Hopp til innhold

Klar elbiltale på KrFs frokostseminar

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Viktige stemmer slo til med realt elbiloppspill for stortingspolitikere og media før onsdagens statsbudsjett. Her får du oppsummeringen.

Stortingets Klimaforlik fra 2012 slår fast at elbilfordelene skal bevares ut 2017 eller til det er solgt 50.000 elbiler, men hva gjør vi så? Det var utgangspunktet for gårsdagens frokostseminar om elbil på Stortinget, i regi av Kristelig Folkepartis (KrF) stortingsgruppe. Partiet er opptatt av å sikre den gode utviklingen vi har hatt i Norge, og legge til rette for enda flere null- og lavutslippsbiler.

Stortingspolitikere fra de fleste andre partiene stilte opp, i tillegg til en rekke journalister. Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu innledet om hva som skal til for at bilister blir elbilister. Hun viste til at det var 12.500 elbiler i andre kvartal i fjor. Ved utgangen av tredje kvartal i år var det nesten 36.000.

– Norge er et viktig marked. Vi er et testmarked for elbilprodusentene. Vi viser at et teknologiskifte er mulig, sa Bu, som begynte i stillingen 1. juni.

– Om det er en ting som har overrasket meg i løpet av denne tiden, er det antall henvendelser fra utenlandske journalister og politikere. Det er stor pågang fra aktører som lurer på hvordan vi får det til i Norge. Jeg tror elbilpolitikken er ett av de viktigste bidragene våre i klimakampen globalt, også gjennom påvirkning. Kina innførte nylig nullmoms, og vi ser at flere, som Tyskland, nå følger etter, sa Bu.

– Godt og konkurransedyktig alternativ 

Assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI), Kjell Werner Johansen, la fram et helt nytt ressursøkonomisk regnskap for elbilen. TØI har sett på gjennomsnittlig importverdi for nye biler, omtalt som ressurskostnad. 

– Vi hadde 1,8 milliarder kroner i merkostnader på 12 måneder fra 2013 til 2014. Hvis vi summerer for tiden vi har hatt hatt elbilfritakene, er tallet 2,3 milliarder kroner. Og det er ikke skattetap slik Aftenposten skrev tirsdag. Dette er en ressurskostnad for Norge på importerte biler. Og det er dyrt. Norge kunne ha kjøpt klimakvoter i et helt år for dette beløpet, sa Johansen. 

blogg-20141007-johansen 800

– Men kvoteprisen er i dag 50 kroner pr. tonn CO2, og den er det ingenting som kan konkurrere med. Stortinget har bestemt at endel av utslippskuttene skal tas i Norge, og da er det andre tiltak innenlands man må sammenligne med. Vi tror elektrifisering av personbilparken er et godt og konkurransedyktig alternativ, sa Johansen (bildet), og understreket at gevinstene må vurderes i et langsiktig perspektiv, samtidig med en tilstramming av CO2-komponenten i det generelle bilavgiftssystemet. 

– Det vil bidra til å redusere CO2-utslippet med 40 prosent utover det vi ellers ville oppnå.

Johansen viste til at elbilen ved rask priskonvergens kan komme ned på nivå med fossilbiler allerede i 2020-2022. Ved sen konvergens, vil elbilen først være konkurransedyktig etter 2030. 

Folket støtter elbilpolitikken 

Bu pekte på Elbilforeningens siste medlemsundersøkelse, gjennomført i juni, som viser en fantastisk høy tilfredshet blant elbilister.

– 91 prosent er svært fornøyd med å være elbilister, mens ni prosent er fornøyd. Men mange ville ikke kjøpt elbil uten moms- og avgiftsfritak. Kun 16 prosent ville kjøpt uansett. Det er et veldig tydelig signal om at elbilfordelene må opprettholdes, sa Bu.

Blant dem som har kjøpt, er 48 prosent mest opptatt av å spare penger. 27 prosent prioriterer miljøfaktoren.

– Det er viktig at elbilen ikke koster titusener mer, slik at det blir veldig dyrt å være miljøvennlig, sa Bu, som også viste til en uavhengig spørreundersøkelse Elbilforeningen fikk gjennomført i sommer.

– Den viste at 51 prosent av befolkningen mener elbilfordelene bør videreføres til 2020.

– Norge er en stor inspirasjon

PR- og kommunikasjonssjef Marina Maneas Bakkum representerte Nissan på frokostseminaret. Hun tok for seg selskapets erfaring som elbilprodusent under tittelen «Når selger elbilen seg selv». 

– Det er noen år for tidlig. Derfor er det viktig å fortsette med politikken, og at politikerne har vilje til det, sa Maneas Bakkum.

– LEAF hadde sin globale lansering i slutten av 2010, og kom til Norge i 2011. Vi visste den ville bli en suksess, men den har vært enda større enn vi turte å håpe på.

blogg-20140423-leaf fart 800

LEAF selges i 38 land. Over 135.000 eksemplarer er solgt, med 1,8 milliarder kjørte kilometer på verdensbasis. Det betyr ifølge Nissan 311 millioner kilo CO2 spart så langt.

– Godt over 14.000 er solgt i Norge. Det er rundt halvparten av alle i Europa. LEAF var nummer én på salgsstatistikkene i Bergen, Trondheim og Bodø i 2013. Norge er en stor inspirasjon for andre markeder som nå kommer etter, som Tyskland. I Stor-Britannia er det også en stor vekst, sa Maneas Bakkum, som – i likhet med Elbilforeningen – har hatt en rekke utenlandske delegasjoner på besøk.

– Det er uhyre viktig med eksempler som Norge, for det å trå feil er utrolig kostbart for bilprodusentene. Nissan tok et tidlig valg om å satse på nullutslippsbiler. Derfor er det så viktig at Norge har lagt til rette, sa Maneas Bakkum.

 – Ikke noe verdt hvis den ikke videreføres

Leder for transportavdelingen i miljøstiftelsen ZERO, Kari Asheim, fastslo at elbilsatsingen er en del av det grønne skiftet.

– I Norge har vi ren kraft. Parallelt med at vi skifter ut fossilbilene, vil også kraftproduksjonen transformeres til å bli grønnere, sa Asheim.

– Effekten av mer effektive fossilmotorer vil spises opp av transportveksten. Derfor er utslippsfrie kjøretøy helt avgjørende, sa Asheim, som – i likhet med Elbilforeningen – vil ha svar på hva det politiske målet med den norske elbilsatsingen skal være.

– Vi mener dere politikere bør gå sammen om et forlik som sier at 100 prosent av alle biler i 2020 skal være elektriske. Det vil si elbiler, ladbare hybrider og hydrogenbiler. Hvis dere bestemmer dere for et sånt mål, så klarer dere det.  Hovedbudskapet for alle oss som holder innlegg i dag: Provenyeffekten bestemmes av dere politikere, sa Asheim.

I praksis betyr det opptrapping av CO2-komponenten i engangsavgiften, slik TØIs Kjell Werner Johansen også var inne på, samtidig som elbilfordelene opprettholdes.

– Elbilsatsingen er den eneste robuste strategien for å kutte utslipp fra bil. Derfor må politikken opprettholdes etter 50.000 solgte elbiler, hvis ikke er den ikke noe verdt, sa Asheim.

Hans Fredrik Grøvan
KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (t.v.) innledet frokostseminaret. Sørlendingen sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.