Vi samarbeider om elsykkel

Norsk Elbilforening og Syklistenes Landsforening (Syklistene) er enige om å jobbe sammen for byer uten støy og eksos. Det nye prosjektet skal gi elsykkelen et solid dytt framover.

En del av målet kan være å få flere fra bil til å bruke elsykkel:

– Vi trenger et skifte i tenkemåte og teknologi for å få bedre miljø i byene. Elsykkelen er en del av denne løsningen, sier informasjonssjef Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening og generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Nå har de sammen fått innvilget landets største elsykkelprosjekt fra Transnova. Formålet med undersøkelsen skal være å kartlegge hvordan elsykkelen kan få større utbredelse i Norge, både gjennom undersøkelse blant kjøpere av elsykkel, internasjonale studier og erfaringer fra Norge.

Andre støttespillere i prosjektet er Transportøkonomisk Institutt (TØI) og elsykkelbutikken EV-O.

Sveits og Nederland inspirerer

– Vi vet vi trenger inspirasjon fra andre europeiske land som har lykkes bedre både med andelen syklister og antallet elsyklister. Og det er særlig Sveits og Nederland som har lykkes med arbeidet.

I tillegg er Tyskland en stor produsent av elsykler. Både Syklistene og Elbilforeningen mener Norge passer også for elsykler.

Det er ingenting som tilsier at Norge ikke egner seg for elsykkel. Ikke minst har vi en topografi i byene som berettiger at mange trenger litt el-assistert hjelp for å sette seg på sykkelen.

– Skal vi påpeke noe som mangler – og er en utfordring, så er det den dårlige tilretteleggingen for sykkel i norske byer. Men det skal ikke stoppe oss. Prosjektet skal heller gjennom massemobilisering av nye syklister bidra til at det skjer mer på denne fronten, fastslår Sletvold og Tronstad.

Kan samarbeide om mye

visamarbeideromelsykkel2– Vi har mye å samarbeide om, vi elbilister og syklister, sier Sletvold og Tronstad, som har laget en liste over hva Syklistene og Elbilforeningen er enige om:

  • Fotgjengere og syklister må få forrang i byene hvor det er trangt om plassen. Dedikerte sykkelveier må etableres på bekostning av vei og parkering for forurensende biler.
  • Sykkel må normaliseres som byenes mest effektive transportmiddel og ikke anses bare som et treningsapparat. Elsykler har et stort potensial som framkomstmiddel for veldig mange.
  • Nødvendig motorisert transport må være elektrisk. Det finnes nå elbiler som kan dekke de fleste behov for motorisert transport i byer, også varetransport.
  • Arealeffektive kjøretøy må prioriteres, men vi trenger et mangfold for å dekke ulike transportbehov.
  • I bykjerner bør det opprettes nullutslippssoner. Arealer som tidligere har blitt brukt til parkering av tradisjonelle biler kan frigjøres for gående, syklister eller parkering for nullutslippsbiler. Nullutslippssoner vil også øke framkommeligheten for kollektivtransport.