Viktig bompengeseier i Oppland

Viktig bompengeseier i Oppland

Styremedlemmene i Mjøsen og omegn elbilforening satte kaffen i halsen da det ble kjent at Statens Vegvesen og fylkesrådmannen i Oppland foreslo at elbiler skulle betale 50 prosent bomavgift på E6, strekningen Ringebu-Otta.

De kastet seg rundt og tok kontakt med fylkespolitikerne som alle fikk klar beskjed om at de ikke måtte sette satsingen på nullutslippskjøretøyer i spill.

– Innlandet er blant regionene i Norge med lavest andel elbiler, bare 2,5 prosent i 2018, mot et landsgjennomsnitt på 7,2 prosent. Den økonomiske terskelen for å skaffe seg elbil er høy for mange, og derfor er det for tidlig å fjerne incitamenter i vår region, sier leder for Mjøsen og omegn elbilforening, Eivind Falk.

Mjøsen og omegn elbilforening tok personlig kontakt med alle gruppelederne, og fikk også understreket poenget i NRK Radio, der Falk på det sterkeste advarte mot å innføre bompenger for elbil i Innlandet.

Mandag 2. april vedtok flertallspartiene i fylkesutvalget i Oppland et nei til bompengebetaling, til stor glede for Mjøsen og omegn elbilforening og deres 3200 medlemmer. Saken går nå videre til endelig avgjørelse i fylkestinget.

– Forslaget fra Vegvesenet og fylkesrådmannen er for mye og for tidlig, og det motarbeider det grønne skiftet. Hvis fylkesutvalget hadde vedtatt dette slik det sto nå er jeg redd de hadde åpnet for en negativ dominoeffekt i hele vår region, sier Falk.

Generelt har Norsk elbilforening tatt til orde for at innføring av bompengebetaling for elbil må sees i sammenheng med andel elbilpasseringer lokalt. Konkret har Elbilforeningen foreslått en modell hvor det innføres 25 prosent takst når elbilandelen lokalt når 25 prosent, og økning til 50 prosent når elbilandelen når 50 prosent.

Norsk elbilforening har lokalforeninger over nesten hele landet, som jobber med å spre kunnskap og engasjement om elbil, og å påvirke lokale politiske beslutninger.