Så har man endel andre virkemidler, som fritak for
ferje-, bom-, og parkeringsavgift. Etter 2017 må avgiftene sees i sammenheng med trafikkutviklingen i de store byene. Det må være en dialog mellom Stortinget og de lokale myndighetene i stortingsperioden om hvordan incentivene skal videreføres, og hvilke som er viktigst. Jeg ønsker ikke å binde meg opp til hva som vil være viktigst etter 2017, men vi må ha en bred gjennomgang underveis.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Aller aller viktigst er det at det kommer stadig flere elbiler på markedet. Bedre bruksegenskaper og rekkevidde gjør at de kan erstatte ordinære biler.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Vi har ikke gjort oss opp noen oppfatning om det. Dette må partiet vurdere nærmere.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Jeg kan ikke se at vi som parti på noen måte har tatt noen stilling til det, men regner med at det vil være et tema vi må vurdere.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Det er to ting: Det ene er å øke andelen elbiler. Det andre er lavere utslipp fra ordinære biler, siden alle biler ikke kommer til å være elbiler. Avgiftspolitikken har, på det området, vært et viktig virkemiddel så langt, og vil fortsette å være det.

«På direkten»-spørsmålene følger under bildet

Samferdselsministeren vil både ha nullutslippsbiler og mer kollektivtrafikk 

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vil både ha mer miljøvennlig kjøretøyteknologi og bedre kollektivløsninger. (Foto: Olav Heggø)

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Det har vi ikke tatt stilling til.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Ja.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Ja.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Det har vi ikke tatt stilling til.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Vi har ikke tatt stilling til å fjerne fritaket. Fritaket for bompenger er ikke avhengig av årstall – kun utbredelsen av elbiler.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– En offentlig utredning er kanskje å ta i. Men det kunne vært greit med en gjennomgang av temaet.

 

PS. I morgen kan du lese intervjuet med partilederen i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide!