Hopp til innhold

Vil det bli 2.370 ladepunkter i 2010?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ladestasjonTalleken fortsetter! Norstart som prosjektleder for NOBIL har god tilgang til all data om prosjekterte ladestasjoner. Vi har raskt samlet sammen litt tall for å se hvordan dekningen av ladestasjoner i Norge vil bli i løpet av 2010. Vi tror ikke vi bommer så mye.

I bunnen er Norgeskartet med ladepunkter fordelt over alle fylker i hele landet – med unntak av Finnmark. Der er det 0 så langt! Totalt estimert antall er 2.370 ladepunkter. Mange er allerede på plass, og de aller fleste vil være etablert før sommeren. Vi venter bare på at tælen skal løsne. Antallet ladepunkter vil fordele seg på ca 750 ladestasjoner (lokasjoner).
I all hovedsak er det ladestasjoner som er offentlig tilgjengelige i en kommune eller for besøkende til bygg, kjøpesentra, flyplasser osv. Men noen er tilknyttet arbeidsplasser eller borettslag og har dermed begrenset adgang.

I 2009 bevilget Transnova snaue 50 millioner kroner til ca 1.800 ladepunkter. Transnova har mottatt søknader for mange hundre plasser utover hva det var bevilgning til. Derfor jobbes det for å gi en ekstrabevilgning i 2010, samt å planlegge en lignende støtteordning for 2011.

Hovedstaden Oslo finansierer sin egen utbygging av kommunale ladestasjoner. For perioden 2008-2011 er det budsjettert med 400 ladepunkter. Ved sist årsskifte var 120 ferdigstilt. Nå er mange nye punkter prosjektert og det vil ved slutten av året være over 300 kommunale ladepunkter. Mange av dem med svært sentral beliggenhet. I tillegg har Oslo kommune en støtteordning på 10.000 kr pr ladepunkt til private etablerere av ladestasjoner.

Ved siden av Oslo, er det noen fylker som peker seg ut som særdeles elbilvennlige.

Det store antallet i Buskerud, Akershus og Sør-Trøndelag er i meget høy grad Transnovafinansiert. Det gjelder rundt 90% av punktene. I Buskerud er energiselskapene svært aktive. I Sør-Trøndelag har Trondheim kommune gått foran med et godt eksempel og fått støtte til 89 nye ladepunkter.

Både Rogaland og Hordaland hadde et bra antall ladepunkter fra før. I Stavanger bygger kommunen nå i tillegg ut 49 sentralt plasserte ladepunkter. I Hordaland er det en god spredning av nye ladestasjoner i og rundt Bergen. For ikke å snakke om «legendariske» Radøy kommune med sine 26 nye ladepunkter.

Men bevares, det er mange fylker som vil ha gode lademuligheter sammenlignet med antall registrerte elbiler. Vi håper det stimulerer til at vi får mange nye klynger av ivrige elbilister. Det må da friste med gratis parkering og lading, slik det er de fleste stedene.

I løpet av 2010 blir det alt i alt en ca sjudobling av antall ladepunkter i Norge. Suverent, vil Norstart si.

Norstart – Norsk Elbilforening har fått i oppgave fra Transnova å etablere NOBIL: Nasjonal base for infrastruktur ladestasjoner. Denne vil bli tilgjengelig for alle elbilister gjennom internett, mobil, sms og navigatører, samt være et godt planleggingsverktøy for videre ekspansjon av den nasjonale infrastrukturen. I slutten av mai ferdigstilles den. Så fylg med, fylg med.
Ladekart Norge
Opprinnelig publisert 16. mars 2010, 19:59:31 | Hans Håvard Kvisle