Hopp til innhold

– Viktig å holde avgiftene nede

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frps stortingsrepresentant Bård HoksrudFremskrittspartiets stortingsrepresentant Bård Hoksrud er først ut i vår elbil-grilling av til sammen ni profilerte stortingspolitikere. Se hva han svarte.

Valg 2013Som del av våre oppspill i valgkampen, har vi utfordret de politiske partiene på i alt 15 spørsmål med relevans for elbilsaken. De sju første har hver og en kunnet forberede seg på å svare på, mens de åtte siste er presentert som «skudd fra hofta».

Hver ukedag fremover vil vi presentere et nytt intervju. Men før vi kunne starte det offisielle intervjuet med telemarkingen Hoksrud, måtte vi spørre hvorfor ordet elbil ikke er omtalt i partiprogrammet:

– Det vi har fokusert mye på, er reduserte avgifter. Vi mener at avgiftene må være på utslipp, og mindre på det andre. Når det gjelder klimaforliket, ble vi med på at det skulle gjelde inntil 50.000 elbiler var solgt – selv om vi mente tallet var for lite, hevder Hoksrud, som er andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Dette svarte Hoksrud

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Elbilen er, nå i første omgang, et viktig bidrag spesielt i byer og byområder. Men vi ser at det også kommer til å skje en revolusjon i fremtiden, som gjør at bruksområdet blir stadig større. Det er vi positive til. Vi ønsker å stimulere til at elbilen blir et godt alternativ for dem som ønsker det. Så blir det spennende å se om teknologien også kan benyttes til vare- og kollektivtransport.

– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

Hoksrud vil at kjøpsincentivene for elbil skal fortsette etter 2017– Fortrinnet er at bilene har nullutslipp. Ulempen er først og fremst rekkevidden, og at det er vinter i Norge. Men, rekkevidde med ett forbehold: De nye Tesla-bilene viser at det skjer viktige ting også på dette området.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– Vi ønsker å fortsette utover 2017 akkurat som i dag. Det er det vi har sagt, og vi har
ingen planer om å gjøre endringer på det.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Jeg tror at det er å holde avgiftene nede, fra politisk hold. For produsentene vil det handle om å komme med ny teknologi, og videreutvikle den.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Det har vi vel ikke diskutert nøye i stortingsgruppa, men det kommer sikkert til å bli en diskusjon. Økt valgfrihet for elbilkunder på dette området vil være bra.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Utgangspunktet er at den som forurenser mest også skal betale mest, men vårt avgiftsystem består av all verdens mulige avgifter. Det vi ønsker å legge opp til er at man betaler ut fra hvor mye man bruker bilen. Det tar nok tid før vi er der, men det er dit vi ønsker å komme.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Den beste måten er å motivere folk til å skifte ut gamle vrak. Da må man redusere bilavgiftene, samtidig som teknologiutviklingen må være aktivt med for å hjelpe til. Høyere vrakpant er også et virkemiddel. Etterhvert som rekkevidden på elbiler øker, vil det også bidra positivt.

«På direkten»-spørsmål og -svar følger under bildet.

Stortingspolitikere samlet på Løvebakken i forbindelse med klimaforliket i fjor. Frps Bård Hoksrud står til høyre.

Stortingspolitikere samlet på Løvebakken i forbindelse med klimaforliket i fjor. Frps Bård Hoksrud nærmest bilen.

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja. Under litt tvil.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Ja.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Ja, det må vi få på plass.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Det er litt avhengig av kostnader, og om det er fornuftig å ha det i hele landet. Det må skje innenfor en fornuftig kostnadsramme, og dersom det er mulig å bruke bilen overalt. Ja, i utgangspunktet, men det er vanskelig å svare klart på.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Nei. Men det er positivt hvis de har det.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Nei, vi vil fjerne alle bompenger for alle.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Ja. Vi bør nok ha en utredning på det. Det vil være bra hvis et utvalg ser på saken, i første omgang, selv om mitt utgangspunkt ikke er å fjerne elbilen fra kollektivfeltet. Jeg ønsker en utredning utelukkende fordi diskusjonen vil komme.

 

PS. I morgen kan du lese intervjuet med Harald Nissen fra Miljøpartiet de Grønne!